Gunnar Hökmark tar hand om bankstrukturer

gunnar hökmark

Gunnar Hökmark

Nu börjar arbetet i det nya Europaparlamentet komma igång och fördelningen av rapportörskap trillar in både till vänster och höger. I veckan blev det klart att Gunnar Hökmark (M) får rapportörskapet för ”Strukturell reform av EU:s banksektor”, ett uppdrag i den tyngre klassen.

EU-kommissionens förslag till lagstiftning bygger på Liikanenrapporten (en expertgrupp i kölvattnet på finanskrisen) och handlar om säkerheten för banker som både bedriver traditionell bankverksamhet och investmentbanking som medför risk. Det är alltså lagstiftning som kan få stor betydelse för dig både som bankkund men framför allt som skattebetalande medborgare. Instabila banker och bankkrascher är ett hot mot hela ekonomin, tillväxt och stabilitet. I EU-kommissionens förslag finns en separation av de stora bankernas högriskverksamhet som gäller omkring de trettio största bankerna inom EU (berör troligen Nordea skriver Europaportalen). Det handlar om banker som är för stora för att få gå omkull, men alldeles för dyra att rädda. I ett pressmeddelande säger Gunnar Hökmark att hans mål är att hitta balansen:

– Min ambition är att säkra att vi kan ha banker som är konkurrenskraftiga, med förmåga att bidra till de krediter och investeringar som är en förutsättning för tillväxt, och samtidigt är stabila delar av samhällsekonomin.  

Gunnar Hökmark var tidigare rapportör för EU:s bankkrislagstiftning och uppdraget från Ekonomiutskottet är alltså det andra tunga bankrapportörskapet till Hökmark.

–    Det är viktigt att europeiska banker kan bidra till finansieringen av de investeringar som säkrar nya jobb och ökad konkurrenskraft. Min uppfattning är att det inte i första hand behöver vara bankernas struktur som är ett problem utan snarare om deras struktur skapar en riskexponering som riskerar att drabba den finansiella stabiliteten som sådan, säger Gunnar Hökmark i pressmeddelandet.   

När kommissionen lade förslaget i januari konstaterade Michel Barnier, kommissionär för inre marknad, att målet är att skattebetalarna ska slippa framtida noter för bankspekulationer:

– De föreslagna åtgärderna kommer att stärka den finansiella stabiliteten och se till att skattebetalarna inte behöver betala för bankernas misstag. Det kommer att ge den gemensamma ram på EU-nivå som är nödvändig för att garantera att olika nationella lösningar inte skapar ”skarvar” i bankunionen eller undergräver den inre marknadens funktion. Förslagen är väl avvägda för se till att den känsliga balansen mellan finansiell stabilitet och rätta förutsättningar för utlåning till den reala ekonomin garanteras, vilket är av särskild betydelse för konkurrenskraft och tillväxt.

(PO)

 

Tredje delen hos familjen Hansson

Image

Idag sändes den tredje delen av familjen Hansson i TV4. Jag är speakerröst och berättar om hur familjen kommer i kontakt med beslut tagna på EU-nivå i vardagen. Nu handlar det om tandkräm och bilar, bland annat. Uppdraget var att att vara lite torr och halvrolig… Se inslaget här.

Medverkar i TV4

Skärmavbild 2014-05-19 kl. 07.54.37

EU hos familjen Hansson

Idag sändes det första inslaget om familjen Hansson i Ballingsta där jag har lånat röst och lite kunskap. Inslagsserien är korta (ca 1:15 i snitt) och berättar om beslut på EU-nivån som berör i vardagen. Uppdraget var också att låta lite halvtorr och rolig, som i tv-programmet Halvåtta hos mig.

Inslagen sänds åtminstone över Uppsalaregionen, men kanske även på fler ställen.

Första inslaget ser du här.

Bussarna sist ut med passagerarrättigheter

Flyget var först. Under min tid som korrespondent i Bryssel dök tågen upp, därefter fartygen och nu är det dags för bussarna. Från och våren-sommaren 2013 ska rättigheterna för busspassagerarna gälla. Parlamentet röstade igenom beslutet i Strasbourg i veckan, och därmed är parlamentet och ministerrådet överens om reglerna.

