Hökmark räddar sjätte parlamentarikern till Socialdemokraterna?


Politik är inget att ägna sig åt den för den som räknar med tacksamhet från andra. Paradoxalt är det den person som Marita Ulvskog kallade för ”Jävla Skithög” i Aftonbladets TV-debatt som Socialdemokraterna har att tacka för att det kan bli sex mandat och inte fem i Europaparlamentet (jag skriver kan eftersom det sista mandatet balanserar med små marginaler).

Om inte Gunnar Hökmark (M) fått stöd för ett 20:e svenskt mandat från ledamöterna i sin grupp EPP (på Österrikes bekostnad) skulle Sverige ha skickat 19 parlamentariker och det 20:e och sista mandatet som hamnar just nu hos Alexander Gabelic skulle aldrig ha funnits. Gunnar Hökmark använde sin roll som vice ordförande i partigruppen EPP (Kristdemokraterna och Moderater) för att få igenom ett ändringsförslag till Sveriges fördel.

Så att Ulvskog kan få leda en grupp som består av sex socialdemokrater istället för fem är alltså till stor del Gunnar Hökmarks förtjänst.

Hökmark ska nog inte räkna att få en tårta skickad till sig med tack från Socialdemokraterna för den sjätte S-parlamentarikern som tar Sveriges 20:e ”Hökmarkska mandat”.*

Men om Miljöpartiet snor åt sig det 20:e mandatet i sluträkningen (som jag tror är ett fullt möjligt, kanske rent av troligt scenario) kanske Max Andersson står för tårtnotan, det finns också en liten, liten tredje möjlighet att det landar hos Centerpartiet och då är det tvåan i trepersonersracet Federley-Yngwe-Johansson som kanske bakar…

(PO)

Fotnot: *En del moderater kallar just det 20:e mandatet för Hökmarks mandat.