Högt tonläge under Cañetes utfrågningFamiljerelationer och intressekonflikter i oljebolag varvades med energi- och klimatfrågor, i en utfrågning som ivrigt påhejades av de olika politiska lägren. Få perspektiven här. 

Förhandsdebatten pågick intensivt inför utfrågningen av Miguel Arias Cañete, den tilltänkta klimat och energikommissionären. Över 300 000 underskrifter som vill att de politiska grupperna i Europaparlamentet ska stoppa Miguel Arias Cañete nominering hade samlats in innan starten av utfrågningen. Flera svenska parlamentariker var också kritiska.

”Cañete är en krigsförklaring mot klimatet,” säger miljöpartiets Bodil Ceballos. Både hon och Malin Björk från vänsterpartiet tycker att hans meriter som miljö- och jordbruksminister i Spanien är undermåliga. Malin Björk säger vidare att miljöorganisationerna med rätta är oroade, och hon har tillsammans med flera andra parlamentariker signerat en protestlista mot honom.

— Podemos Bélgica (@PodemosBelgica) October 1, 2014

Centerpartisten Fredrik Federley är också starkt kritisk och vill inte ha honom som klimatkommissionär, men tror inte Cañete försvinner efter dagens utfrågning. Den som dock får ordet av de svenska parlamentarikerna under kvällen var Jytte Guteland från S&D,  som frågeställare nummer 40.

Utöver kritiken mot hans kopplingar till oljeindustrin, kvinnosyn och tidigare meriter som minister, har Cañete också i dagarna uppmärksammats för sin uppdaterade intressedeklaration. Där hade han tidigare missat att lägga till en inkomst på 30 000 euro för att han varit ordförande för den nationella valkommittén i sitt EPP-anslutna parti före valen 2011, vilket ytterligare fick honom att framstå i dålig dager på sociala medier.

Bakom kulisserna pågick det också snack på twitter om hur resultatet av dagens utfrågning skulle hanteras.

Inte bara innanför parlamentets väggar och på nätet har det skett protester. Under dagen samlades missnöjda till nomineringen i den lilla rondellparken Place Luxembourg utanför parlamentet.

Några rum bort pågick under kvällen också utfrågningen av Tibor Navracsis, tilltänkt som kultur-, utbildnings- och medborgarskapskommissionär. Ungraren såg också ut att få det svårt hos parlamentets utskott.

Direktrapportering:

Kathleen van Brempt från S&D inleder med att ifrågasätta Cañetes ändrade intressedeklarationer, som hon ser som en ordningsfråga som måste utredas innan mötets start. Miljöutskottets ordförande ska se till att detta upp med under mötet.

Cañete inleder med att ursäkta sig för de kommentarer som han fällt under valrörelsen mot en kvinnlig motståndare. Han tar också upp att han har avgått från sina styrelseuppdrag i oljestyrelser och menar att han har ändrat sina deklarationer på grund av krav från ändrade omständigheter.

Han fortsätter att med snabb takt försvara sitt arbete som stadsråd (så snabb takt att översättaren har svårt att hänga med i svängarna.)
”Jag kan försäkra er om att jag som miljöminister alltid har följt kommissionens riktlinjer.”

Först ut i utfrågningen är Peter Liese, EPP, som undrar hur Cañete ställer sig till de som inte tror på att mänsklig aktivitet kan ha påverkat klimatförändringarna. Cañete går igenom och refererar till den forskning som visar att så är fallet.

Därefter är det Kathleen van Brempts tur. Hon riktar in sin fråga på att utreda om de familjekopplingar som finns mellan Cañete och det oljebolag där hans fru och son har positioner kan leda till intressekonflikter. Detta uppskattas inte av alla, men kandidaten avvisar alla sådana anklagelser.

Teresa Rodriguez-Rubio från vänstergruppen och Bas Eickhout från gröna gruppen släpper dock inte familjekopplingarna och Cañetes relation till oljeindustrin (som bland annat behandlats av intressegruppen CEO). Bas Eickhout undrar också varför kandidaten väntade med att sälja sina aktier i oljebolag tills dess att han fått ett uppdrag tilldelat av den tillträdande kommissionsordföranden Juncker.  Hans svåger tas också upp än en gång, som sitter som VD i flera bolag med koppling till oljeindustrin. Cañete försvarar sig med att säga att det inte frågas efter svågrar i intressedeklarationen, och säger att han sålde sina aktier direkt när han visste att han skulle bli kommissionär. Han får medhållande applåder från delar av salen, andra uttrycker sitt missnöje så gott det går.

Därefter övergår frågorna mer till energipolitiken. ”Hur ska EUs energisektor bli mer oberoende av externa källor?” undrar Dawid Bohdan Jackiewicz från ECR.
”Vi måste sprida ut våra inköp av energi, och inte bli beroende av en källa” inleder Cañete och hänvisar till diskussionen om gasbehovet från Ryssland. Morten Helveg Petersen från Alde fortsätter på ämnet, och undrar hur Cañete ska se till att förnyelsebara källor får växa.
”Vi måste se till att få mer intelligenta elledningar som stimulerar till att utveckla marknaden, om vi inte har detta kan inte förnyelsebart får en ärlig chans.”

