Kommissionen flyttar skuldbördan från Bryssel till medlemsländerna


Veckans stora nyhet var ju EU-kommissionens paket kring flyktingpolitiken och olika sätt att komma åt de seglande likkistorna på medelhavet.

Jag kommenterar det på Hela Hälsinglands hemsida. Där konstaterar jag att förslaget aldrig kommer att gå igenom i dess helhet, delarna med att fördela kvotflyktingar eller fördelningar mellan EU-länder kommer att stoppas: Varför lägger EU-kommissionen då förslaget om man vet att det inte går igenom? Det finns ett enkelt svar, visa opinionen i länder som Tyskland och Sverige att felet inte sitter i Bryssel utan i Budapest, Bratislava, Köpenhamn, Helsingfors, London och Dublin.

I artikeln får du en bra introduktion för ämnet om du sen vill borra dig djupare i förslaget på kommissionens hemsida.

Tweets om förslaget: