Medverkade i SR Västernorrland


Medverkade i Sveriges Radio Västernorrland och pratade allmänt om Europaparlamentsvalet och valets betydelse. Lyssna här.

 

Annonser