Roger Helmer från brittiska UKIP och partigruppen EFFD bryter den tunga stämningen. Efter att flera frågeställare ifrågasatt Cañete, ”kan vi lita på dig?”, vilket har fått honom att hålla flera försvarstal om att han visst står upp för klimatarbetet, ifrågasätter Helmer istället människans påverkan på klimatförändringarna.

Så kallad fracking, där skiffergas utvinns, nu på agendan när både Iosu Juaristi Abaunz från vänstergruppen GUE och Martin Eduoard från S&D tar upp ämnet. ”Hur ställer du dig till fracking?” frågar Juaristi Abaunz.
”Jag upprepar, alla medlemsstater har rätten att bestämma själva, kommissionen lämnar bara rekommendationer. Det är inte upp till mig att ha en åsikt om detta, utan vi kollar på detta gemensamt för att se om det behövs förslag” svarar Cañete.
När han sedan får liknande frågan om kärnkraft, lämnas samma svar.
”Vi lägger oss inte i frågan om vad medlemsstaterna vill, bara de följer bland annat de säkerhetsregler och regler om avfallshantering som finns.”

Industriutskottets ordförande Jerzy Buzek, EPP, tar över fördelningen av frågorna, och utfrågningen går in på sin andra akt. Några parlamentariker försöker att fokusera på frågor om de ämnesområden som Cañete ska ha ansvar för, och Ashley Fox från ECR undrar vilka kriterier som ska användas för att stöd till energiinvesteringar ska tilldelas: ”Det är inte kommissionen som gör bedömningarna, men de projekt som kan säkerställa energisäkerheten ska få stöd”. Men i salen kommer också fler frågor, speciellt från spanska parlamentariker, som ifrågasätter Cañete lämplighet.

Supportrarna bland åhörarna jobbar på.

Vattenkraft och vindkraft avhandlas och energieffektivisering återkommer likaså, och Cañete för fram att fler åtgärder behövs för att premiera insatserna. ”Ju mer energi vi sparar, desto mer kan vi satsa på att premiera förnyelsebara energikällor,” svarar Cañete. Men några åhörare saknar tunga ämnen om energisektorn.

Cañete verkar ha koll på snacket på de sociala medierna. Som svar på EPParen Sirpa Pietikäinen fråga, ”hur ska vi stimulera en hållbar tillväxt?”, hoppar han snabbt på ämnet.
”Det finns mycket att satsa på för att kunna skapa grön tillväxt … koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage) är en av de områdena som vi inte diskuterat hittills … Där finns stora möjligheter att utveckla industrin och samtidigt skapa tillväxt.”

Jytte Guteland från socialdemokraterna ställer i avslutningen tre snabba frågor. Hon inleder med att fokusera på Cañetes roll som drivande i klimatförhandlingarna som väntas ta ett nästa steg på EU-nivå under toppmötet den 23e oktober, och relaterar detta till energisäkerhetsaspekten: ”Kommer du att arbeta för bindande nationella mål gällande energieffektivisering och förnyelsebart?”

Hon väljer sedan på att fokusera på  ”hur du ska ställa upp krav på minskade utsläpp från sjöfarten?” Guteland avslutar med att återkomma till Cañetes uttalande gällande kvinnors intellekt, men får inte något svar i det snabba replikskiftet. Cañete fokuserar på sjöfartens utsläpp, och hinner inte med Gutelands sista fråga – men får tillfälle i senare replikskiften att ursäkta sitt tidigare uttalande.

”Vi måste se vilka utsläpp som faktiskt finns i haven, innan vi kan se om vi ska införa insatser där. Vi har verktygen att göra detta med, men får vänta tills det är gjort. Gällande säkerhetsaspekten kring energiförsörjningen, så måste vi se till att arbeta på alla fronter så att det finns en säker tillgång till energi. Vi måste se till att vi får flera alternativa energikällor. ”

Som flera andra frågeställare under kvällen, är inte Jytte Guteland nöjd med Cañete svar.

De sista minuterna i strålkastarljuset ägnar Cañete åt att upprepa sina prioriteringar. Han trycker på att han tror på att EU kan vara en förebild i kampen mot klimatförändringarna, och hoppas att han kan få parlamentarikernas förtroende. Han tackar för alla frågor, och tas emot av stora applåder från delar av parlamentarikerna och peppande från kollegor i EPP-gruppen.

Tillägg av Patrik Oksanen kl 23:40:

Fredrick Federley (C) sitter i ITRE-utskottet som var med och frågade ut Cañete. Sent på onsdagskvällen konstaterar han till EUbloggen att Cañete överraskat på flera punkter, och går i rätt riktning:

– Policymässigt ger jag honom 7 av 10 på en skala. Jag var otroligt negativt före utfrågningen men blev överraskad. Det finns dock fortfarande en del oklarheter i intressedeklarationen som behöver redas ut.

Klockan 11:30 imorgon torsdag samlas de två utskotten för att enas kring sin ståndpunkt. EUbloggen uppdateras med slutligt besked.

Läs mer:

Protestlistan hos Avaaz

Uppdragsbeskrivningen från Jean-Claude Juncker

Intressedeklaration

Fotorättigheter: EU-parlamentet

En tanke på “Högt tonläge under Cañetes utfrågning

  1. Pingback: Bratušek blir kanonmat – Cañete får stanna! | EUbloggen

Kommentarer är stängda.