TV-bolag får rättighetshuvudvärk efter beslut i EU:s domstol

TV4-gruppen satsar hårt på sporträttigheter och har köpt in matchrättigheterna för fotbolls-EM 2012, inte bara för Sverige utan även i Norge och Danmark där man bland annat äger Canal+. I Sverige delar TV4, SVT och Canal Digital på matcherna. Men EU:s domstol i Luxembourg är på väg att förändra framtidens marknad för sporträttigheter . Det närmaste stora evenemanget är just fotbolls-EM.

Det började med att FIFA och UEFA protesterade hos EU-kommissionen efter att Belgien och Storbritannien lämnat in listor på fotbollsmatcher (båda hade lämnat in en lista på nästa VM, men britterna även på EM 2012) som de anser är av stor betydelse för publiken och som därför ska visas hos gratiskanaler. Domstolen slog fast att kommissionens beslut att godkänna att listorna var korrekt. Just nu har åtta medlemsländer lämnat fått listor godkända av kommissionen, förutom Belgien och Storbritannien även Finland, Österrike, Italien, Frankrike, Tyskland och Irland.

FIFA och UEFA försökte snacka ner fotbollsmästerskapen genom att hävda att hela turneringar inte kan betraktas som evenemang med stor betydelse. Kommissionen å sin sida pekade på att i direktivet (Audiovisual Media Services (AVMS) (artikel 14)) så nämns fotbolls-VM till och med som ett exempel på ett evenemang med stor betydelse. Det är upp till varje medlemsland att bestämma vilka sportevenemang som är av stor betydelse ansåg domstolen, i alla fall i väntan på att EU har harmoniserat vad som är viktigt för publiken. Med tanke på att vissa vinteridrotter som Finland har på sin lista (backhoppning, skidåkning, nordisk kombination m.m.) är det svårt att se ens en anledning att jämka greker och nordbor. EUobserver rapporterar om domstolsbeslutet om mästerskapslistorna här, WSJ skriver om det här och EU-kommissionens reaktion på beslutet finns här.

EU:s domstol har också ett annat ärende om just sporträttigheter på sitt bord. Ett yttrande från generaladvokaten Julianne Kokott i början av månaden pekar på att gränserna öppnas när det gäller sporträttigheter. I sitt yttrande till EU:s domstol (generaladvokatens yttrande är inte bindande, men kan ses som en fingervisning, en riktning för domarna att ta ställning om) konstaterar Kokott att det inte är förbjudet för engelska pubar att visa livesändningar av premier league med hjälp av utländska dekoder. Förbudet strider mot fri rörlighet för var varor och tjänster inom EU. Konkret betyder det att det inte går att blockera visningar i enskilda länder eller dela upp rättigheter mellan olika länder när det gäller satellitsändningar och pay-per-view.

Konsekvensen på sikt, om domen får inriktningen som generaladvokaten skissar, kommer att leda till att FIFA, UEFA, IOK mfl kommer att tvingas sälja sporträttigheter som gäller hela EU istället för idag att dela upp det mellan olika länder (och därigenom få ut ett högre pris).

När det gäller fotbolls-EM 2012 kan TV4-gruppen vara relativt lugn. Sverige har inte lämnat en nationell lista, och inte Danmark eller Norge (som inte är med i EU, men som omfattas av inremarknadsregler som EFTA-land). Jag ska erkänna att jag inte har koll på om det finns någon listdiskussion i Danmark eller Norge, men det kanske någon bloggläsare har koll på?

Men för TV4:s del blir det intressantare att se vilken betydelse EU:s domstolsbeslut får i det kommande domslutet. Jakten på krogar som inte betalat särskilda abonnemang till TV-bolagen lär blir svårare eftersom det räcker med en grekisk, finsk eller irländsk kanal för att visa matchen. Läs mer om tidigare stämningar här.

(PO)

Protektionism därför att ”All politics is local”

Representanthusets 55:e talman Tip O´Neill myntade begreppet ”All politics is local” och det är levande fras i amerikansk politik som beskriver att om en politiker ska ha framgång så måste den kunna hantera de nära frågorna som angår medborgarna i valkretsen.

