Hökmark blev inte vice ordförande i EPP


Den största partigruppen EPP (Moderater & Kristdemorkater) har efter valet av ordförande som blev Manfred Weber gått vidare och valt vice ordförandena. Noterbart för svenskt vidkommande är Gunnar Hökmark inte blev omvald.

Hökmark hade nominerats av Sverige, Danmark och Estland, men det som ansågs vara den nordisk-baltisk platsen gick istället till Sandra Kalniete från Lettland. Kalniete är en välkänd lettisk politiker som var med vid Lettlands frigörelse och bidrog till självständighet från den sovjetiska ockupation.

Hennes personliga bakgrund är en skakande berättelse om att födas i Gulag året innan Stalin dog.  Först som femåring fick hon och hennes föräldrar återvända till Lettland. Kalniete var en av grundarna av den den lettiska folkfronten, hon har varit utrikesminister och Lettlands första EU-kommissionär och sedan 2009 Europaparlamentariker.

Historien är skildrad i boken ”Med högklackade skor i Sibiriens snö” som finns utgiven på svenska och tillgänglig i nätboklådor.

Att Gunnar Hökmark inte blev omvald som viceordförande kan dels ses ur perspektivet att det var Kalnietes tur på nordiska-baltiska platsen, dels att tyska CDU-CSU blivit mindre liberalt och mer konservativt vilket bidrog till att den dominerande gruppen lade sitt stöd på Kalniete istället för en mer marknadsliberal svensk.

För svenskt vidkommande innebär det här att det formella inflytandet i den största partigruppen minskar vilket får anses vara beklagligt (ideala ur moder Sveas perspektiv är ju att svenskar finns med i så många presidier som möjligt).

(PO)