Hökmark kvar på tung post


Moderaternas Gunnar Hökmark har blivit omvald som vice ordförande för den största gruppen i Europaparlamentet – EPP. Den kristdemokratiska-konservativa partigruppen där både M och KD från Sverige ingår har haft Hökmark i ledande ställning sedan 2007 med ett kort avbrott.

Omvald  blev också Joseph Daul, en lantbrukare från Alsace, som Hökmark förlorade mot i valet om ordförandeposten 2007. I den avgörande omgången 2007 fick Daul 134 mot 115 för Hökmark. Den gången konstaterade Hökmark för TT:

– För att vara nordbo, mitten-höger och Turkietvän kom jag ändå rätt långt, sade Hökmark till TT igår.

Sedan blev det lite skumpigare för Hökmark. Efter parlamentsvalet 2009 petades han från viceposten i EPP, bland annat för att närliggande partier som tjeckiska ODS och Tory från Storbritannien brutit sig ur EPP. Men 25:e november samma år kom han tillbaka och valdes ånyo till vice ordförande i EPP, en post han får förnyat förtroende för fram till valet 2014.

När EU stiftar lagar ska ska parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet vara överens, vilket ofta innebär att EPP ska vara med på uppgörelsen. Positionen i EPP som vice ordförande gör att Hökmark troligen är Sveriges fjärde mest inflytelserike/mäktigaste moderat efter Reinfeldt, Borg och Bildt.

Övriga vice ordföranden i EPP är Vito Bonsignore, Ioannis Kasoulides, Marian Jean Marinescu, Jaime Mayor Oreja, Jan Olbrycht, Paulo Rangel, József Szájer, Manfred Weber och Corien Wortmann.

(PO)

Annonser