Kommissionens sista-minuten-justeringar


Nu har EU-kommissionen släppt sitt arbetsprogram. Vad EUbloggen har kunnat se har inga punkter försvunnit eller lagts till utifrån de dokument som bloggen fått se i förväg. Däremot finns det vissa justeringar på punkterna som ska försvinna. Framför allt hittar EUbloggen att ett par frågor som har fått en nådatid på sex månader, att kommissionen säger åt parlamentet och rådet – skynda er att komma överens, men gör ni inte det så rycker vi sladden.

Den omstridda ekologiska maten är ett sådant exempel där inte EU-kommissionen ger dödsstöten på en gång. Där har kommentarstexten gått från ”No foreseeable agreement” till ”If not agreed in six months withdraw and replace by a new initiative.” 

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.01.22

Även satellitdatafrågan får sex månader på sig nå en lösning istället för att ryckas direkt.

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.19.25

Även två andra omstridda direktiv har gått från ”No foreseeable agreement” till att EU-kommissionen anger en väg framåt efter den kritik som kommit efter läckorna av arbetsprogram. Det handlar om luftpartiklarna som nu ska jobbas om och läggas in en översyn av annan lagstiftning och avfallsfrågorna som EU-kommissionen säger att man drar tillbaka för att jobba om till en större och mer ambitiös helhet när det gäller den ”cirkulära ekonomin”.

Skärmavbild 2014-12-17 kl. 09.05.24

(PO)