EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (II)


EUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i nästa i vecka. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. I ett par inlägg kommer nu bloggen att lyfta fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera nästa år.

Tidigare inlägg:

1) Förslag om bl a lobbyregister euflagga1.jpg

I Kommissionens arbetsprogram finns 10 prioriteringar. En av dessa prioriteringar handlar om att stärka den inre marknaden och förstärka EU:s industriella bas. Den inre marknaden är tillsammans med fred EU:s stora framgångssaga men det finns fortfarande mer att göra för att öka Europas globala konkurrenskraft och för att skapa jobb.

EU-kommissionen planerar här fem initiativ (alltså nästan 20 procent av nästa års inititiativ på en av 10 punkter).

*Paket för en mobil arbetskraft; syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden men också att motverka missbruk. I paketet övergår en översyn att Utstationeringsdirektivet (känt i Sverige genom Vaxholm) och att förbättra EURES (jobbnätverket).

*Inre marknadsstrategi för varor och tjänster: Fokus på fördjupad integration och standardiseringar inom framför allt små och medelstora företag där man bedömer tillväxtkraften är som störst, som tjänsteföretag, byggmarknaden, handel, avancerad tillverkning men även det som kallas för reglerade yrken (ex apotek).

*Plan för kapitalmarknadsunion: En handlingsplan för att förbättra finansieringen av företag genom se över och skapa mer effektiva instrument, däribland ett ramverk för säkerhet vid lån.

*Ramverk för Finansiella institutioner som inte är banker: Syftar till att skapa ett ramverk för att hantera kriser i finansiella instititutioner på samma sätt som för banker.

*Flygpaket: Syftar till att förbättra konkurrensen på den europeiska flygmarknaden, innebär bland annat en översyn av EASA, Europeiska luftsäkerhetsmyndigheten, 216/2008 och en kommunikation där utmaningar och hur man ska förbättra konkurrensen ska identifieras.

(PO)