EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (I)


euflagga1.jpgEUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Under punkten en union för demokratisk förbättring aviserar kommissionen att man kommer att lägga fram ett förslag om att alla EU-institutioner måste vara öppna med vilka lobbyister som är verksamma med att påverka beslutsprocessen. Ett öppet lobbyregister är ett krav som nästan ett helt enigt parlament tidigare ställt sig bakom.

I kommissionens tidigare aviserade riktlinjer finns också avsiktsförklaringen att se över processen som godkänner GMO, det för att bättre svara upp mot oron som finns både hos medlemsstater och hos konsumenter.

Under 2015 kommer också kommissionen att lägga förslag för att minska byråkratin och effektivisera beslutsfattandet.

Till sist ska man alltid ha en reservation med, det handlar alltså om ett utkast och det är fullt möjligt att någon förändring sker i sista stund eller runt sittande bord på EU-kommissionens möte på tisdag.

(PO)