Bratušek svepande svar irriterar


Alenka Bratusek EP

Då är Bratušek klar i (första) utfrågningen i parlamentet. Så hur gick det? 

Först och främst – lite bakgrundskoll

Direktrapportering:

Bratušek inleder med att förklara den process som ledde fram till att hon nominerades till kommissionärsposten, vilket tidigare har varit uppe för diskussion då vissa menar att hon nominerade sig själv i samband med att hon blivit avsatt som premiärminister. Hon säger att Slovenien var ombedda att skicka in en lista innan den nya regeringen tillträdde i september, då det hade fördröjt valprocessen i EU annars.
”Vi skickade in en lista, ett urval på tre namn där mitt namn stod med. Därefter var det upp till Juncker (den tilltänka nya kommissionsordföranden reds anmn.) att besluta vem han skulle välja. Så var det, och inget annat.”

Hon går därefter in på att diskutera sin vision och sina målsättningar om hon blir tillsatt som energikommissionär.

Bratušek avslutar sitt första tal, och frågorna från grupperna börjar rulla in. Kathleen Van Brempt från S&D går ut som andra frågeställare, då socialdemokratiska gruppen är den näst största i parlamentet.
”Vad är skillnaden mellan energiposten och posten som energi-unionskommissionär. Mer konkret – vem kommer att arbeta för energieffektiviseringsmålet och målet för mer förnyelsebart inom EU?”

Fredrick Federley skickar en fråga som rör målsättningarna inom förnyelsebart och energieffektivisering.
”Hur ska du göra för att vi ska bli ledare i dessa områden?”

Bratušek svarar att det inte är kommissionen som står för det arbetet, utan det kan inte göras utan medlemsstaterna.
”Det är helt klart att det är medlemsstaterna som väljer energimixen, men tillsammans kan vi arbeta för att nå de mål som vi har satt. Men om vi vill göra förnyelsebar energi mer billigt och tillgängligt så kan vi i kommissionen bistå med stöd till forskningen.”


Nu frågor om säkerhetskontrollerna och kraven på kärnkraftsverk är tillräckliga, från Francoice Grossetete, EPP.

”Jag tror att det är det bästa verktyget vi kan nyttja inom lagstiftningsområdet. Det är vår uppgift och det är det vi i kommissionen gör nu och det är vad vi ska göra framöver.”

När Bratušek redan i inledningen får sin andra fråga om energiunionen återkommer hon till de standardresonemang som ges kring vad det kan innebära.

”Energiunion är till för att få tillgänglig och billig energi. Det bästa sättet är att förbättra energieffektiviseringar, sedan är det att arbeta med investeringar i förnyelsebar energi, samtidigt som vi så effektivt som möjligt använder de fossila källor som vi redan har. Jag tycker också att det är en bra mål att arbeta för att vi talar med en röst i dessa frågor när vi diskuterar inköp.”

Julie Girling från ECR är irriterad på de släta svaren som lämnats från Bratušek under de inledande frågerundorna. ”Hur ska du följa upp dessa målsättningar i detalj?”

Bratušek återkommer först till tidigare standardresonemang men ger mer detaljer denna gång. ”Jag tror på att arbeta med att sätta högre skatter för de som släpper ut mer, och mindre skatt för de som släpper ut mindre. Men som du säger själv, det måste medlemsstaterna ställa upp på. Det tror jag dock inte ska vara ett problem när vi etablerar samma mål.”

Bas Eickhout från de Gröna. ”Vi vet att det är svårt att arbeta med dessa frågor. Men du behöver inte svara så generellt. Ska du leda klimatförhandlingarna för EU? Och hur ska du se till att vi tar plats som en ledare i kampen för att reducera utsläppen?”

Bratušek: ”Jag tror du vet att jag inte ensamt inte kan driva igenom dessa frågor. Jag behöver hjälp från medlemsstaterna att göra detta, och också hjälp med att etablera vilka mål vi ska ha. Det är därför jag säger att det är svårt.”

