Mer, inte mindre EU-kunskap behövs


Idag är det 20 år sedan Sverige folkomröstade om medlemskap i EU. EUbloggen har många gånger konstaterat att bristen på kunskap och närvaron av EU-frågor är den nivån att nya kunskapslyftsministern borde börja med EU, i alla fall när statliga myndigheter missar medlemskapet och partiernas valmanifest är tomma på omnämndande.

Därför är det märkligt att nu motsatsen verkar ske.  I en debattartikel på Europaportalen, skriven av Alliansföreträdare i EU-nämnden, nås EUbloggen av uppgiften att regeringen i budgeten strukit tre miljoner från bidragen till Sieps (Svenska institutet för Europapolitiska studier) och till EU-information. Jag hoppas att twitter kan ge svar på 1) varför strykningen sker och 2) vad konsekvenserna kan bli?

Twitter/Facebook-svar: Olika personer har hjälpt mig förstå vad det handlar mer om genom Twitter, Facebook och mejl, tack alla!

Det handlar inte om någon minskning av Sieps direkta anslag, utan pengarna till EU-information slussas direkt från Sieps vidare till Ungdomsstyrelsen som delar ut dem till ansökande organisationer. Det verkar också finnas något slags förhandsbesked att de tre miljonerna till EU-information kommer att kunna anslås från EU, oklart ännu för mig vilken finansieringskälla.
(PO)