Eriksson kräver Kommissionskrafttag mot skatteflykten


Nu rullar reaktionerna in på #Luxleaks som visar hur 340 företag skatteplanerat med hjälp av Luxemburg för att undvika bolagsskatter under den tid Juncker både var premiärminister och finansminister. Europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) utnyttjar nu möjligheten att ställa en fråga till Kommissionen med anledning #Luxleaks. Eriksson vill att kommissionen nu lägger fram lagförslag som tvingar företag att publicera skatteuppgörelser likt de i Luxemburg. Att just Juncker (och Timmermans från Nederländerna) är från ett ”skatteparadis” gör det extra angeläget skriver Eriksson.

Som sagt var, Junckers huvudvärk tilltar…

Läs tidigare inlägg om #Luxleaks

Hela pressmeddelandet & Erikssons fråga:

Peter Eriksson (MP): ”Kommissionen måste agera mot skatteflykten”

– Jag har idag ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de kommer att göra för att få stopp på den illojala och parasitära skattepolitik som bland annat Luxemburg bedriver, säger Peter Eriksson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Journalistnätverket ICIJ har idag avslöjat hur Luxemburgs myndigheter i hemliga skattebeslut hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt.

– Det här avslöjandet måste bli ett avstamp för att stoppa skatteflykten i EU en gång för alla. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras, säger Peter Eriksson.

– Kommissionen måste lägga fram lagförslag med krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats. De två tyngsta namnen i kommissionen, Jean-Claude Juncker och Frans Timmermans, kommer från länder som är skatteparadis för storföretag. Nu har de en chans att visa att detta inte hindrar dem från att agera, säger Peter Eriksson.

FRÅGAN till KOMMISSIONEN:

FRÅGESTÄLLARE: Peter Eriksson

TEXT:

Nya uppgifter, som avslöjas av journalistnätverket ICIJ (1), visar hur Luxemburgs myndigheter hjälper hundratals internationella företag med planering för att betala så lite skatt som möjligt. Det har inte tidigare funnits så konkreta bevis för omfattningen av företagens skatteplanering. Att ett EU-land låter företag undkomma skatt innebär att andra EU-länder berövas på skatteintäkter och det i sin tur gör att möjligheterna att bygga ett välfärdssamhälle undermineras.

Det här är en fråga som handlar om förtroendet bland medborgare för Europeiska Unionen som helhet och för den nyligen tillträdda kommissionen i synnerhet.

Hur kommer den nya kommissionen att arbeta för att få stopp på den illojala konkurrensen mellan EU-länder på skatteområdet? Kommer kommissionen att lägga fram förslag om krav på ökad transparens så att stora företag tvingas publicera skatteuppgörelser av det slag som nu har avslöjats?

Det finns redan nu lagstiftning som kräver att banker redovisar hur mycket skatt de betalar i varje land. Kommer kommissionen att lägga fram förslag på sådan lagstiftning som omfattar alla stora företag i EU?

(1) Fotnot: ICIJ:s avslöjande om skatteplaneringen: http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/

leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg