MP vill se EU-styrka vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland


Jag har ännu inte sett resolutionstexten som det ska röstas i Europaparlamentet i dag DSC_0067(berörde den i gårdagens blogginlägg om Sverigedemokraterna). Utifrån ett pressmeddelande från miljöpartiets MEP Peter Eriksson som även sitter i Rysslandsdelegationen drar jag slutsatsen att de Gröna kommer att rösta ja (och att Eriksson är en av signatärerna) och att det blir en intressant läsning.

–  EU kan vid behov etablera en egen övervakningsstyrka i Ukraina för att effektivisera kontrollen av gränsen mellan Ukraina och Ryssland.  Gränsövervakare från EU borde kunna utplaceras på begäran av de ukrainska myndigheterna. Det är viktigt att se till att oavhängiga gränsbevakare placeras vid gränsen så fort som möjligt och därför beklagligt att OSSE:sövervakningsstyrka i området är underdimensionerad, säger Eriksson i pressmeddelandet inför omröstningen.

 –  EU:s energiberoende av Ryssland måste minskas. Samtidigt är det ett led i försöken att hjälpa Ukraina på fötter. I resolutionen understryker EU-parlamentet att EU-kommissionen genast måste ta itu med att förbereda ett finansieringspaket som tillåter Ukraina att påbörja en radikal omstrukturering av hela sin energisektor så att den motsvarar EU:s, också vad gäller t.ex. förnybar energi och energieffektivitet.

  Det är Ryssland som bär det yttersta ansvaret för att fredsförhandlingarna står still. Om Moskva inte slutar obstruera och genast upphör med sitt stöd till separatisterna i östra Ukraina omintetgörs fredsprocessen. Samtidigt uppmanas också Ukraina att gå i genuin dialog med civilsamhället och bland annat respektera minoritetsrättigheterna och vidta åtgärder för att minska korruptionen. 

Uppdaterat: Resolutionstexten kan läsas här.

(PO)