Medverkar i UNT Kultur


untkultur

Uppslag i UNT Kultur med både lokala röster och europeiska politiker.

Medverkar idag i UNT Kultur med ett uppslag om EU:s kulturpolitik. Läs huvudartikeln här (i webbversionen finns också de siffror som inte fick plats i tidningsredigeringen).  I uppslaget kåserar jag också om Kulturarvsmärket som får illustrera svenskt förhållningssätt till EU:s kulturpolitik. Krönikan läses här.

Enkäten med de högst placerade med Uppsala länsanknytning har jag inte sett att UNT lagt ut på webben.

(PO)

Fotnot: Titeln jag hade på SVT var regional EU-korrespondent med uppdrag att bevaka EU:s institutioner med ett svenskt regionalt perspektiv, Europakorrespondenterna på SVT har uppdraget att bevaka hela Europa, förutom EU även enskilda länder.