30 miljoner sparade så långt på takraset

I morgon måndag inleds den andra Europaparlamentsplenaren för hösten, även denna gång i Bryssel.  

Enligt beräkningar så har takraset i Strasbourg hittills sparat EUs skattebetalare ca 30 miljoner kronor. Det är bland annat kostnader för översättare, resor och traktamenten för alla parlamentariker och tjänstemän som i vanliga fall måste resa till den nordfranska staden en gång per månad.

Parlamentets generalsekretariat kommer i dagarna att få en rapport om hur renoveringsarbetet i Strasbourg fortgår, utifrån detta kommer det avgöras om även oktoberplenaren måste hållas i Bryssel.

(BH)

Polen siktar på euron 2011

Polens liberale premiärminster Donald Tusk tillkännagav på onsdagen sina planer att föra Polen in i euron 2011. Polen kommer i så fall att bli det 17e landet som inför euron och det största av de nya medlemsländerna som inför den gemensamma valutan.

Bland de nya medlemsländerna är Slovenien redan med och Slovakien kommer troligtvis att införa euron 1 januari 2009.

Tidigare har Polens president Kaczynski uttryckt skepsis om att överge zlotyn och hotat med att genomföra en folkomröstning innan slutet på sin mandatperiod 2010. Oro över missade EU-bidrag har dock satt press på ledarna att övergå till euron.

Alla nya medlemsländer måste, liksom Sverige, införa euron som valuta enligt inträdesavtalen. Dock krävs det stabilitet i budgetunderskott och prisutveckling i två år innan ett land godkänns som medlem.

(BH)

Trafikböter över gränserna

Europaparlamentets trafikutskott har röstat för ett lagförslag som ska möjliggöra att bötfälla förare för trafikbrott i andra medlemsstater.

Systemet bygger på att EUs fordonsregister samkörs och på så sätt kan även utländska förare identifieras och bötfällas.

I ett första skede är det fyra trafikbrott som kommer att omfattas av lagen – fortkörning, rattfylla, att inte använda säkerhetsbälte samt köra mot rött ljus. Dessa uppges stå för tre fjärdedelar av alla trafikdödade i EU. Det planeras för att lagen så småningom även ska innefatta andra brott som att köra narkotikapåverkad eller med ett oförsäkrat fordon.

Lagförslaget är en del i den Europeiska målsättningen att halvera antalet trafikdödade till 2010, en målsättning som Kommissionen själva har ansett vara orealistisk. Ganska långt från den svenska nollvisionen med andra ord…

(BH)

Parlamentet inte åter i Strasbourg före november?

Det kommer att bli dyrt att reparera det skadade taket på parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Notan för takreparationen förväntas bli närmare 5 miljoner euro.

Som tur är för skattebetalarna så täcks kostnaden av garantin som gäller till i januari nästa år. Ansvarsfrågan kan dock mycket väl hamna i domstol mellan byggföretag, arkitekt och försäkringsbolag.

Parlamentet är nu mycket angelägen om att gå igenom hela byggnaden för att hitta eventuella fler konstruktionsfel så att de kan åtgärdas under garantitiden. Av särskilt intresse är konstruktionen med bron mellan nya och gamla byggnaden.

Därför kommer troligtvis även oktobers plenarsession att hållas i Bryssel och MEParna kan återvända till Strasbourg först i november.

(BH)

OK att registrera italienska romer

I en något oväntad vändning har kommissionen gett klartecken till Italien att med hjälp av fingeravtryck registrera de ca 90-110 000 romer som antas vistas i landet .

Förslaget har tidigare kraftigt kritiserats av både parlamentet och kommissionen för att bryta mot mänskliga rättigheter. Men efter ett par ändringar i förslaget, bl a ska inte några uppgifter registreras om religion eller etnicitet, har det nu alltså fått grönt ljus från kommissionen.

Europaparlamentet planerar dock att göra en egen utredning av ärendet och en delegation kommer att besöka ett antal läger för att undersöka hur registreringen genomförs.

(BH)

Även session II hålls i Bryssel

Idag bestämdes att även nästa plenarsession 22-25 september kommer att hållas i Bryssel. Detta på grund av takraset i parlamentets byggnad i Strasbourg den 7 augusti.

Enligt parlamentets generalsekreterare Harald Römer så kan inte säkerheten garanteras i Strasbourg så force majure gäller fortfarande. Annars står det inskrivet i fördragen att Europaparlamentet har sitt säte i Bryssel men ska hålla sina plenarsessioner 12 gånger per år i Strasbourg.

Ser vi kanske slutet på den omdebatterade flyttcirkusen för Europaparlamentet? Troligtvis inte, det ligger för mycket prestige i det från Frankrikes sida. Men samtliga jag varit i kontakt med på parlamentet idag är mycket glada över beskedet att de slipper de dubbla resorna till Strasbourg den här månaden. Fortsättning lär följa…

(BH)

Kroatien och USA på agendan 2009

Sverige, Tjeckien och Frankrike har presenterat de fortsätta prioriteringarna för resterande av trions presidieperiod.

Under 2009 kommer Kroatiens medlemsförhandlingar förhoppningsvis att kunna avslutas (trots Sarkozys farhågor när Irland röstade nej till Lissabonfördraget) och relationerna till USA kommer att intensifieras efter presidentvalet.

Även stärkta relationer med EU:s grannstater i öst kommer att vara prioriterade, inte minst med tanke på det nuvarande spända läget med Ryssland.

Det går att läsa hela 18-månadersprogrammet här

(BH)

Hur mycket betalar du till EUs jordbruksstød?

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, ær en av de mest omdebatterade delarna av unionens verksamhet. Fræmst Frankrike, men æven Polen och Grekland har varit starka førespråkare før fortsatta stødåtgærder till jordbruket. Storbritannien och Sverige hør till de lænder som velat minska eller helt ta bort støden.

Hur mycket pengar rør det sig då om? Ungefær 50 miljarder euro, eller 100 euro per EU-invånare går varje år till jordbruksstød i olika former. Sverige betalar 145 euro per innevånare och år, men får bara tillbaka 103 i stød till svenska lantbrukare.

De två størsta mottagarna i Sverige ær med god marginal Danisco Sugar och Arla Foods, men vardera øver en miljard kronor i stød sen år 2000. Størsta offentliga mottagare ær Lænsstyrelsen i Væstra Gøtaland med 156 miljoner kronor.

Du kan læsa mer om vad medlemsstaterna betalar i jordbruksstød och till vem på www.farmsubsidy.org. Sidan ær ett initativ från engelska och danska organisationer som arbetar før transparens i CAPen och bygger på offentliga data från medlemslænderna och i en del fall regionerna.

(BH)

Första parlamentssessionen hålls i Bryssel

Enligt källor på Europaparlamentet så kommer första plenarsessionen i september att hållas i Bryssel istället för Strasbourg. Detta på grund att att det skadade taket, som vi tidigare skrivit om, inte kommer att hinna repareras i tid.

”Flyttcirkusen” till Strasbourg är en av de saker som EU brukar kritiseras hårt för och den motsätts även av många Europaparlamentariker. Att sessionerna hålls i Strasbourg har dock ett stort symbolvärde för fransmännen och alla förslag på förändringar har blockerats av fransmännen i ministerrådet.

(BH)