Fjellner lär få fortsätta med ”olaglig” snusförsäljningen


Moderate Europaparlamentarikern Christofer Fjellner har länge bedrivit  lobbyarbete mot snusförbudet, särskilt genom att ha snus till salu i Europaparlamentet. Nu när översynen av tobaksdirektivet pågår har det funnits förhoppningar bland snusvännerna att snus skulle kunna bli tillåtet i övriga EU-länder (Sverige har ju ett undantag). Men den sammanställning som Europaportalen har gjort av remissvaren visar att snusvännerna har en svåröverstiglig backe. De flesta medlemsländer som svarat, liksom Europaparlamentariker, vill behålla snusförbudet eller rent av förbjuda all muntobak. Så sent som i maj när jag modererade ett seminarium mellan handelsminister Ewa Björling och handelskommissionär Karel De Gucht försökte Björling få ett löfte av De Gucht att handelskommissionären skulle ta strid för snuset i kommissionen.

(PO)

Annonser