Malin Björk blir vice ordförande


Vänsterpartiets Malin Björk har valts till en av tre vice ordförande för GUE/NGL.
Björk har tjänstemannaerfarenheter från parlamentsarbetet vilket gör att hon har ett gediget kontaktnät i parlamentet.

Ordförande för gruppen blev Gabi Zimmer från Die Linke. Gruppen har för närvarande 52 medlemmar och tävlar med de Gröna och EFD om att bli parlamentets femte största partigrupp (efter EPP, S&D, ECR och ALDE).

(PO)