EUbloggen granskar valmanifesten: FOLKPARTIET får MVG


Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn – Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

folkpartiet

FOLKPARTIET

Har eget EU/Europakapitel: Ja.

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 12

Europa: 8

Europeisk(a): 5

Euron: 1

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Reformerad visumpolitik som skapar lagliga vägar hit för asylsökande.

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning.

*Ja till euron (efter folkomröstning)

*Fördjupat utrikespolitiskt samarbete

*Årliga rapporter om tillståndet för mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Möjligheten att straffa medlemsländer som inte sköter sig.

*Inrättandet av ett europeiskt FBI

Överraskningsfaktor: Låg, det är inget förslag eller skrivning som överraskar eller som varit okänd tidigare. Folkpartiet rör sig på trygg och etablerad mark och fortsätter inslagen linje.

Kommentar: Folkpartiet är ju det svenska parti som får anses som det mest EU-glada partiet. Partiet slår fast i valmanifestet att Sverige ska tillhöra samarbetets inre kärna. Fördjupat samarbete och federalism är något som  alltså Folkpartiet driver på, vilket avspeglar sig i valplattformen. Frågorna och EU-perspektivet finns med även i september, och inte något nödvändigt ont man stökade av i parlamentsvalet i maj. Valplattformen innehåller sex konkreta löften om vilken politik som Folkpartiet vill att Sveriges representanter i ministerrådsmötena ska driva. Fem av dessa sex frågor ligger väl i linje med den politiska profilen som Cecilia Malmström, kandidat till att fortsätta arbetet i fem år till i EU-kommissionen, har. Det är egentligen bara miljöpolitiken som inte är en profilfråga för Malmström som haft kommissionens inrikesportfölj med Migration & Säkerhet under de gångna fem åren.

Många gånger används begreppen Europa, europeisk och EU i valplattformen för att placera Sverige i ett sammanhang; ”I Europa hotas liberala värdering”, ”Det är bedrövligt att många länder i Europa sviker sitt medmänskliga ansvar” och ”EU är vårt viktigaste forum” är några exempel på det.

Slutomdöme: Folkpartiet får MVG för att man ger väljarna konkreta besked i en rad EU-relaterade frågor och för att partiet har integrerat EU-perspektivet på fler ställen än under rubriken EU.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.