Kroatien blir den 28e EU-medlemmen


Kroatien är klara för att bli den 28e EU-medlemmen. Efter sex års förhandlingar gav kommissionen på fredagen klartecken för Kroatien att gå med som medlemmar i EU 1 juli 2013.

Kroatien är det andra landet från förra Jugoslavien att bli medlem efter Slovenien. Även Makedonien och Montenegro har kandidatstatus och Serbien satsar hårt på ett framtida medlemskap.

En stötesten på vägen till medlemskapet har varit gränstvist med Slovenien om dragningen av gemensamma maritima gränser. Det har även funnits en diskurs av skepsis till ytterligare utvidgning i EU-kretsar, inte minst på grund av det forcerade tidsschemat för att få in Rumänien och Bulgarien som medlemmar 2007. Dessa länders juridiska system var inte av EU-standard vid inträdet vilket har lett till problem med bland annat korruption.

Förutom Makedonien och Montenegro har även Turkiet och Island kandidatstatus. Ett Turkiskt medlemskap möter dock motstånd  i bland annat Frankrike och Österrike, medan Island har en skeptisk hemmaopinion mot EU.

(BH)

Annonser