GMO, TTIP och MRSA hett hos folkhälsokandidaten


VYTENIS ANDRIUKAITIS @EC

Vytenis Andriukaitis från Litauen var nästa person på tur att sätta sig framför parlamentarikerna från miljöutskottet. Idag fick de sällskap av jordbruksutskottet i utfrågningen av kommissionärskandidaten. Följ bevakningen här.

 

Litauens nuvarande hälsominister Vytenis Andriukaitis ser ut att ta ett steg upp i politiken, som nominerad efterträdare till hälsokommissionären Tonio Borg. Men i Andriukaitis uppdragsbeskrivning har frågorna om läkemedelsindustrin tagits bort, för att istället flyttas över till industrikommissonärens bord. Lobbygruppen EPHA har tillsammans med ett antal upprörda parlamentariker begärt svar från den tillträdande kommissionsordföranden Juncker, men Andriukaitis fick också flera frågor om detta från parlamentarikerna.

Direktrapportering

Andriukaitis tar till orda och berättar med stark inlevelse om sin uppväxt i Gulag, och håller i temat genom anförandet, vilket leder till applåder från åhörarna. Efter inledningen, där Andriukaitis växlat mellan engelska, tyska, polska och litauiska under uppräkningen av sina prioriteringar, är det dags för Peter Liese, ordförande i miljöutskottet och EPP-parlamentariker, att ta ordet.

Under den inledande frågestunden återkommer handelsavtalet med USA, TTIP, flera gånger. Bart Staes från den gröna partigruppen undrar hur Andriukaitis i förhandlingarna inte ska åsidosätta de krav på livsmedelssäkerhet som finns uppställda inom EU.
”Jag tycker det först och främst är viktigt att vi fortsätter att försöka vara så öppna som möjligt i förhandlingarna. Jag är dock tydlig med att jag inte kommer att kompromissa med mina principer. Som doktor kan jag aldrig göra det,” svarar Andriukaitis.

Bolesław Piecha från ECR tar senare upp frågan om vem som egentligen ska stå för medborgarnas intressen i att övervaka de medicinska intressena, när industri och entrepenörskapskommissionären har fått ansvar för den portföljen.
”Vi behöver ha en dialog med indutrin, och vi bör se till att dessa diskussioner sker så öppet som möjligt. Jag tror också att jag kommer att få en bra dialog med kommissionärskandidaten Elżbieta Bieńkowska som jag ska arbeta med i den frågan,” svarar Andriukaitis.

Folkhälsofrågor, livsmedelssäkerhet och läkemedelsindustrin avhandlas i snabba replikskiften, men också ämnen som rör kompetensflykt, och dess relation till bristande tillgång till sjukvård för alla medborgare, förs fram av parlamentarikerna.

Förtroendet för den livsmedelsövervakande institutionen EFSA sänktes avsevärt under hästköttsskandalen, och att höja förtroendet genom starkare kontroll är en av de prioriteringar som Andriukaitis har lagt fram i sitt program. Men Mireille D’Ornano från Franska Front National och de grupplösa i EU-parlamentet känner sig inte nöjd med kommissionärskandidatens svar på hur EU inte ska kompromissa på sina nivåer i förhandlingarna med USA i TTIP-förhandlingarna. Samma ämne kommer upp av Jim Nicholson från ECR, som redan diskuterat saken med kommissionärskandidaten. Andriukaitis återkommer i sitt svar till sina tidigare resonemang.
”Hur ska vi kunna offra vår standard i relation till de förhandlingarna, när våra livsmedelsprodukter håller så hög nivå att de kan säljas på nästan alla marknader. Det är inte möjligt, det går emot mina principer.”

Diskrimineringen av HBTQ-medborgare inom sjukvården tas upp av Gesine Meissner från Alde. Andriukaitis menar att det egentligen är en fråga för utskottet för mänskliga rättigheter, men säger:
”Det står tydligt i de inledande kapitlen av europakonventionen för mänskliga rättigheter att medborgare inte ska diskrimineras på sådana grunder, så vi ska absolut arbeta för att medlemsstaterna följer de riktlinjerna.”

