FLASH: Malmström blir handelskommissionär


Foto (C) Europeiska Unionen 2014 - EP

Foto (C) Europeiska Unionen 2014 – EP

Cecilia Malmström blir Handelskommissionär. Posten kan betraktas som den tyngsta som en svensk EU-kommissionär har haft hittills och ett riktigt bra utfall för Sverige.

– Jag är glad och hedrad över att ha nominerats att få ansvar för handelsfrågor i den nya EU-kommissionen. Det är en viktig post för Sverige och ett bevis för att vi ses som en tung europeisk spelare, säger Cecilia Malmström i ett pressmeddelande.

– Handel är en hjärtefråga för mig som liberal. Den spelar en avgörande roll i Europas ekonomiska återhämtning och är en hörnsten för vår tillväxt. Välstånd byggs av människor och länder som kan handla med varandra och utbyta kunskap, säger Cecilia Malmström.

För Malmström väntar nu utmanande uppdrag som att lotsa igenom frihandelsförhandlingarna TTIP med USA på ett sätt att det kan accepteras av Europaparlamentet, men även andra viktiga frihandelsförhandlingar som TISA. Rolf Fredriksson, förra kollegan på SVT, kommenterar utnämningen med ”upp till bevis”.

På presskonferensen i Bryssel var det en ganska uppsluppen och får man förmoda lättat Jean-Claude Juncker som efter en lång sommars arbete fått sitt pussel färdigt.

– Jag har rätt medarbetare och rätt lag att ta itu med allvarliga frågor som finns idag. Jag har bildat många regeringar under min karriär, men om jag jämför med mitt arbete som premiärminister så har jag inte kunna välja alla själv. Här behöver man ta hänsyn till många olika aspekter, säger Jean-Claude Juncker på presskonferensen.

Juncker har intervjuat samtliga 27 kommissionärer inför sammansättningen av listan, och på presskonferensen betonade han kandidaternas kompetenser med den stora bredden på erfarenheter som premiärministrar, ministrar och Europaparlamentariker. Däremot finns det ett problem som Juncker erkände utan omsvep.

– Vi har nio kvinnliga kommissionärer, det har varit besvärligt att få ihop. Vi började med tre och medan ni solade i juli-augusti fick jag kämpa för att få nio kandidater. Det är inget steg framåt för jämställdheten, men det är inte alla fall inget steg bakåt. Jag håller i alla fall mitt ord. Dessutom går tre vice ordförandeskap till tre starka kvinnor.

Nyhet är funktionen med vice ordförandeskapen som ger kommissionen en ny struktur med sju vice ordföranden. En av dessa är utrikeschefen Mogherini som utsetts av rådet. Utöver blir det alltså sex vice ordföranden som ska få en roll som griper över flera andra kommissionärers ansvarsområden.

– Timmermans blir förste vice ordförande. Han blir min högra hand. Det är mer än en medarbetare, det är min ersättare om jag är borta, fysiskt eller mentalt på mötena, skämtade Juncker.

Timmermans post blir bättre regleringar (mindre byråkrati) och vaka över subsidaritetsprincipen (att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt). Helt enkelt att se till att EU inte får för krångliga regelverk. En tung post går till Kristalina Georgieva som blir vice ordförande med budget och personal.

– Georgieva har gjort ett bra arbete och beundras av Europaparlamentet och regeringarna, hon kommer att jobba gentemot alla kommissionär.

Övriga viceordförandeposter: Andrus Ansip får den digitala agendan, Alenka Bratusek energiunionen, Katainen tar ekonomi och tillväxt,  Dombrovski har hand om euron och sociala dialogen.

– Vice ordförandena har fått ansvar för kommissionens prioriterade projekt. Det är erfarna kandidater som är vana att leda en grupp med exempelvis ministrar, säger Juncker.

Det finns invändningar mot en del EU-kommissionärskandidater från Europaparlamentet, och det kan bli en tuff utfrågning.

– Jag har räknat med att det kommer finnas en del invändningar mot den här kommissionen, till en början, konstaterar Juncker.

Fler noteringar, Finland: Jyrki Katainen blir som väntat en av sju vice ordförande med uppdraget att jobba med arbete, tillväxt, och konkurrens.

Danmark: Margerete Vestager tar hand om konkurrensfrågor.

Hela kommissionen:

Skärmdump. Klicka på bilden för att komma till sidan.

Skärmdump. Klicka på bilden för att komma till sidan.

 

Det som händer nu är att Europaparlamentets utskott ska fråga ut kommissionärskandidaterna. Exakt planläggning för det kommer att ske i kväll när gruppledarna för partigrupperna och utskottsordförandena i Europaparlamentet träffas för att göra upp om vilket utskott som frågar ut vilken kommissionär.

Det är framför allt viceordförandeskapen som kommer att skapa huvudbry för parlamentet. Tidigare har posten varit utan större politisk betydelse, men med en uppgradering och bredare fält i ansvarsområden så kommer flera utskott vilja fråga ut just dessa personer. Traditionellt brukar det vara en dragkamp och prestige mellan olika parlamentsutskott vem som får fråga ut vilken kommissionär och hur länge. Här har till exempel Jerzy Busek från EPP varit ut och sagt att man ska undvika att dra in för många utskott eftersom debatten blir för komplicerad och anger tre utskott som en smärtgräns. Ett huvudutskott som får mest tid, ett utskott som får näst mest tid och ett tredje utskott med minst tid.

Tidsplanen:

10/9: ”Conference of Committee Chairs” möts för att göra upp utskotten.

11/9 ”Conference of Presidents” klubbar uppgörelsen

16/9 Utskotten skickar skriftliga frågor

26/9 Kandidaterna ska ha svarat

29 /9 – 3/10 Utskottsförhör

6-9/10 Utvärdering av utfrågningarna

21-23/10 Slutomröstning

1/11 Nya EU-kommissionen tillträder

Reaktioner:

 

 

 

  

  

Och till sist satirinläggen:

INLÄGGET ÄR FÄRDIGUPPDATERAT 

(PO)

3 tankar om “FLASH: Malmström blir handelskommissionär

  1. Pingback: Här är minorna Juncker får se upp med | EUbloggen

  2. Pingback: Så går utfrågningen av Malmström & Co till | EUbloggen

  3. Pingback: Sista minuten-problem för Malmström | EUbloggen

Kommentarer är stängda.