Svagt svenskt stöd för Juncker


I väntan på röstlängder så erfar EUbloggen att de svenska rösterna i valet till EU-kommission föll som följer:

JA: M, C, FP, KD, & 4 S (Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland & Jens Nilsson)

NEJ: MP, SD, V, FI & 1 S (Anna Hedh)

TILLÄGG: Frånvarande: Fjellner (M)

Totalt svenska MEP:ar: 10 ja – 9  nej (1 frånvarande som skulle ha röstat ja)

Svenska regerings-MEP:ar: 4 ja- 5 nej

Totalt Europaparlamentet: 423 ja – 209 nej och 67 nedlagda röster. 

Junckers första kommission har ett svagare parlamentariskt stöd än de tidigare Barroso-kommissioner; Barroso I: 449 ja-röster, 149 nej-röster och 82 nedlagda röster i omröstningen 18 november 2004. Barroso II valdes den 9 februari 2010 med 488 ja-röster mot 137 nej-röster och 72 nedlagda röster.

Kolla in debatten i tweets.

TILLÄGG: EUbloggens inlägg ovan är korrekt. Anna Hedh röstade nej och de övriga socialdemokraterna röstade ja.

(PO)