Brand stängde kraftlöst EU-kvarter


Det känns nästan lite läskigt symptomatiskt för den kris som Euron och EU befinner sig i med Grekland som hänger gärdsgården till statskollaps och de spänningar som uppstått i den ekonomiska krisens spår, att en eldsvåda i Bryssel fick bland Europaparlamentet att stänga igen idag. Parlamentet blev helt enkelt strömlöst, tillsammans med kommissionen, ministerrådet och svenska representationen av strömavbrott. Branden skedde i en transformatorstation. Läs mer på European Voice.

Just Europaparlamentet har drabbats av olyckor tidigare, men då i Strasbourg, där taket i plenisalen rasade in.

(PO)

 

Annonser