Extra indirekt ministerrådsval är inställt


Det tidigare aviserade utlysande av extra indirekt ministerrådsval är avblåst. Efter det indirekta ministerrådsvalet i höstas kan man anklaga partierna för att inte ha redogjort för väljarna vilken politik man man ämnade driva i EU:s ministerrådet men orsaken till att extra val diskuterades var inrikespolitiska.

EUbloggen konstaterar att det hade varit intressant om partierna fått chansen att göra om och göra rätt i att få in EU-perspektivet i valet såsom rekommenderades i SNS Demokratirådsrapport för fem år sedan, en rekommendation för att undanröja demokratiunderskott i svensk EU-politik. Två konkreta förslag skickades till partierna, att bli bättre på att förklara hur “skenbart nationella frågor ofta har en europeisk nivå” och att inte avstå från att söka konflikt i frågor som hanteras på EU-nivå eftersom det försvårar att utkräva ansvar.

Nu får vi vänta, kanske, till 2018. Men å andra sidan var sannolikheten låg att partierna redan i mars hade klarat av EU-dimensionen.

(PO)

Den som vill läsa hela överenskommelsen hittar den här.