Databas för ökad genomlysning av MEP:ars sidouppdrag

IMG_3164

EU Integrity Watch, eller integritets-väktaren om man så vill på svenska, lanserades under måndagen. Det är en databas som ger besökarna möjlighet att enkelt få en överskådlighet över vilka andra saker som parlamentarikerna sysslar med och där man enkelt kan få upp jämförelser mellan länder och partigrupper.

Bakom databasen ligger Transparency International EU Office – en ideell organisation som bekämpar korruption. Uppgifterna i databasen är hämtad från den intressedeklaration som parlamentarikerna måste lämna in, och som har skärpts i år. Databasen visar också vilka månatliga sidoinkomster som parlamentariker får från andra källor än från parlamentet. För de som drar in mest sidoinkomster kan det handla om 150 000 – 200 000 kr per månad.

För att snabbare få överblick över vilka parlamentariker som har uppgett att man både har intäkter och fasta förbindelser med andra organisationer har en ”External Activity Indicator” konstruerats. Ett högt värde på indikatorn är egentligen ingen bedömning av hur en MEP utför sina parlamentariska sysslor eller att den ska brista i omdöme, det identifierar inte heller en verklig intressekonflikt men gör det enkelt att identifiera vilka parlamentariker som har mer engagemang utanför huset än andra (för kriterier – se längst ned).

Inga svenskar finns i närheten av en topplacering på indexet där hela 67 poäng är ihopskrapade av franska liberalen Nathalie Griesback.

Högst värde av svenskarna har Max Andersson (MP) med sina 11 poäng med arvoden från Regionfullmäktige Västra Götaland, Västtrafiks styrelse och från Miljöpartiets styrelse.
– Från och med nästa vecka har jag inga sidoinkomster längre, förutom en reseräkning från i våras jag inte skickat in än, twittrar Max Andersson till EUbloggen. Han påpekar också att det blivit fel i hans inkomster, ett årsbelopp har i sammanställningen har omvandlats till månadsbelopp.

Gunnar Hökmark (M) är på en andra plats av svenskarna i indexet. Hökmark har fem olika styrelseuppdrag, där det högsta arvodet kommer från ordförandeposten i Svenska Försäkringsfömedlares förening.

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.28.37

Siffran längst till höger är indexsiffran. Siffran före det är en uppskattning av månatlig ersättning från andra källor än parlamentet.

Tittar vi på danskarna så är de ungefär lika präktiga som svenskarna. Dock sticker Bendt Bendtsen från EPP ut som skrapar ihop 20 poäng bland annat genom Lauritzenfonden och sjösäkerhetsföretaget Esvagt

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.27.54På den finländska listan hittar vi överlägset högst placerade nordbo, Sirpa Pietikäinen från Samlingspartiet. Med 31 poäng landar hon på delad tionde plats i hela parlamentet. Bland uppdragen finns bland annat styrelseplatser i hisstillverkaren Kone, en sparbank samt medlemskap i en advisoryboard hos Fortum.

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 21.27.06


(PO)

Mer läsning: Artiklar hos EUobserver & Euractiv.

FOTNOT: INDEXET är kalkylerat enligt följande (infon är kopieras härifrån)

  • 1 point for each activity (2 points if the activity is a ”regular remunerated activity”)
  • 1 points for each financial holding
  • 1 point for every 500 EUR of minimum monthly outside revenue
  • 10 points if revenue of ”more than 10,000 EUR per month” are declared in at least one activity

Sista minuten-problem för Malmström

Cecilia Malmström är startande nummer ett i det hearingrace som på måndag inleds i Europaparlamentet. Som EU:s föreslagna Handelskommissionär ska hon peppras med 45 frågor i handelsutskottet. I förväg såg det ut att kunna bli en bekväm resa, men att att vara först ut är ingen optimal startordning eftersom alla blickar riktar sig mot nummer ett. Den här helgen har det dykt upp två saker som torde störa Malmströms sista-minuten-förberedelser och som hon behöver skaffa sig en strategi för innan hon kliver in i utfrågningssalen.

Den första är en publicering av bl a Der Spiegel och handlar om ett e-brev från januari 2012 som påstås bevisa att Malmström agerat att underminera dataskyddet i diskussionerna med USA. Enligt en anonym källa till Der Spiegel så har Malmström ”försökt med allt för att försena dataskyddsförordningen samt försöka försvaga den”. I Tyskland beskrivs reaktionen i nätfrihetskretsar som en ”skandal”. Mer detaljer har publicerats av Access som är en lobbygrupp samt även webbsajten Gigaom.

Publiceringarna har föregåtts av ett rykte som funnits ett längre tid. Malmström förnekar anklagelserna men lär behöva förhålla sig till detta under utfrågningen och hon lär få mer än en fråga på det eftersom det handlar i förlängningen om Malmströms trovärdighet som TTIP-förhandlare med USA på andra sidan bordet.

