Junckers 300 miljarder euro är 21…


I morgon ska EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presentera kickstarten för den europeiska ekonomin. En satsning på 315 miljarder euro under tre år som kan ge upp till 1,5 miljoner jobb, enligt dokument som EUbloggen tagit del av.

Men dokumenten visar också att det inte är några 315 miljarder som EU satsar utan blott 21 miljarder euro. Juncker räknar med med att varje satsad EU-euro ska ge femtonfalt tillbaka. 300 miljardersnivån handlar alltså INTE om pengar IN från EU – utan om erfaren effekt UT tack vare andra intressenter.

I dokumentet EUbloggen har tagit del av konstaterar kommissionen: ”Based on prudent estimates from historical experience, the multiplier effect of the Fund will be 1:15. In other words, for every public euro that is mobilised through the Fund, € 15 of total investment, that would not have happened otherwise, is generated.”

Skärmavbild 2014-11-25 kl. 21.00.54

Det blir  den ”Nya Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar” som får de 21 miljarder euro att använda. 5 miljarder hämtas från Europeiska investeringsbanken (EIB) samtidigt som 16 miljarder garanteras från EU:s budget (det verkar handlar om att flytta investeringspengar och utnyttja buffertar).

Den nya strategiska investeringsfonden (som får EU-förkortningen EFSI) ska vara igång och arbeta i mitten av nästa år, om kommissionen får med sig rådet och parlamentet så snabbt som man önskar. En mindre del av pengarna ska användas till stöd för riskfinansiering av små- och medelstora företag medan den större delen handlar om stödja strategiska infrastruktursatsningar, som bredband, elledningar, transporter i industrucentra, men även i utbildning, forskning, förnyelsebar energi och energieffektivitet. Med andra mycket av det som ligger i EU-kommissionens planer för energiunionen och för att stödja de mål som EU har satt upp när det gäller energieffektiviseringar och ihopbyggandet av den europeiska elmarknaden.

Medlemsländerna håller redan på att skicka in projekt utifrån tre kriterier:

*Projekt som stöder EU-målen och skapar mervärde på EU-nivå

*Projekt som ger snabb uppväxling i socioekonomiska värden

*Projekt som kan starta inom tre år.

I Sverige finns exempelvis Norrbottniabanan, kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå.

EU-kommissionen hoppas också att medlemsländerna kommer att bidra till EFSI och det kan också vara ett sätt att öka investeringarna i medlemsländerna och runda stabilitetspakten:

”Member States, directly or through their National Promotional Banks, will have the opportunity to contribute to the Fund in the form of capital. Importantly, in the context of the assessment of public finances under the Stability and Growth Pact, the Commission will take a favourable position towards such capital contributions to the Fund.

The EU guarantee will be backed up by existing EU funds from the existing margins of the EU budget, the Connecting Europe Facility and the Horizon 2020 programme. Thanks to the Fund, the impact of these EU programmes on the real economy will be multiplied, compared to what they would have achieved otherwise.”

8 av 16 miljarder euro av EU-garantin kommer från 2 miljarder ur EU-budgeten, 3,3 miljarder från Connecting Europe och 2,7 miljarder från Horizon 2020. Nu är jag inte ekonom men kommissionen räknar med att pengarna används dubbelt på det här sättet:

”Importantly, the necessary re-affected appropriations in these two programmes do not mean that the money is lost. On the contrary, the EFSI offers significantly increased possibilities to invest in Europe’s infrastructure, as well as for research and innovation purposes. This is a win-win situation for everyone involved.”

Resterande 8 miljarder ska tillföras senare, men i det som EUbloggen lagt ögonen på så finns det inte angivet hur.

Gissningsvis kommer Juncker att få en del kritik under morgondagen, kritiken kommer troligtvis att ha olika teman beroende på vilket håll.

*För blekt i förhållande till förväntningarna.

*Att näringslivet inte kommer att vara beredd att satsa de summor som behövs för att få det att lyfta till 300-miljardersnivån.

*Även om det är ”små” pengar i jämförelse med förväntningarna är finansieringen till stora delar fortsatt oklar.

*Befintliga program som Horison 2020 riskerar att vattnas ur.

*Urholkar stabilitetspakten.

De som kommer att gilla det kommer att lyfta att det är smart sätt att använda pengarna för att stödja EU:s prioriteringar och att det kommer att välkomnas särskilt från socialdemokratiska regeringschefer i Frankrike och Italien som vill se att stabilitetspakten böjs till förmån för stora, tunga infrastrukturinvesteringar.

Det här är förstås ännu gissningar på reaktionerna i morgon…

(PO)

Annonser