Databas för ökad genomlysning av MEP:ars sidouppdrag


IMG_3164

EU Integrity Watch, eller integritets-väktaren om man så vill på svenska, lanserades under måndagen. Det är en databas som ger besökarna möjlighet att enkelt få en överskådlighet över vilka andra saker som parlamentarikerna sysslar med och där man enkelt kan få upp jämförelser mellan länder och partigrupper.

Bakom databasen ligger Transparency International EU Office – en ideell organisation som bekämpar korruption. Uppgifterna i databasen är hämtad från den intressedeklaration som parlamentarikerna måste lämna in, och som har skärpts i år. Databasen visar också vilka månatliga sidoinkomster som parlamentariker får från andra källor än från parlamentet. För de som drar in mest sidoinkomster kan det handla om 150 000 – 200 000 kr per månad.

För att snabbare få överblick över vilka parlamentariker som har uppgett att man både har intäkter och fasta förbindelser med andra organisationer har en ”External Activity Indicator” konstruerats. Ett högt värde på indikatorn är egentligen ingen bedömning av hur en MEP utför sina parlamentariska sysslor eller att den ska brista i omdöme, det identifierar inte heller en verklig intressekonflikt men gör det enkelt att identifiera vilka parlamentariker som har mer engagemang utanför huset än andra (för kriterier – se längst ned).

Inga svenskar finns i närheten av en topplacering på indexet där hela 67 poäng är ihopskrapade av franska liberalen Nathalie Griesback.

Högst värde av svenskarna har Max Andersson (MP) med sina 11 poäng med arvoden från Regionfullmäktige Västra Götaland, Västtrafiks styrelse och från Miljöpartiets styrelse.
– Från och med nästa vecka har jag inga sidoinkomster längre, förutom en reseräkning från i våras jag inte skickat in än, twittrar Max Andersson till EUbloggen. Han påpekar också att det blivit fel i hans inkomster, ett årsbelopp har i sammanställningen har omvandlats till månadsbelopp.

Gunnar Hökmark (M) är på en andra plats av svenskarna i indexet. Hökmark har fem olika styrelseuppdrag, där det högsta arvodet kommer från ordförandeposten i Svenska Försäkringsfömedlares förening.

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.28.37

Siffran längst till höger är indexsiffran. Siffran före det är en uppskattning av månatlig ersättning från andra källor än parlamentet.

Tittar vi på danskarna så är de ungefär lika präktiga som svenskarna. Dock sticker Bendt Bendtsen från EPP ut som skrapar ihop 20 poäng bland annat genom Lauritzenfonden och sjösäkerhetsföretaget Esvagt

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.27.54På den finländska listan hittar vi överlägset högst placerade nordbo, Sirpa Pietikäinen från Samlingspartiet. Med 31 poäng landar hon på delad tionde plats i hela parlamentet. Bland uppdragen finns bland annat styrelseplatser i hisstillverkaren Kone, en sparbank samt medlemskap i en advisoryboard hos Fortum.

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.27.06


(PO)

Mer läsning: Artiklar hos EUobserver & Euractiv.

FOTNOT: INDEXET är kalkylerat enligt följande (infon är kopieras härifrån)

  • 1 point for each activity (2 points if the activity is a ”regular remunerated activity”)
  • 1 points for each financial holding
  • 1 point for every 500 EUR of minimum monthly outside revenue
  • 10 points if revenue of ”more than 10,000 EUR per month” are declared in at least one activity