Den andra händelsen uppmärksammas av Jon Worth på dennes blogg om tweet som försvann i fredagskväll. Bakgrunden är det omstridda ISDS, investerarskyddet och skiljedomsförfarandet mellan företag och stater som finns med i CETA (handelsavtalet med Kanada).

Så trots utskottsordföranden Bernd Langes (S&D) beröm i förväg så kan det bli skumpig resa för Malmström i utskottet, beroende på hur väl förberedelserna görs in i det sista. Utfrågningen inleds kl 1430.

Mer läsning:

Så går utfrågningen av Malmström & Co till

Foto (C) Europeiska Unionen 2014 - EP

Foto (C) Europeiska Unionen 2014 – EP

Phil Hogans skandalbrev

Ny kandidat seglar upp i toppen av ”ligger illa till”

Jacob Hederos förstärker EUbloggen

Liberal kandidat sjunger Bandiera Rossa och applåderar antiziganistisk/anti-EU-låt

Frågorna till Malmström inför förhöret

Gröna tveksamheter

Här är Junckers minor

Flash: Malmström blir handelskommissionär

(PO)

Eva-Britt Svensson (V) vill stoppa EU:s ”hysch, hysch-regler”

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Eva-Britt Svensson reagerade på blogginlägget om att journalister och NGO:s tar strid mot förslag som de menar begränsar tillgängligheten på EU-dokument och skrev på min Facebooksida:

– Det var just de här konsekvenserna som gjorde att jag med flera arbetade emot direktivet.

Tror du att det går igenom parlamentet?

– Det är alltid svårt att bedöma – men jag tror att om vi tillsammans med journalister, opiononsbildare m fl verkligen belyser problematiken så kanske vi klarar att stoppa det. Men det är viktigt att frågan ”inte stannar” bland parlamentariker utan sprids.

Mer på temat öppenhet: SvD:s korrespondent i Bryssel, Teresa Küchler, bloggar läsvärt om hur integritet blivit EU-modeordet att använda för hemlighetsmakeri. Läs blogginlägget här.

(PO)

Trafikböter över gränserna

Europaparlamentets trafikutskott har röstat för ett lagförslag som ska möjliggöra att bötfälla förare för trafikbrott i andra medlemsstater.

Systemet bygger på att EUs fordonsregister samkörs och på så sätt kan även utländska förare identifieras och bötfällas.

I ett första skede är det fyra trafikbrott som kommer att omfattas av lagen – fortkörning, rattfylla, att inte använda säkerhetsbälte samt köra mot rött ljus. Dessa uppges stå för tre fjärdedelar av alla trafikdödade i EU. Det planeras för att lagen så småningom även ska innefatta andra brott som att köra narkotikapåverkad eller med ett oförsäkrat fordon.

Lagförslaget är en del i den Europeiska målsättningen att halvera antalet trafikdödade till 2010, en målsättning som Kommissionen själva har ansett vara orealistisk. Ganska långt från den svenska nollvisionen med andra ord…

(BH)

OK att registrera italienska romer

I en något oväntad vändning har kommissionen gett klartecken till Italien att med hjälp av fingeravtryck registrera de ca 90-110 000 romer som antas vistas i landet .

Förslaget har tidigare kraftigt kritiserats av både parlamentet och kommissionen för att bryta mot mänskliga rättigheter. Men efter ett par ändringar i förslaget, bl a ska inte några uppgifter registreras om religion eller etnicitet, har det nu alltså fått grönt ljus från kommissionen.

Europaparlamentet planerar dock att göra en egen utredning av ärendet och en delegation kommer att besöka ett antal läger för att undersöka hur registreringen genomförs.

(BH)

TV4 första stora mediet att ta upp EU-rapporten

Det blev TV4Nyheterna (som heter Nyhetskanalen på nätet) som blev först bland de stora nyhetsredaktionerna att ta upp FRA-rapporten. Magnus Granér, statssekreterare vid Justitiedepartementet säger till TV4Nyheterna:

– Allt från känslig information, som innehållet i straffregistret, men också helt ofarlig information som innehållet i bilregistret. Det är väldigt olika typer av information som utväxlas
Även blodgrupper och DNA?
– Ja, det kan det ju blir fråga om, om vi är säkra på att det är rätt skyddsnivå på informationen hos mottagarlandet.

Läs mer på Nyhetskanalen.

(PO)

Läsning ur EU-rapporten (2)

Passagerardata har varit en känsla fråga mellan USA och EU, där USA krävt mer data än vad vissa EU-regeringar och institutioner har velat släppa till. EU-rapporten konstaterar att EU måste bestämma sig innan 2014 angående ”Euro-Atlantic area of cooperation”. EU-ministrarna konstaterar att USA är den viktigaste stategiska partnern för EU.

