EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (III)


EUbloggen har ju fått se ett utkast på det arbetsprogram 2015 som EU-kommissionen lägger fram i veckan. Här kan du läsa om de 80-tal EU-förslag som skrotas. Det här är ett sista inlägget av flera där bloggen lyfter fram de 23 nya initiativ som EU-kommissionen kommer att presentera under nästa år.

Tidigare inlägg:

1) Förslag om bl a lobbyregister

2) Översyn av utstationeringsdirektivet, flygpaket m.m.euflagga1.jpg

EU-kommissionen har i sitt arbetsprogram tio fokusområden. Under rubriken jobb, tillväxt och investeringar kommer bla förslag för att främja integration och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Det är paket som ska stödja medlemsländerna att få långtidsarbetslösa och ungdomar i arbete. Det kommer också en halvtidsöversyn på 2020-strategin.

När det gäller den digitala inre marknaden väntas ett paket (DSM) som förutom att riva gränser i digitala tjänster också kommer att innehålla en förslag om en ändrad copyright.

På energi och klimatområdet kommer mycket att handla om Paris-förhandlingarna om klimatet men under året kommer fler steg mot en energiunion, genom ett strategiskt ramverk som också innehåller en översyn av utsläppshandelssystemet.

Inom området ekonomi och monetära unionen kommer EU-kommissionen att börja titta på hur företagsskatten ska se ut i EU, en fråga som blivit högaktuell efter Luxleaks. Dessutom kommer förslag om skatteinformationsutbyte mellan stater och att fördjupa tidigare lagt paket för en fördjupad ekonomisk och monetär union (six-pack & two-pack).

Cecilia Malmström kommer under året ha en framträdande roll som handelskommissionär eftersom frihandelsförhandlingarna med USA (TTIP) är högprioriterat, men hon kommer också att göra en bred och omfattande översyn av EU:s handelspolitik, med ögonen på om det bidrar till jobb, tillväxt och investeringar. Översynen som Malmström gör kommer att täcka alla typer av handelsfördrag.

När det gäller Malmströms förra portfölj, migrationsfrågorna, så kommer EU-kommissionen fortsätta att balansera mellan att försöka locka högutbildad och skicklig arbetskraft bland annat genom översyn av regelverket för den typen av migration samtidigt som man letar efter vägar efter att bekämpa flyktingsmuggling.

På säkerhetsområdet kommer kommissionen att presentera en agenda fram 2020 som ska fokusera på att även få med nya hotbilder.

EU-kommissionen kommer även att fortsätta arbetet med att att implementera Europarådets Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Jean-Claude Juncker har ju fastslagit att det inte blir tal om någon utvidgning av EU under mandatperioden. När det gäller EU som global aktör blir det en kommunikation inom Grannskapspolitiken och en kommunikation om mål i global hållbar utveckling.

(PO)

2 tankar om “EUbloggen avslöjar: Det här ska kommissionen göra 2015 (III)

  1. Pingback: Här försöker man vara snäll… | EU-merabloggen

  2. Pingback: Kommissionens sista-minuten-justeringar | EUbloggen

Kommentarer är stängda.