Det stormar om Mid Swedenkontoret i Bryssel

Skärmavbild 2014-06-14 kl. 09.05.38

Skärmdump av Mid Swedens hemsida. Klicka på bilden för att besöka webbplatsen.

Det är en sjuka i en del svenska regioner som brukar infinna sig någonstans runt vart femte år (beroende på hur långa projekt man gjort), vad ska vi göra i Bryssel egentligen? Kostar det inte väl mycket pengar att ha ett regionkontor? Den här sjukan brukar leda till kompetensflykt och att arbete som byggts upp raseras eftersom man på hemmaplan inte riktigt förstår vad personliga nätverk och kontakter betyder i Bryssels internationella umgänge. Det är lätt att man betraktar verksamheten ur svenska byråkratiögon där byråkrater är omedelbart utbytbara och kan flyttas runt.

Nu har den sjukan drabbat Mid Sweden kontoret i Bryssel som är Västernorrland och Jämtlands närvaro i Bryssel. Innan jag hamnar i polemik med någon om vad som egentligen skett, så kan vi säga att det finns två bilder av nuläget. Det ena är att all personal överraskande har sagts upp via mejl, ”som en blixt från en klar himmel” som Allehanda rapporterar om. Den andra versionen framför Robert Uitto (S) från Regionförbundet Jämtland som är ägarrådets ordförande. Han skriver på Facebook att den nuvarande verksamheten som är i projektform går ut 31/12 och att personalen måste sägas upp av administrativa skäl och att ägarna under hösten ska diskutera hur det nya kontoret ska se ut, fungera och innehålla.”Som Ordförande i kontorets Ägarråd har jag varit mycket tydlig med att vi självklart behöver något slags kontor i Bryssel även fortsättningsvis”. När det gäller uppsägningen konstaterar han:

Men de ansvariga för anställningen – kommunförbundet i Västernorrland har ju i vanlig ordning fört förhandlingar med dem och resp. fack. Var det kommer ifrån att man enbart fått ett mail förstår inte jag. Arbetsgivaren har underrättat oss om denna gång… Visserligen ska inte jag recensera de som har ansvaret, men allt ser ut att ha gått rätt till och info och förhandlingar har skett via personliga samtal…” 

Idag är Mid Sweden-kontoret en verksamhet som kostar ca 4,5 MSEK och har tre anställda i Bryssel som berörs av uppsägningen. Ägarna är Kommunförbundet i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Regionförbundet i Jämtland, Mittuniversitetet, Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. Verksamheten är omfattande, eller i alla fall ägarnas uppdrag:

”MSEO ska inom givna uppdrag från ägarna och ekonomiska ramar uppfattas som en professionell och kompeten kraft för regionens aktörer och gentemot andra aktörer på EU-arenan. Mid Sweden European Office är Jämtlands och Västernorrlands läns gemensamma organisation och kontor i Bryssel med uppdrag att omvärldsbevaka, påverka EU:s politikområden och särskilt vara ett instrument för regional utveckling, forskning och innovation och ökat Europasamarbete. Bevakningsområdena fastställs i den årliga verksamhetsplanen.

Mid Sweden European Office ska utifrån ovan skrivna syfte samarbete med de andra regionkontoren i Bryssel, och med North Sweden i synnerhet, samt samverka med Europaforum Norra Sverige.”

Image

Klicka på bilden för att läsa hela verksamhetsplanen.

Så vad borde ägarna göra i höst, när dom uppenbart har handlingsförlamat kontorets verksamhet genom uppsägningarna och riskerar personal- och kunskapsflykt som följer på ett sådant här beslut? Här kommer mitt bränsle till debatten.

Om det var jag som satt i beslutande ställning så skulle jag konstatera att för det första närvaron i Bryssel behövs för att kunskap, påverkan och bryggning mellan region och beslutsfattande. Det är inget projekt utan en permanent representation. Vidare skulle jag konstatera att uppdraget är alldeles för stort i förhållande till kontorets storlek. EU-samarbetet är komplext med många aktörer och parallella frågeställningar, det behövs resurser för att bli en riktig spelare i mer än en fråga. Det är svårt att klara av uppdraget med kvalitet och ligga i framkant och kunna påverka samtidigt som man ska rapportera hemåt och informera. Jag skulle också konstatera att det behövs en annan organisering som avspeglar ändrade maktförhållanden inom EU, alltså tydligare fokus på Europaparlamentet.

Därför skulle jag försöka åstadkomma följande:

*Slå ihop verksamheten i Bryssel med en eller flera andra aktörer. Låt befintliga ägare idag utgöra en ägarenhet till den nya verksamheten i Bryssel, och att befintliga ägare har en resurs på hemmaplan för att jobba gentemot det nya kontoret.

*Tänk inte bara svenskt! För att förstärka nätverk, kontaktytor och dra nytta av andra länders nationella närvaro så titta öster- och västerut. Möjliga partners: Mid-Norway, North NorwayEast & North Finland och North Sweden. De har ca 3-4 anställda vardera på plats i Bryssel samt trainees och praktikanter. Samarbete finns mellan många av regionerna exempelvis genom NSPA.

*Skulle man exempelvis få ihop dessa fem kontor i en organisation skulle the Northern Regional Office bli en starkare aktör – både i samtal med EU-kommissionen, i lobby gentemot Europaparlamentet och gentemot regeringarna i Helsingfors, Stockholm och Oslo. Jag minns ett citat från en dåvarande finländsk kontorschef jag träffade som korre i Bryssel: ”Vår motståndare sitter i Helsingfors, vår vän är EU-kommissionen”. Spelplanen för regionerna är alltså flerdimensionell. Beslutet på en sådan här storsatsning skulle ge genklang i hela Europa och kunna bli en förebild för hur andra regioner organiserar sig i framtiden.

