Oops, I dit it again eller Play it Again, MSB


I höstas hade EUbloggen ett meningsutbyte med en svensk myndighet om hur verkligheten ser ut i Sverige sedan 1995 då vi gick med i EU. Detta efter att MSB beskrivit i ett dokument som gick ut på remiss att Sverige styrs på tre nivåer (och inte hade med den fjärde som är EU).

Bilden var förstås helt felaktig men nu gör MSB, Lunds universitet och Chalmars om samma misstag igen. Den felaktiga bilden från i höstas lever vidare och har fortplantat sig.

I antologin ”Att åstadkomma INRIKTNING & SAMORDNING – 7 analyser utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014” som beskrivs som ett samarbetsprojekt mellan myndigheten och lärosätena för att analysera arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning sätter sig myndigheten och lärosätena sig i tidsmaskinen och flyger tillbaka till tidigt 90-tal.

Titta på de här bilderna:

Skärmavbild 2015-05-17 kl. 09.25.56

Samma bild som i det omstridda dokumentet från i höstas, men nu med lite avskalade texter. Ett exempel på hur ett fel som görs lever vidare.

Skärmavbild 2015-05-17 kl. 09.26.29

Här får Länsstyrelsen i Halland också sätta på sig dumstruten som lånat ut en felaktig bild. Eller så gjorde dom det bara för att busa och se om MSB/Lunds universitet/Chalmers  fann felet…

Hallå! EU? 

En snabbsökning i antologin visar att EU nämns två gånger. På en rad beskrivs att man begärde vattenbombningshjälp från EU under Västmanlandsbranden. På ett ställe nämns EU:s solidaritetsklausul. ERCC nämns inte någonstans.

I stycket av den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar finns inte EU med heller. Inget kapitel i en antologi som handlar om ”Samordning” belyser samordning på EU-nivå och hur kontakter, arbete och rapportvägar fungerade mellan den överstatliga nivån ned till den kommunala nivån.

För mig är det obegripligt att efter att ha haft höstens debatt med MSB att myndigheten (även om man nu har medskyldigt lärde i Lund och på Chalmers) släpper igenom ett återigen helt nationellt perspektiv på en händelse där EU-nivån hade betydelse. Ännu märkligare är det efter att Sverige varit medlem i 20 år och har EU-medlemskapet grundlagsskrivet.

Och jag köper inte argumentet på twitter från projektledaren Christian Uhr att ”Syftet m antologin är att göra ett antal avgränsade analyser av ledning & samv. under skogsbranden”. Som redaktör vet jag att den stora makten i att publicera saker inte ligger i vad man skriver utan vad man väljer bort. Dessutom är det anmärkningsvärt att varken Chalmers eller Lunds Universitet reagerat och stoppat dessa grundläggande fel.

Det är bara att konstatera att MSB & Co behöver putsa sina EU-glasögon (term hämtat från jämställdhetsarbetet och innebär att man ser på en frågeställning med ett jämställdhetsperspektiv) och beordra allmän påtagning.

Dessutom borde myndigheten & lärosätena utfärda en bulla som går ut på att vissa bilder inte längre ska användas (som de famösa exemplaren ovan).

Helst av allt borde MSB, Chalmers och Lunds Universitet dra tillbaka antologin, lägga in korrekta bilder och sedan beställa kapitlet som saknas: Hur fungerade det egentligen mellan Räddningsledning-MSB-ERCC?

Det jag undrar är allt mer är togs besluten i tid, kunde begäran om hjälp ha skett tidigare om det funnits större EU-kompetens i den lokala organisationen eller hos MSB? Hade planen kunnat vara på plats tidigare då? Hade det påverkat brandförloppet?

(PO)

4 tankar om “Oops, I dit it again eller Play it Again, MSB

 1. Intressant inlägg som väcker några reflektioner som du gärna får utveckla din syn på.

  1. Förklara gärna på vilket sätt EU har geografiskt OMRÅDESANSVAR (vilket är det bilderna beskriver enligt bildtexten) för en händelse (olycka eller kris) som inträffar i ett medlemsland? ERCC koordinerar enligt deras egen info stöd och hjälp på begäran av det drabbade landet men ansvaret för insatsen vilar på det drabbade landet. Se t.ex http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_en.pdf
  Det är också i linje med Lissabonfördraget artikel 196: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-xxiii-civil-protection/483-article-196.html
  Var hittar du stöd för att EU kan _styra_ över genomförandet av en räddningsinsats (jmf med ditt första stycke)? För att kunna ta ansvar måste man ha nödvändiga befogenheter att styra över det man ska ta ansvar för – vilka befogenheter har EU (idag)?