Det handlar om långfärdsbussar på resor över 25 mil, så det är inget för stadspendlare eller länspendlare. Däremot gäller reglerna de som exempelvis väljer att åka buss från Stockholm till Sundsvall istället för tåg.

Två timmars försening, inställda bussar eller överbokade bussar ger passagerarna rätt att få välja mellan att fortsätta resan, bli ombokad eller få biljettpriset tillbaka.

Blir det förseningar på 90 minuter ska passagerarna erbjudas förfriskningar, blir det fråga om övernattningar måste bussbolaget ersätta två nätter med upp till 80 euro per natt. Force Majeur, i form av svårt väder, ger undantag.
Även bagage, personskador och dödsfall ersätts med de nya reglerna.

Läs mer om reglerna bland annat för funktionshindrade och utbildning av chaufförer på parlamentets hemsida och mer om passagerarrättigheter generellt på EU-kommissionens samlingssida.

Protektionism därför att ”All politics is local”

Representanthusets 55:e talman Tip O´Neill myntade begreppet ”All politics is local” och det är levande fras i amerikansk politik som beskriver att om en politiker ska ha framgång så måste den kunna hantera de nära frågorna som angår medborgarna i valkretsen.

I dag har nyheten om att krafter inom EU jobbar för att införa obligatorisk ursprungsmärkning på varor utanför unionen fått ganska stor uppmärksamhet i svenska medier, som exempelvis SvD och Resumé . Stockholms handelskammares VD Maria Rankka kallar det bland annat för ”en dold protektionistisk agenda” och menar att konsumenterna riskerar att drabbas av dyrare varor (läs pressmeddelande här).

Dold eller inte dold, men om man tittar på det stället som Tip O´Neill basade för, Representanthuset i USA, så är det idag en politisk församling som påfallande ofta driver USA i en protektionistisk riktning. Med en mandattid på två år så finns det ingen lång tid att bli förlåten av väljare om man tar beslut som leder till nedläggning av den lokala fabriken när utländska produkter är mer konkurrenskraftiga. All politik är lokal.

På samma sätt har det märkts inom EU-politiken att olika länders företrädare driver politik till gagn för den egna valkretsens medborgare. Italienska politiker har exempelvis drivit på för att skydda den italienska skoindustrin mot kinesiska konkurrenter. All politik är lokal.

Jag skulle för en tid sedan ha modererat ett samtal om EU:s handelspolitik för en tid sedan med EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och handelsminister Ewa Björling, men tyvärr ställdes det in pga ändrade resplaner. En sak som var slående i förberedelserna inför seminariet var samstämmigheten från svensk höger och vänster som varnade för att Europaparlamentet är på väg i en ännu tydligare protektionistisk riktning. En utveckling som drivs framför allt av länderna i södra delen av EU, men där också olika saker som rättvisa, miljö etc, etc, börjar användas allt oftare med en protektionistisk baktanke, och att Europarlamentet är på väg att bli mer som Representanthuset. En bromskloss i frihandelsförhandlingar och en stoppkloss när det gäller frihandelsavtal. Att samla en majoritet som säger nej av många olika skäl är ofta lättare än att samla en majoritet som säger ja, särskilt när arbetstillfällen i Spanien, Portugal och Italien kan stå på spel. All politik är lokal.

På samma sätt är Sverige ett frihandelsland, våra jobb är beroende av vår export och att marknaderna är fria. All politik är lokal.

(PO)

TILLÄGG: Nu har frihandelsavtalet med Sydkorea tagit sig igenom Europaparlamentets utskott för internationell handel rapporterar European Voice ikväll. Det verkar som att frihandelsavtalet som slöts hösten 2009 kan komma i kraft till sommaren, men först efter att parlamentet fått igenom en klausul som gör att både parlamentet och industrin kan begära att kommissionen ska påbörja en utredning om man misstänker att importen från Sydkorea skadar industrier i EU-länderna. Omröstning i plenum blir 17:e februari.