GMO-växters inträde på den europeiska marknaden är ett hett ämne för dagen, då rådet och parlamentet just nu debatterar den andra läsningen i revideringen av den lagstiftningen. Gilles Pargneaux från Socialdemokratiska gruppen S&D begär att höra mer om vad Andriukaitis resonerar kring denna förhandling.
”Det är ett problem att det finns stora skillnader mellan var rådet och parlamentet står i frågan om på vilken politisk nivå införandet av GMO-grödor ska behandlas, men jag tror att vi kan nå en överenskommelse,” svarar Andriukaitis diplomatiskt.

10:57 får Isabella Lövin ordet. Hon fokuserar på multiresistensa bakterier, och refererar bland annat till situationen i Danmark, där medborgare avlidit i sviterna av MRSA-bakterier från griskött.
”WHO har pekat ut resistens av antibiotika som en av de stora problemen inom EU … hur ska du se till att vi inte får större problem med multiresistensa bakterier inom djurskötseln, och kan du lova att se till att det kommer ny lagstiftning som behandlar detta problem?”

”Vi måste se till att kontrollera att vi inte använder antibiotika i andra fall än de när behandlar sjukdomar för djur. Inom sjukvården så ser vi konsekvenserna, 40 000 medborgare dör i EU av sjukdomar som inte kan behandlas av nuvarande antibiotika … Denna situation måste analyseras i detalj innan vi kommer fram med nya lösningar,” svarar Andriukaitis.

33 frågor från miljöutskottet blir sedan avklarade. Nu dags för jordbruksutskottet att ställa fem korta frågor – strax Marit Paulsens tur.

11.25 får Marit Paulsen ordet. Hon återkommer till ämnet om överanvändningen av antibiotika, och tittar bort över rummet mot bland annat den svenska kollegan Isabella Lövin. ”Två tredjedelar av antibiotikan används av veterinärerna … Europaparlamentet har två gånger sagt att den vill att kommissionen lägger fram förslag på att reglera detta problem. Kommer du att se till att ett sådant förslag förs igenom EU-lagstiftningsmaskineriet under den kommande perioden?”

”Vad jag vet så pågår det en utredning för att se över om det behövs ny lagstiftning i området. Min personliga åsikt är tydlig, jag tycker att det behövs en lösning på denna fråga, men för att ny lagstiftning ska läggas fram så behöver hela kollegiet av kommissionärer vara eniga,” svarar Andriukaitis.

När det sedan är dags för den fjärde avslutande rundan kommer alkoholpolitiken upp på agendan för en längre diskussion. Kommissionärskandidatens ambitioner applåderas av flera intresseorganisationer.

Strax innan tolv får Vytenis Andriukaitis runda av dagens utfrågning med fem minuters egna tankar. Därefter sammanträder gruppledarna i utskotten för diskussioner om hans svar. Doktor Andriukaitis lär sitta ganska säkert.

På den efterföljande presskonferensen uttalar sig miljöutskottets ordförande Giovanni La Via positivt till Andriukaitis. Den tillträdande folkhälsokommissionären svarade inte tillräckligt detaljerat på vissa frågor, ”men han har heller inte haft tillräckligt med tid att sätta sig in i ämnena,” säger utskottsordföranden. Han är dock säker att Andriukaitis har nog med kompetens för att genomföra uppdraget.

Hela talarlistan har du här.

Kolla in #EPhearings2014, #Andriukaitis, #health, @V_Andriukaitis för uppdateringar från Twitter.

Fotorättigheter: European Commission, European Parliament

2 tankar om “GMO, TTIP och MRSA hett hos folkhälsokandidaten

  1. Pingback: Analys: Malmström offer för TTIP-attack | EUbloggen

  2. Pingback: Isabellas frågor om antibiotika och fiske när EU-kommissionen grillas | Isabella Lövin

Kommentarer är stängda.