  2. På vilken grund bygger du det underförstådda antagandet att EU/ERCC hade (alt kunde ha haft) en avgörande roll i hanteringen av skogsbranden? Vad styrker att den ”vattenbombning” flygplanen bidrog med var avgörande för slutresultatet eller att densamma kunde ha ändrat händelseförloppet om den kom till stånd tidigare (annat än rent medialt för att ge bilden av handlingskraft)? Med andra ord – borde inte din allra sista fråga i sista stycket först besvaras då den är avgörande för om de föregående frågorna i sista stycket är relevanta?

  3. En fråga ingen verkar fundera över är vad som faktiskt hände med den begäran om hjälp som faktiskt gick via ERCC. Vad var det som hände från det att Sverige tackat ja till den italienska hjälpen tills det att flygplanen landade i Sverige (dvs varför tog det så lång tid)? Ett tag spekulerade media vilt om var flygplanen befann sig och när de skulle anlända men ingen verkar ha svaret på var de faktiskt var – har MSB eller ERCC det?

 2. 1) Det finns en förhistoria mellan MSB och EUbloggen som du kan läsa i länken ovan. Bilden i det här inlägget, fanns då använd med i kontexten hur Sverige styrs. Mitt första stycke handlar alltså inte om att EU styr en räddningsinsats utan att MSB inte vet hur Sverige är organiserat (som debatten i höstas handlade om). Inlägget är feltolkat om det uppfattas som du skriver i fråga 1. Jag menar att använda den bilden och beskriva verkligheten på det sättet leder tanken fel. I dag kan man inte lämna bort EU-perspektivet när man beskriver samhällets organisering, även om EU i det här fallet är ”stöd-resurs” så borde den fyrkanten rimligtvis finnas med på ett hörn (om inte i den här bilden så i alla fall i texten). Jag hade inte haft den här diskussionen på bloggen om antologin samt den tidigare MSB-skriften haft ett integrerat EU-perspektiv.

  2) Det är inte mitt jobb att svara på de frågorna. Det borde komma fram i utredningarna eller i det kapitel som inte finns med i antologin, men eftersom mitt perspektiv här på bloggen är EU-perspektivet lyfter jag det för att visa på EU-kontexten. Det är dessutom relevant av det skälet att i samband med branden kom politiska krav på inköp av svenska vattenbombningsplan vilket jag tvivlar är ett vettigt användande av skattepengar. Om vi inte synliggör EU-perspektivet kommer politiken att ställa fel frågor och därigenom får vi fel och dyra lösningar.

  3) Jag ser också fram emot att få svar på det.

  För övrigt kan tilläggas att jag följde skeendet under branden som nyhetsansvarig för en riksmediaredaktioner torsdag-söndag samt onsdag-fredag. Alltså inte de dagar då det var som mest kritiskt, men det som ledde fram till krispunkten och när det hade stabiliserat sig. Därav mitt intresse, samt att jag 2007 bevakade de stora grekiska bränderna på plats för SVT.

 3. Med förhoppning om att även en välrenommerad journalist tål kritisk granskning skriver jag detta svar på ditt svar till min tidigare kommentar. För säkerhets skull kan jag förtydliga att jag inte har varit involverad i varken insatsen i Västmanland eller de skrifter du har kommenterat men anser att det är av vikt att vissa principer som du grundar ditt resonemang på klaras ut. Jag upplever att dina EU-glasögon kan ha filtrerat bort vissa relevanta fakta och ger en onyanserad bild av förhållandena. Även med ditt uttalade EU-perspektiv kan man inte bortse från den nationella lagstiftningen och hur den samspelar med EU:s. I alla fall inte om man vill visa på hela bilden. Trots allt så kritiserar du ett antal myndigheter för bristande kompetens men den sakliga grunden för kritiken förefaller att vara något svag.