”The European Union and the USA should cooperate bilateraly in order to secure visa-free travel for all Member States (idag är det inte visumfritt för alla EU-nationaliteter – min anm. Se även EUblogginlägget om visumhot för amerikanska diplomater). Moreover, they should cooperate in relevant international fora in order to create an environment where travel is safe, secure, and expeditious for bona fide travellers. Modern technology will play a key role in delivering targeted and more secure controls and allow us to focus our border control resources on identified risks. Besides the areas of counter-terrorism and border security, current cooperation between the European Union and the US includes the fight against international crime, cybercrime, drug trafficking and trafficking in human beings. As to data protection, our common goals are clear: to protect our citizens’ security by making sure law enforcement authorities have the information they need to do their work and to protect our citizens’ rights and privacy.”

Notera särskilt formuleringen om att EU och USA delar det gemensamma målet att skydda medborgarnas säkerhet genom att att se till att myndigheterna har den information de behöver för att göra sitt jobb – och först därefter kommer integritetsaspekten.

Rapporten konstaterar också att EU ska sträva efter att nå en överenskommelse med USA om datafrågorna och att man ska överväga en ”common transatlantic space with more sharing of relevant information and at the same time greater greater protection of personal data, expedited travel for bona fide passengers and more secure borders.”

(PO)

Läsning ur EU-rapporten (1)

Har nu börjat läsa den omtalade EU-rapporten som migrationsminister Billström och justitieminister Ask varit inblandad i från svensk sida. Intrycket är att det är precis som rapporten säger ”ambitiöst” På sidan 14 konstaterar man att ”The European Union has to be ambitious. But as we need a real vision for the future on the one hand, on the other hand we need to focus on efficient and practical cooperation, which allows for quick and targeted results in the interest of citizens”.

I rapporten konstaterar man att den digitala erans ”digitala tsunami” innebär ett mer akut dilemma mellan den personliga integriteten och ”proaktiv prevention” och på sidan 43 kan man läsa:

”Information is the key to protecting the public and an increasingly connected world in which public security organisations will have access to almost limitless amounts of potentially useful information. This is a challenge as well as an oppurtunity – public security organisations will need to transform the way they work it they are to master this data tsunami and turn it into intelligence that produces safe, open and resilient communities. The key to effectiveness will be using technology to connect the capabilities of a multitude of stakeholders and ensure the ringth information gets to right person in the form they are best able to use.”

Rapporten uppmanar EU:s medlemsstater att prioritera investeringar i innovativ teknik som kan automatiserat samla dataanalyser och förbättra realtidssamarbete. Dessutom uppmuntras forskning så att idéer snabbt kan omsättas i praktisk handling.

Det verkar som att regeringen verkligen klarat av att vara i det europeiska samarbetets kärna, samtidigt som regeringen genom satsningen på FRA har placerat sig långt fram inom EU.

(PO)

FRA-uppgifter till USA

Materialet som FRA med den nya lagstiftningen samlar in kommer att hamna hos amerikanska underrättelsetjänsten. Det finns med i ett utkast som justitieminister Beatrice Ask tillsammans med justitieministrar från fem andra länder gjort. Det är en grupp bestående av ministrar från EU-länder som nyss varit ordförandeländer inom EU eller kommer att vara det, som Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Slovenien, Portugal och Sverige.

Den 53-sidiga rapporten som The Guardian tagit del av skickades till EU-ländernas regeringar i förra månaden. Justitieminister Ask och de andra föreslår att EU ska upprätta ett samarbete med USA som innebär att man ska dela på information om sina invånare i ett ”Euro-Atlantiskt samarbetsområde” för att bekämpa terrorism.

Rapporten vill också att EU ska skapa en gemensam underrättelsebas mot terrorism, utveckla gemensam videoövervakning och skaffa sig obemannande övervakningsflyglan. Överhuvudtaget anser ministrarna att EU behöver integrera sina polisinsatser, underrättelsekällor och policyskapande för att kunna möta hotet från terrorism, organiserad brottslighet och illegal invandring.

Rapporten har ännu inte nått svenska medier, men med tanke på den pågående FRA-debatten innebär läckan av rapporten som Sverige varit inbladad i dåliga nyheter för regeringen Reinfeldt. FRA är nog så besvärligt för den borgliga alliansen, informationen om att materialet kommer att lämna landets gränser och kan komma att användas av USA, och att den svenska regeringen själva föreslår detta innebär en mycket stor politisk belastning som kan komma att kosta alliansen regeringsmakten. Sedan att en Socialdemokratisk regeringen troligtvis inte skulle ha agerat så mycket annorlunda hör inte till saken.

Räkna med att FRA-debatten de kommande dagarna kommer att ta ny fart, jag skulle utfärda stormvarning i den svenska debatten –  både i bloggosfären och på tidningarnas opinionssidor.

(PO)