Vella mer hemma i fiskerifrågorna


Karmenu Vella @EP

De första utfrågningarna är över. Karmenu Vella pustar ut efter mer än tre timmars förhör från miljö-, fiskeri- och transportutskotten. Följ bevakningen från dagen här. 

Maltesen Karmenu Vella fick en tuff start på utfrågningsdagen. Bara timmar innan han tog plats i parlamentet drog ännu ett kapitel igång om hans företrädare John Dalli, som fick avgå från kommissionen efter korruptionsanklagelser.

Det är The Malta Independent on Sunday som publicerat uppgifterna om att OLAF, EUs utredningstjänst för korruptionsbrott, har öppnat ett ny utredning om den tidigare hälsokommissionären Dalli. Anledningen ska vara att titta närmre på omständigheterna kring fyra resor som John Dalli gjort till Bahamas, utöver en resa till Singapore. Tidigare utreddes Dallis förhållande till ett misstänkt mutbrott, där Swedish Match enligt uppgift kunde få EU-kommissionen att mot betalning ta bort förbudet mot snus i unionen.

Men när dagen sammanfattas verkar Dallis skugga inte ha fallit över Vella. Läs rapporteringen från början till slut nedan.

Direktrapportering

Efter de första inledande minuterna där Vella presenterade sina prioriteringar för de kommande åren, fick sedan parlamentarikerna ordet. Mottagandet av hans presentation var blandat.

EPPs Ivo Belet gick direkt på den heta potatisen om Maltas hantering av fågeljaktsreglerna, som har surrat runt i medierna de senaste veckorna som en av de främsta faktorerna för att ifrågasätta Vellas nominering.

Från den Gröna gruppen presenterade Bas Eickhout från Nederländerna två frågor, som försökte ställa Vella i en situation där han skulle behöva prioritera fiskeintressen mot miljöintressen.
Men Vella svarade att det inte ska behöva bli ett problem, då förslagen alltid ska baseras på den samlade vetenskapliga kunskapen som är tillgänglig, så en konflikt ska inte behöva uppkomma.

Jytte Guteland inleder sin fråga 15:43, och lägger fokus på vilka åtgärder Vella ska lägga på utsläppsbegränsningarna av hormonstörande ämnen. Hon ställer också en fråga om vilka åtgärder som ska till för att skydda bisamhällena, och återvänder därigenom till en fråga som bland annat Catherine Bearder från partigruppen Alde tog upp.

Vella nämner som svar de åtgärder som redan är igång, och tar upp att flertalet av de ämnena redan är under utredning. ”Jag kommer också att arbeta hand i hand med kommissionärkandidaten för hälsofrågor för att fortsätta begränsningen.”
Även fast Guteland kräver tydligare svar på vilka specifika åtgärder som ska till rörande bevarandet av bisamhällena, så lämnar Vella inte några närmre detaljbeskrivningar. Reaktionen från Guteland:

En av de avslutande frågeställarna från miljöutskottet, Luxemburgaren Claude Turmes, brusar upp över att Vella inte kan leverera fler klara besked på vad han vill åstadkomma.
”Vi behöver någon som kan ta fighten för miljöfrågorna i kommissionen”

Vella håller sig lugn i sitt svar.
”Jag förstår att det kan vara frustrerande, men som ny på posten måste jag sätta mig in i alla frågor först innan jag kan leverera tydliga besked. Men jag tror att vi kan bryta tanken på det behöver vara en fight mellan ekonomer och miljöintresserade. Det behöver inte vara en konflikt”

Nicola Caputo från Socialdemokratiska S&D avslutar. Det är därefter dags för fiskeriutskottet att ta över. En som absolut inte fick ställa några frågor denna dag från miljöutskottet är Miriam Dalli. Förklaringen presenteras nedan:

I havsfrågorna verkar Vella trivas mer som fisken i vattnet under inledningen. Han återkommer snabbt till diskussionen som inleddes med Bas Eickhout om fiskekvoterna.

16:34 får Isabella Lövin ordet. Hon undrar först hur Vella ska arbeta vidare med frågan om illegalt fiske, för att sedan gå vidare rörande kvotpolitiken.
”Vill du dra ner fiskkvoterna under de standardnivåer som fastställts, för att säkerställa nivåerna?”

Vella hänvisar i sitt svar till att det först är viktigt att nivåerna når de som fastställts i den gemensamma politiken. Han möter dock inte Lövins förfrågan om att det ska göras genom ytterligare sänkta kvoter.
”Vi måste först se till att vi når nivåerna, innan vi kan gå vidare och se till att de stannar på dessa hållbara nivåer.”

På de sociala medierna har Vellas svar på detaljerade frågor, som anses vara undvikande, börjat skapa ganska många kommentarer.

Vella Comments.png-large

Margrete Auken från danska Socialistisk Folkeparti som är medlem i den Gröna gruppen ger sin kommentar.

Avslutningsvis får transportutskottet, och Gesine Meissner från den liberala partigruppen Alde ordet. Hon avslutar utfrågningen med att fråga hur Vella ska arbeta för att medlemsstaterna faktiskt ska följa de beslut som de åtagit sig att följa, en återkommande fråga under eftermiddagen som Vella svarar säkert på.
”Jag tror att vi kan få god efterlevnad av de beslut som fattas här om vi ser till att ha en god vetenskaplig grund för våra gemensamma beslut”

Vella får sedan fem minuter på att runda av eftermiddagen. Han pustar ut något innan han läser upp slutorden om vikten av integrering av hållbar utveckling och tillväxt inom alla politikområden. Han visar sedan upp en bild på sina barnbarn och säger leende ”Vi ärver inte planeten av våra föräldrar, utan vi lånar den av våra barn.”

I korridorerna utanför verkar diskussionerna gå intensivt. Enligt European Voice reporter Dave Keating blir Vella förmodligen godkänd.

Efter att grupp-koordinatorerna samlats för diskussioner uttalar sig utskottsordföranden Giovanni La Via positivt till Vella, som godkänns av de två utfrågande utskotten. Den slutliga omröstningen om alla kommissionärskandidater sker den 22 oktober.

Kolla in #EPhearings2014, #Vella, #Vellahearing och @KarmenuVella för uppdateringar från Twitter.
Fotorättigheter: © European Union 2014 – EP
Korrigering: Margrete Auken var felaktigt placerad i GUE, vilket var fel.