I dag har nyheten om att krafter inom EU jobbar för att införa obligatorisk ursprungsmärkning på varor utanför unionen fått ganska stor uppmärksamhet i svenska medier, som exempelvis SvD och Resumé . Stockholms handelskammares VD Maria Rankka kallar det bland annat för ”en dold protektionistisk agenda” och menar att konsumenterna riskerar att drabbas av dyrare varor (läs pressmeddelande här).

Dold eller inte dold, men om man tittar på det stället som Tip O´Neill basade för, Representanthuset i USA, så är det idag en politisk församling som påfallande ofta driver USA i en protektionistisk riktning. Med en mandattid på två år så finns det ingen lång tid att bli förlåten av väljare om man tar beslut som leder till nedläggning av den lokala fabriken när utländska produkter är mer konkurrenskraftiga. All politik är lokal.

På samma sätt har det märkts inom EU-politiken att olika länders företrädare driver politik till gagn för den egna valkretsens medborgare. Italienska politiker har exempelvis drivit på för att skydda den italienska skoindustrin mot kinesiska konkurrenter. All politik är lokal.

Jag skulle för en tid sedan ha modererat ett samtal om EU:s handelspolitik för en tid sedan med EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och handelsminister Ewa Björling, men tyvärr ställdes det in pga ändrade resplaner. En sak som var slående i förberedelserna inför seminariet var samstämmigheten från svensk höger och vänster som varnade för att Europaparlamentet är på väg i en ännu tydligare protektionistisk riktning. En utveckling som drivs framför allt av länderna i södra delen av EU, men där också olika saker som rättvisa, miljö etc, etc, börjar användas allt oftare med en protektionistisk baktanke, och att Europarlamentet är på väg att bli mer som Representanthuset. En bromskloss i frihandelsförhandlingar och en stoppkloss när det gäller frihandelsavtal. Att samla en majoritet som säger nej av många olika skäl är ofta lättare än att samla en majoritet som säger ja, särskilt när arbetstillfällen i Spanien, Portugal och Italien kan stå på spel. All politik är lokal.

På samma sätt är Sverige ett frihandelsland, våra jobb är beroende av vår export och att marknaderna är fria. All politik är lokal.

(PO)

TILLÄGG: Nu har frihandelsavtalet med Sydkorea tagit sig igenom Europaparlamentets utskott för internationell handel rapporterar European Voice ikväll. Det verkar som att frihandelsavtalet som slöts hösten 2009 kan komma i kraft till sommaren, men först efter att parlamentet fått igenom en klausul som gör att både parlamentet och industrin kan begära att kommissionen ska påbörja en utredning om man misstänker att importen från Sydkorea skadar industrier i EU-länderna. Omröstning i plenum blir 17:e februari.


Klartecken till en halv miljard kronor till Domsjö

EU-kommissionen som också fyller rollen som konkurrensmyndighet är i grunden väldigt hökaktig mot allt som kan snedvrida konkurrens, och särskilt statliga stöd. Men när det gäller bland annat forskning och miljö så är reglerna generösare. Särskilt om kommissionen kan ”slå fast att fördelarna med projektet klart uppväger den snedvridning av konkurrensen som stödet eventuellt kommer att orsaka.” Det är precis det som EU-kommissionen gjorde i veckan när man gav klartecken till 500 miljoner kronor till Domsjö.

Med tanke på de ambitiösa 2020-målen när det gäller koldioxidutsläpp och användandet av förnyelsebar energi är det kanske inte förvånande att Domsjö Fabriker AB får ta emot stödet från Energimyndigheten för att kunna bygga en demonstrationsanläggning som ska tillverka biometanol och andra bränslen som är restprodukter från massatillverkningen. Totalsumman för bygget väntas uppgå till tre miljarder kronor.

Men det finns de som idag säkert är besvikna. Björn Gillberg på Värmlandsmetanol hade anmält stödet till EU-kommissionen, just med att det var omotiverat att snedvrida konkurrensen med skattepengar. Värmlandsmetanol planerar att bygga en fabrik i Värmland.

Martin Johansson på advokatfirman Vinges Brysselkontor har i en bra översikt på Newsmill konstaterat att Sverige ligger högt i fråga om statsstöd, men att det ökningen som skett beror till stor del på olika stöd med miljöförankring. 2008 beviljade Sverige stöd som motsvarar 0,92 procent av BNP medan EU-snittet låg på 0,54%.

(PO)