TTIP: Läckta förhandlingsdokument


Skärmavbild 2014-06-14 kl. 23.35.29

Klicka på bilden för att komma till dokumenten.

AWP, en Whistleblower non-profit organisation, har publicerat vad som påstås vara ett TTIP- förhandlingsdokument. TTIP står för Translatlantic Trade och Investment Partnership och är det som många hoppas ska leda till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Dokumentet är underlaget för EU:s förhandlingsposition när det gäller tjänster och investeringar som presenterades den 26:e maj, och som just nu cirkulerar i Rådet för kommentarer. Framför allt innehåller dokumentet olika undantag och reservationer som olika medlemsländer för fram.

Jag har gjort en första snabb bläddring och noterar är att Sverige anmäler inte lika många reservationer som många andra länder. När det gäller exempelvis tjänster för barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och ambulanssjukvårdare så har hela alla länder, utom Sverige, anmält undantag.

I underlaget konstateras också att Finansbranschen inte är medtagen, utan kommer att komma senare när USA ”visar bättre samarbetsvilja” inom området (min andemeningstolkning).

Klicka på bilden för läsa hela dokumentet

Materialet är ca 100 sidor, jag hoppas att ni läsare kan bidra med analyser och slutsatser av innehållet bättre än vad jag får ihop denna afton.

(PO)