*Att slå ihop verksamheterna är kostnadseffektivt, minskade hyror, färre kontorschefer och mindre dubbeljobb ger möjlighet till specialisering för personalen som ger ett bättre resultat. Det innebär att man kan satsa på att ha resurser som bara är i Europaparlamentet eller nätverkar i kommissionen och som tillsammans med sakansvariga tjänstemän kan knyta ihop frågor. Jag skulle också satsa tydligare på kommunikationen och se till att ha en kommunikationsgrupp med en kommunikationschef och sedan trainees/praktikanter från samtliga länder för att ha språklig hög kvalitet på verksamheten. Det innebär att varje skattekrona, skatteuro och skattekrone används effektivare.

Nedan en organisationskiss:

Image

Utöver organisationen i Bryssel 1-2 personer som arbetar från hemmaplan med frågorna. Det ansvaret ligger hos respektive ägare.

Jag bygger mina slutsatser efter att ha arbetat på plats i Bryssel ett år och bevakat EU-politik med regionala ögon, vilket även innebar omfattande kontakter med regionala svenska, norska och finländska EU-kontor. Jag blundar också för svårigheterna när det gäller regional prestige att ha sitt eget namn på ett eget litet kontor. Hellre en stor gädda i sjön, än fem små mörtar i samma sjö.

(PO)

Medverkar i Gefle Dagblad & Allehanda

Image

Alexander Stubb, sittande Europaminister i Finland, är en av de finländska kandidaterna. En skillnad på Sverige och Finland.

Om personkryssen och varför det är viktigt att rösta på söndag skriver jag om i Gefle Dagblad & Allehanda,

EU som aprilskämt

Första april har passerat och EU brukar vara ett populärt tema för att lura dumma sillar vart man vill. Till och med EU-kommissionens kontor i Stockholm tillhör de som använder EU för att busa lite med publiken på denna skämtardag. Härligt befriande självdistans från institutionen.

Temat för buset var EU:s krisfond, som verkar krisa så mycket att det behövs medborgarinsatser för att fylla på. Därför går nu några av Europas sevärdheter under klubban, inte själva äganderätten utan lite speciella tillträden. Vad sägs om tillbringa bröllopsnatten i Greve Draculas borg? När man klickar på länken från nyhetsbrevet kommer man bara till en sida som säger att det man sökte inte fanns.

Min förra arbetsplats TV4Nyheterna Uppsala använder också EU som medel för att lura tittare. Här är temat att Generaladvokaten vid domstolen i Luxemburg, efter uppretade vinbönder i Champagne klagat, ska ha synpunkter på den traditionsenliga Champagnegaloppen på Valborg. Eftersom det inte är champagne som sprutas omkring utan sämre mousserande vin så urholkas det namnskyddade vinet. Ajabaja med andra ord, och Uppsalas studentnationer hotas med böter om inte galoppen byter namn. Cavalkaden är ett namnförslag som nu diskuteras.

Inslaget kan ses här.

Allehanda tar till den omdiskuterade hjärterätten Surströmming. Tidningen berättar att EU (som vanligt anges inte vilken institution som ska ha tagit beslutet) nu beslutat att surströmmingen ska klassas som djurmat eftersom PCB-halterna är för höga. Artikeln kan läsas här.

Någon som sett fler EU-aprilskämt i Sverige? I fjol hade Piteå-tidningen att Pitepalten skulle försvinna pga EU. En gammal klassiker är aprilskämtet att EU förbjuder just aprilskämt, det har använts under årens lopp av NA, VLT, IDG och säkert någon till.

Kanske var det därför som EU-kommissionen i Stockholm slog till med ett eget aprilskämt i år, för att visa att man inte är så torr och tråkig som andra anspelar på i aprilskämtandet om att EU skulle förbjuda aprilskämt…

(PO)


Skuleberget bara toppen av ett isberg

EU:s revisionsrätt riktar nu kritik mot hur EU-bidragen till Skulebergets Nationalpark har hanterats. Bidragen har gått till tillfartsvägar och revisionsrätten konstaterar att upphandlingen av 20 miljoner projektet (varav EU:s strukturfond stod för hälften) inte gått rätt till, och en del jobb gjorts två gånger. Nyheten uppmärksammas av Allehanda.

Just nu är EU:s regionalstöd i stöpsleven, en stor del av diskussionen handlar om vilka områden som ska få pengar på vilka premisser. Men reglerna kring stöden lär också hamna i blickfånget.

Till Allehanda säger landshövdingen Britt Bohlin som är ordförande i Mellersta Norrlands strukturfondsdelegation:

– Om de hittar ett antal projekt som de har anledning rikta anmärkning mot så vet vi att det kan landa i återbetalning och ifrågasättande av hela systemet.

Skuleberget är långt ifrån det värsta exemplet inom EU, snarare bara toppen av ett isberg. Revisionsrätten riktade 2009 mycket hård kritik mot framför allt Spanien, Italien och Portugal. För år 2008 konstaterade revisionsrätten så betalades det felaktigt ut, smått svindlande, 2,7 miljarder euro (ca 24 miljarder kronor).

Samtidigt kunde inte revisionsrätten säga att det var bedrägerier. De hittade då bara två fall av bedrägerier bland alla felaktigheter och skickade 20 ärenden för vidareutredning av Olaf, EU:s bedrägerijägare.

(PO)