  1. Jag har läst och, hävdar jag, förstått ditt tidigare inlägg. Vad avser den äldre versionen av bilden (inkl texten) så delar jag din uppfattning att det är en felaktig beskrivning av hur Sverige _styrs_. Vad gäller den senare versionen så är innebörden däremot en annan än den du beskriver. Med den, som du kallar det, avskalade texten till bilden är det inte rättvisande att tolka den på det sätt som du beskriver. Det står inte något om hur Sverige styrs. Bilden beskriver organisation och övergripande ledning av räddningsinsatser samt hur det geografiska områdesansvaret är fördelat vilket är något helt annat än hur Sverige styrs. Förvisso kanske en och annan räddningschef eller företrädare för MSB skulle tycka att det var trevligt att styra Sverige men så är det tack och lov inte. Alltså: om man tolkar bilden som du gör så tolkar man in något annat än det som faktiskt står i klartext. Poängen med min tidigare fråga (nr 1) var alltså att reda ut ansvaret avseende krisledning resp räddningstjänst vid en händelse i Sverige. MSB har förhoppningsvis tagit till sig av din tidigare kritik – kanske är den avgörande skillnaden i texten till bilden en effekt av just det? Däremot förefaller det inte som att du uppfattade den avgörande skillnaden vilket jag vill försäkra mig om.

  2. Mina frågor var retoriska – jag ifrågasatte om dina frågor var de relevanta att utreda. Orsaken till det är att dina frågeställningar faller precis inom ramen för det du själva skriver i det ursprungliga inlägget: ”Som redaktör vet jag att den stora makten i att publicera saker inte ligger i vad man skriver utan vad man väljer bort”. Du väljer att formulera dig på ett sätt som antyder att hjälpen från EU var avgörande men att besluten fattades för sent och att detta skulle kunna bero på bristande EU-kompetens. Du väljer att lyfta fram det perspektivet medvetet utifrån ditt EU-perspektiv. Min poäng är att det relevanta är att klara ut vilka åtgärder/resurser som hade varit adekvata att vidta _innan_ man börjar ifrågasätta vad som begärdes när. Det kan nämligen vara så att den hjälp som begärdes av MSB innebar rent slöseri med skattepengar och att det berodde på just bristande kompetens. Var det lämpligt att lägga skattepengar på vattenbombningsplan – vilket nu skedde då man tog hit plan från Frankrike och Italien – utan att ha utvärderat om det faktiskt var värt kostnaden på flera miljoner (hjälpen via EU är inte gratis, mottagarlandet debiteras kostnaderna). Av ditt och dina tidigare inlägg (från när skogsbranden pågick) får man intrycket att hjälpen från EU var avgörande och jag ifrågasatte det antagandet.

  3. Bra, då är vi i alla fall två. Om vi ska ha förtroende för den hjälp som EU-systemet kan förmedla är det viktigt att vi kan lita på att den kommer och att den kommer i rätt tid. Tyvärr ger sommarens erfarenheter inte riktigt den bilden. Risken finns att bilden snarare blir ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”. Därför är det viktigt att syna även EU-systemets effektivitet och inte bara det svenska. Alternativet är naiva antaganden om att EU-systemet är lösningen.

  Sammanfattningsvis så menar jag att ditt EU-perspektiv inte ursäktar att sprida kritik som bygger på felaktig grund. EU är inte alltid lösningen även om du har helt rätt i att vi, på gott och ont, måste förhålla oss till EU i allt.

  • Hej!
   Kort svar i all hast.

   Eftersom det i den politiska debatten EFTER branden framfördes krav att Sverige ska köpa in brandflygskapacitet så är det högst relevant (vilket både du och jag tycker) att belysa vilken roll de spelade och kunde ha spelat om de fanns på plats tidigare (eftersom förslagsställaren underförstått menade att de kunde ha avgjort förloppet mycket tidigare). Och vilka lärdomar man ska dra för att förbättra för framtiden och om det inte finns andra alternativ till att ha en egen nationell kapacitet.

   Här kommer den röda linjen i min kritik, saklig eller inte, rättvis eller orättvis i allla dess olika delar kan vi diskutera fram och tillbaka – men om vi inte medvetandegör att vi är med EU och hur den strukturen ser ut i olika situationer kommer vi att ställa fel fråga när vi försöker lösa problem. Det blir inte bra.
   Jag har inte påstått att ”EU är lösningen”, det får det att framstå som att det är en yttre entitet som kan lösa våra problem, lika lite som jag säger att någon annan enskild beståndsdel i vårt samhälle ensam kan lösa något. Men om vi diskutera en verksamhet som rör sig över fyra nivåer på olika sätt och bara har ögonen på tre av dessa hamnar vi inte rätt.

Kommentarer är stängda.