EU i Almedalen


Almedalen drar igång med en intensiv politikervecka. Som vanligt finns EU-kommissionen och Europaparlamentet i Stockholm på plats med Europahuset som bjuder på en lång rad seminarier, utfrågningar och debatter. Läs hela programmet här.

Plats: Strandvägen 4, H522

Livesändning: klicka här.

Fördjupning: EUbloggen bjuder på ett urval inlägg ”best of” för Almedalsbesökaren.

Det finns andra än parlamentet och kommissionen som ordnar EU-relaterade program under veckan.

358 evenemang (av totala 3482) har EU med i sin beskrivning. Det är lite över 10 procent.

47 evenemang har sökordet EU-kommissionen.

17 evenemang har sökordet Europaparlamentet medan 11 har EU-parlamentet. Det kan jämföras med Riksdagen som får 144 träffar.

3 evenemang har sökordet EU-domstol.

Några av Europahusets programpunkter i urval:

MÅNDAG: 15.00-16.00
Frihandelsavtal mellan EU och USA – Risk eller möjlighet?
EU och USA förhandlar nu om världens mest omfattande frihandels- och investeringsavtal (TTIP). Avtalet syftar till att ta bort handelshinder och öppna marknaderna i EU och USA. Det skulle ha stora effekter för företag, fackföreningar och konsumenter. Vilka risker och möjligheter innebär TTIP? Deltagare: Jan Bertoft (generalsekreterare, Sveriges Konsumenter), Eva Nordmark (orförande, TCO), Ewa Björling (handelsminister, M) Jakob Granit (SEI)

Särskilt om man kombinerar det med torsdagens seminarium i regi av teknikföretagen och svensk-amerikanska handelskamrarna där USA:s ambassadör deltar.

TISDAG: 08:00-09:45
Främlingsfientligheten på frammarsch – Vad gör vi?
Fryshuset i samarbete med EU-kommissionen och Emerichfonden, fonden mot våld och för medmänsklighet. Deltagare:
Erik Ullenhag (integrationsminister), Zeenat Rahman (Director of the Office of Global Youth Issues, US), Emerich Roth (överlevare från Auschwitz), Johan Oljeqvist (VD, Fryshuset) och Christer Mattsson (författare och lärare).

ONSDAG: 08:30-09:30
What’s the story? På jakt efter en ny ekonomisk berättelse
Dagens (eller gårdagens) ekonomiska modell kämpar med att skapa värde, välstånd och jobb på ett integrerande och hållbart sätt. Det finns dock ingen uppenbar ny berättelse som växer fram. Under detta morgonsamtal diskuteras frågan på global, europeisk och svensk nivå med  framstående kommentatorer. Deltagare: Dan Gross (författare, Global Finance Editor), Philippe Legrain (fd ekonomisk rådgivare till EU-ordförande José Manuel Barroso) och Kristina Persson (ordförande, Global Utmaning).

FREDAG: 14:45-15:30
Det nyvalda Europaparlamentet – med vad och hur ska det arbeta?                                                                                    
I veckan påbörjade Europaparlamentet en ny mandatperiod. Vad innebär sammansättningen av parlamentet för de frågor som EU behöver avgöra under de närmaste åren? Att fler EU-kritiska ledamöter nu tagit plats i parlamentet, kommer det att påverka debatterna och besluten? Och i så fall hur? Deltagare: Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare, Stadsrådsberedningen och Göran von Sydow, statsvetare, Sieps.

(PO)

Annonser