Fem år till för Malmström


Fredrik Reinfeldt har nu bestämt sig. Det blir fortsatta fem år för Cecilia Malmström som EU-kommissionär. Malmström är den andra kvinnan som nomineras till Juncker-kommissionen, tidigare även den tjeckiska liberalen Vera Jourova nominerats.

”Jag är naturligtvis väldigt hedrad och glad över förtroendet att nomineras till kommissionär i fem år till. Europa står inför många avgörande vägskäl just nu, med krig och konflikter i vårt närområde och en ekonomisk kris som vi efter svåra år har börjat ta oss ur. Främlingsfientliga och isolationistiska krafter har vunnit mark över hela Europa. Jag är övertygad om att vi behöver starka liberala röster i den nya EU-kommissionen för att verka för ett öppet, enat och utåtblickande EU.”, säger Cecilia Malmström i en skriftlig kommentar.

Juncker kommer inte att släppa portföljfördelningen förrän Utrikeschefen (som även är vice ordförande i kommissionen) har utsetts av stats- och regeringscheferna den 30:e augusti.

Foto (C) Europeiska Unionen 2014

Foto (C) Europeiska Unionen 2014

Det finns tre skäl som talar för att Malmström skulle kunna få en lika tung eller tyngre portfölj i Juncker-kommissionen.

…Hon är erfaren och beprövad och har suttit fem år som kommissionär. Hon nämns också av vissa som en möjlig kompromisskandidat till utrikeschefsjobbet om liberalerna ska få en av EU:s tunga poster.

…Hon är liberal, i det europeiska spelet är fördelning av poster mellan olika kraftfält en sak att beakta och hittills är det ont om liberaler i den tillträdande Juncker-kommissionen.

…Hon är kvinna, hittills har bara Tjeckien (Vera Jourova, idag  regional utvecklingsminister) nominerat en kvinna.

Läs tidigare blogginlägg om Cecilia Malmström, om hennes arbete med bl a Schengen m.m.

Läs mer om Europaparlamentets hot att stoppa EU-kommissionen om för få kvinnor nomineras.

Besök Malmströms hemsida hos EU-kommissionen och läs mer om hennes portfölj migration & säkerhet samt vad som skett under hennes mandatperiod.

Twitterreax på Malmström:

 


 


 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera att jag har fortfarande efter en timme haft svårt att hitta reaktioner från Socialdemokraterna. Möjligtvis är det en indikation på att Malmström inte har förankrats hos Socialdemokraterna av Regeringskansliet, något RK inte heller gjorde när Juncker var uppe i EU-nämnden.

 

Tillägg: Jag har fått påpekat att Göran Persson vid utnämnande av Wallström bröt ensidigt mot gemensam uppgörelse om samråd, oklart om överenskommelse är återupprättad efter det. Kanske någon läsare kan bidra med mer?

(PO)

DETTA INLÄGG KAN KOMMA ATT UPPDATERAS MED FLER KOMMENTARER