Kapitel 283 (typ): EU-direktiv möter svensk byråkrati


EU:s gamla vattendirektiv har nu nått konkretisering hos svenska myndigheter ned på lokal nivå. Jag skriver om det i en ledare på Hela Hälsingland som du kan läsa här. Men i korthet kan sägas i sakfrågan, det blir väldigt, väldigt dyrt och kostnaderna riskerar att knäcka svenskt jordbruk när självförsörjningsgraden redan är nere på 50 procent, vilket ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv är farofyllt lågt med tanke på den intensiva utvecklingen i vårt närområde där bara den här veckan Ryssland har varnat Danmark med atomkrig och att ”finska nationalister” infiltrerar Karelen.

Men tillbaka till Vattendirektivet från 2000. Det som Sverige verkar ha gått längre i än andra länder är att lämna över arbetet på nitisk tjänstemannanivå. Det samråd kring åtgärderna som pågår väcker stor oro eftersom det som listats i det här läget inte balanseras mellan kostnad och effekt. Notan som riskerar hamna på markägare är enorm när kantzoner ska etableras, vattendrag rätas, våtmarker återställas (och värdefull odlingsjord försvinner).

Direktivets mål handlade om att säkerställa vattentillgången och att vatten inte vet några gränser. Helt klart en gränsöverskridande fråga. Däremot känns det som, utan att ha vara expert på just det här direktivet, att Sverige sin vana trogen går betydligt längre i tolkning än andra länder som implementerat direktivet, som vårt grannland Norge (i egenskap som EFTA).

Lite som kapitel 283 (typ) i berättelsen om hur EU-direktiv möter svensk byråkrati.

Vill du veta mer konkret om hur underlaget för samråd (och kostnader) kan du titta på Vattenmyndighetens hemsida. Klicka på ditt område (Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Österjön och Västerhavet). Titta sedan till höger efter knappen ”Samråd 2014-2015” och där kan du klicka dig vidare till ditt området och ”Åtgärdssammanställningar”. Till exempel:Gavleån (här finns ex kantzoner för en prislapp på 70 MSEK).

Uppdaterat: Bloggaren och författaren Lars Wilderäng har letat rätt på den skotska implementeringen och lagt det bredvid den svenska och fångar poängen på ett överlägset sätt jämfört med texten ovan. Sedan låter jag det var osagt om kvalitén på den skotska skriften håller någon slags verkshöjd…

(PO)

4 tankar om “Kapitel 283 (typ): EU-direktiv möter svensk byråkrati

  1. Pingback: Helt bäng om dengue | Fröjdhpunktse

  2. Lars Wilderängs bild lämnar en del övrigt att önska vad gäller källhänvisningar. Han skriver att det är ”Skottlands hela tillämpning av EU:s vattendirektiv” men det man med goda ögon kan utläsa på det översta pappret i den vänstra högen är ”Current conditions and challenges for the future – Scotland river basin district – A public consultation” (http://www.snh.gov.uk/consultations/our-responses/consultation-responses-search/public-consultations-details/?id=1320) vilket är ett sju sidor långt remissvar.

    Det som är Skottlands nu gällande plan synes vara den från 2009 (ny tillämpning ska komma i slutet av 2015). Den nuvarande planen omfattar c:a 270 sidor när jag räknade litet snabbt igenom de 11 pdf-filerna som ligger under rubriken ”2009” – ”Scotland River Basin Management Plan” på http://www.sepa.org.uk/environment/water/river-basin-management-planning/publications#RBMPplan

    Det är svårt att förstå varför någon ägnar sig åt att förfalska bilder när det finns så mycket att kritisera i Sveriges tillämpning av EU:s vattendirektiv. Även om Sveriges förslag till tillämpning av vattendirektivet är uppåt väggarna, är det av största vikt att vara korrekt i alla avseenden när det kritiseras.

Kommentarer är stängda.