Pernicola Pedicini från EFFD frågar hur hon som kommissionär ska arbeta för att inte fler medlemsstater satsar på fossila bränslen.

”Medlemsstaterna bestämmer själva” inleder Bratušek, ”Men de måste alla bidra till de gemensamma målsättningar som vi etablerat på EU-nivå. Om de ska fortsätta med fossila bränslen måste de se till att kompensera det på annat håll.”

Bratušeks svar är ibland något otydliga, vilket får flera att reagera på de sociala medierna.

Och redan efter en timme verkar domen redan lagd från flera åhörare.

Det är till och med så att Bratušek får problem med repetitioner i hennes svar. Hon återkommer till att det är först och främst hos medlemsstaterna som ska leda arbetet för att öka användningen av förnyelsebart.

Peter Eriksson från de Gröna vill ha svar på om Bratušek ska följa den målsättning som EU-parlamentet lagt fram på att införa bindande energieffektiviseringskrav och målsättningar för förnyelsebart.

Svaret glider iväg i en generellt resonemang igen, men Bratušeks egna målsättningar kommer fram. ”Jag är själv för att etablera höga bindande mål, men vi måste vara realistiska och se till att sätta mål som är möjliga att nå.”

Miljöutskottets ordförande reagerar på industriutskottets sista svar från den tilltänkta energiunionskommissionären. Nu tar miljöutskottet över, kanske blir det mer detaljer nu?

Eller kanske inte…

Frågorna går dock in på mer detaljerande ämnen, och svaren likaså. ”Hur ska EU arbeta med de energikällor som exempelvis USA har valt att satsa på, såsom skiffergas?” Men svaren uppskattas inte av alla.

Marian-Jean Marinescu från EPP undrar hur Bratušek ska arbeta i frågan om South-Stream, som är ett kritiserat pipeline-projekt där Ryssland genom en ny dragning skulle gå runt Ukraina i sin tillförsel av gas till Europa.

”Vi förespråkar fler leveransvägar av energiresurser inom kommissionen, och genom South stream uppnår vi just detta. Samma regler måste gälla för alla energiprojekt, och jag har alltid stått upp för dessa principer.”

Bratušeks svepande svar fortsätter att irritera parlamentarikerna, och det verkar som om hon inte heller får support av de egna partivännerna.

Fler recensioner, och uppmaningar, från åhörarna.

Fler frågor om nomineringsprocessen som ledde fram till att Bratušek blev nominerad, vilket var en av ämnena som främst dominerade förhandssnacket inför utfrågningen. Elisabeth Köstinger från EPP begär ett rakt svar på om Bratušek kommer att avgå från kommissionen om det visar sig att det har föregått oegentligheter vid nomineringen.

”Jag vet att det har pågått snack i korridorerna om att det skulle vara fallet att jag utreds för korruption, men så är inte fallet. Och därför kan jag inte kommentera denna fråga mer.”

Precis enligt tidsschemat får Bratušek hålla ett sista avslutandet tal. Hon bedyrar sin kompetens, berör hennes tidigare sånguppträdanden och avslutar i en positiv ton.

”Jag är övertygad om att vi kan få till bindande mål om minst 27 procents förnyelsebar energi och minst 30 procents energieffektivisering inom unionen till 2030. Jag är också övertygad om att vi kommer att kunna få till en överenskommelse med våra strategiska partner i USA och Kina om bindande utsläppsreduceringsmål i klimatkrisen.”

Recensionerna är inte snälla.

UPPDATERING:
Enligt ännu inte bekräftade uppgifter skjuts beslutet om Bratušek framtid upp, och avgörande mötet hålls imorn. Eventuellt väntar omröstning först på onsdag. Med tanke på den övriga händelseutvecklingen, där flera kommissionärer är på väg att svara skriftliga frågor och gå upp på sin andra utfrågning, verkar framtiden osäker i MAD-situationen som skapats.

Följ utfrågningen på twitter #EPhearings2014, #Bratusek, @ABratusek