Var kom pengarna från – nästan 20 miljarder euro mer i Tobinskatt!


LÄS GÄRNA TILLÄGGET LÄNGST NED: Uppdaterad info om varför siffrorna skiljer sig åt.

EU-kommissionens ordförande Barroso höll för andra gången ett ”state of the union”-tal i Europaparlamentet. Förebilden är förstås den amerikanske presidenten som en gång om året ska berätta om läget i landet inför kongressen.

Barroso betonade sammanhållningen i unionen, pratade mycket om den grekiska krisen och slog också ett slag för den så kallade FTT (Financial Transaction Tax – för oss lekmän tänker vi ofta på det som Tobinskatten, även om kommissionens förslag inte är egentlig Tobinskatt eftersom inte valutatransaktioner beskattas (Tack Pierre för påpekandet (även om jag låter rubriken stå kvar)), på transaktioner. Att kommissionen skulle lägga fram förslaget var känt i förväg. Skatten gäller transaktioner mellan finansinstitut och inte för privatpersoner, och kommissionen hoppas också på att skatten ska göra robothandeln på aktier olönsam och därigenom få bort robotarna från aktiehandeln.

Barroso om FTT i talet:

In the last three years, Member States have granted aid and provided guarantees of 4.6 trillion euros to the financial sector. It is time for the financial sector to make a contribution back to society. Today, the Commission adopted a proposal for the Financial Transaction Tax [which will generate a revenue of about 55bn a year]. Today I am putting before you a very important legislative text.

It is not only financial institutions who should pay a fair share. We cannot afford to turn a blind eye to tax evaders. So it is time to adopt our proposals on savings tax within the European Union. And I call on the Member States to finally give the Commission the mandate we have asked for to negotiate tax agreements for the whole European Union with third countries.

Redan i somras flaggades det för FTT genom långtidsbudgeten. Intressant att notera är att beräkningarna på vad skatten skulle ge har skenat under sommarmånaderna. 29 juni var siffran ca 30 miljarder eller 37 miljarder euro (beroende på källan), idag 55 miljarder euro. Vad har hänt på sommarmånaderna? Hur blev det den här skillnad? Någon i EU-bloggens läsekrets kanske hjälpa till att förklara hur 30-37 blev 55 på tre månader.

Kritiker mot förslaget är bland annat den brittiska och svenska regeringen, som menar att skatten riskerar bara generera kapitalflykt. Paralleller dras till den svenska valpskatten som gjorde att kapitalet flyttade till London. Om kritikerna får rätt så lär inte kassaförstärkningen till unionen bli 55 miljarder, kanske får man vara glad om man får ihop 30 miljarder om ens det. Förslaget kommer troligtvis att gå igenom eftersom det i kristider är svårt för politiker att säga något annat än att bankvärlden ska vara med och betala när skattebetalarna både 2008 och nu får ta ett stort ansvar för ekonomin.

Barrosos tal går att ses här under en vecka framåt.

Läs talet i sin helhet.

Europaparlamentets referat med partiledarinläggen.

Andra om FTT: Europaportalen, EUobserver, DN, Gunnar Hökmark (M), Färm & Ludvigsson (S), SVD, DI.

(PO)

TILLÄGG: Pierre Schellekens som är EU-kommissionens Stockholmschef upplyser på twitter hur siffrorna kan skilja sig åt. Den summan på 30-37 miljarder (två olika källor, tror att det är 37 som stämmer bäst) är tillskottet till EU:s budget, medan de 18 miljarderna euro som då har tillkommit sedan juni inte är en ny beräkning utan helt enkelt de pengar som går till medlemsstaternas budgetar i förslaget och den summan var inte relevant att redovisa i somras. Således ska det inte ha hänt något på sifferfronten. Jag hoppas att jag har tolkat Pierres 140 tecken rätt och att det var så han menade att det låg till.

En tanke på “Var kom pengarna från – nästan 20 miljarder euro mer i Tobinskatt!

  1. Om man bortser från det faktumet att den här skatten kommer drabba Storbritannien och City of London proportionslöst mer än en vad den kommer påverka t.ex. Grekland så ser jag främst tre problem med den här skatten.

    För det första som nämns i artikeln och vi själva har erfarenheter från i Sverige när vi införde en liknande skatt på slutet av 80-talet, istället för att bringa in de utlovade miljarderna så flyttade de sina köp och sälj utomlands, och jag skulle inte bli förvånad om de Europeiska bankerna och finansbolagen kommer göra exakt samma sak.

    För det andra så säger det inget om hur mycket det kommer att kosta att övervaka allt, det skulle kräva en armé av byråkrater för att övervaka de tusentals transaktionerna som varje minut görs inom EU. Inför vi nu bara en skatt för att se stora delar av inkomsterna från den gå till att upprätthålla att alla betalar den?

    För det tredje en skatt på valutatransaktioner är i praktiken detsamma som en tull på kapitaltransaktioner, och som sådan skulle den öka kostnaderna att föra kapital från kapitalrika till kapitalfattiga länder. Man tjänar på att investera innanför de egna gränserna. Förespråkarna menar att en så liten skatt inte skulle vara något som håller borta långsiktiga investeringar, men de sammanlagda kostnaderna för en investering kan bli långt högre än den låga avgiften antyder. Det beror på att den tas ut varje gång en transaktion sker, och när företag och placerare investerar i ett annat land innebär det i allmänhet inte bara en enda transaktion, utan en serie av dem. Man satsar en del resurser, tar tillbaka en del i vinster, ökar investeringen om det blir lyckad, för över en del intäkter till andra delar av verksamheten i andra länder, osv. Resultatet blir att man måste betala väldiga summor i skatt.

Kommentarer inaktiverade.