EUbloggen granskar valmanifesten: Centerpartiet får knappt G


Det är indirekt val i Sverige till EU:s andra lagstiftande kammare, ministerrådet, den 14:e september. Du känner säkert igen det under ett annat namn; Riksdagsvalet. I en serie inlägg granskar EUbloggen partiernas valmanifest utifrån EU-perspektiv. Valvinnare kommer ju att bilda regering, och regeringens ledamöter deltar i det EU-lagstiftande arbetet som sker i ministerrådet.

Tidigare inlägg i serien valmanifest: Folkpartiet får MVG

Tidigare granskning: Det här vill partierna inte prata om

 CENTERPARTIET
Skärmavbild 2014-08-12 kl. 23.17.28
Har eget EU/Europakapitel: Nej

Antal gånger som olika begrepp nämns:

EU: 6

Europa: 3

Europeisk(a): 1 (men felstavat, Centerpartiet pratar om europiska…)

Euron: 0

Konkreta löften i EU-politiken: 

*Sverige ska driva på EU så att EU driver på klimatförhandlingarna för att klara 2-gradersmålet.

*Skärpning av Reach, EU:s kemikalielagstiftning.

Överraskningsfaktor: Det som överraskar är att Centerpartiet verkar gå vilse i var frågorna hör hemma. Valmanifestet skapar intrycket att Sveriges riksdag eller bilaterala samarbeten är beslutsinstanser när det i själva verket är EU-forum.

Kommentar: Centerpartiet är en paradox i sin EU-politik. Inför valet till Europaparlamentet släppte Centerpartiet 13 maj en film om Euron och slog fast: ”Frågan om euron är en av de viktigaste i svensk politik just nu. Där Centerpartiet ända sedan 2003 varit tveklöst tydliga i att säga nej till euron har andra partier vacklat och bytt ståndpunkt. Frågan om euron förtjänar öppenhet och är för viktig för att inte lyftas fram.

Det Centerpartiets valstrateger inte verkade ha förstått då var att Europaparlamentet INTE kan besluta om att Sverige ska införa Euron. Det kan däremot Sveriges riksdag göra, men tre månader senare är inte längre Euron en av de viktigaste i svensk politik just nu, när vi ska gå till val och rösta fram en församling som kan besluta om euron. EUbloggen tar sig för pannan och skakar på huvudet.

Generellt är valmanifestet luddigt kring synen vem som avgör vilken fråga eller missar helt att det behövs beslut på EU-nivå för att besluten ska bli effektiva. En del saker som Centerpartiet säger sig vilja genomföra skulle även kunna stöta på patrull av konkurrensskäl, exempelvis om Sverige börjar beskatta vissa giftiga kemikalier. Nu är jag ingen expert på konkurrenslagstiftning, det finns säkert läsare som kan bidra med mer input i sakfrågan.

Centerpartiet vill också stärka skyddet för hotade djur och växter, här finns EU:s habitatdirektiv som Centerpartiet glatt ignorerar i valmanifestet för att inte reta vargskjutglada väljare. EU-kommissionen som är fördragets väktare anser att Sverige bryter mot skyddet för just vargen genom vargjakten medan Centerpartiet säger att låt oss bestämma själva om vi vill skjuta varg… Här hade det varit snyggare och mer relevant för väljarna att få veta att Centerpartiet kräver en översyn av EU:s habitatdirektiv som ska ge stärkt skydd för hotade djur, förutom då vargen för där ska medlemsländerna själva få bestämma.

Centerpartiet är också dåligt på att lyfta möjligheter och EU-kopplingar, bland annat när man pratar transportpolitik så nämns inte möjligheten till medfinansiering genom att lyfta det europeiska transportbehovet (transeuropeiska transportnätverken (TEN-T)), kring jobbskapande nämns inte inre marknaden eller EU:s TTIP-förhandlingar med USA eller att även ”red tape”/regelförenklingar för företagande behöver göras på EU-nivå.

Slutomdöme: Centerpartiet klarar sitt G med nöd och näppe för att man ger väljarna konkreta besked i två EU- frågor och för att partiet ändå är på någon dimmig nivå medveten om en europeisk dimension i svensk politik även om det inte genomsyrar valmanifestet. Men det behövs skärpning.

(PO)

PS Notera att betygssättningen inte handlar om politikens innehåll utan om hur EU-perspektivet finns med.