ANALYS: Det blir annorlunda för Wikström och Paulsen

Image

Det liberala huset är förändrat efter valet.

När Cecilia Wikström och Marit Paulsen återvänder (Centerpartiets Fredrick Federley är ny) till den liberala ALDE-gruppen efter valet är det tveksamt om de kommer att känna igen sin grupp. ALDE har historiskt sett burits upp av liberaler från Tyskland och Storbritannien, men det är nu ett minne blott.

Liberalerna i Storbritannien åkte på storstryk i valet, av deras elva platser finns bara en kvar efter valet. Den mest högprofilerade liberalen sir Graham Watson som suttit i parlamentet sedan 1994 var en av de som förlorade sitt mandat. Watson var under period gruppledare för hela ALDE. En annan som förlorade sin plats var Andrew Duff.

De tyska liberalernas förluster var nästan lika smärtsamma. De skrapade bara ihop 3,3 procent av rösterna och futtiga tre mandat, mot 11 procent och 12 mandat för fem år sedan.

Lägg därtill att det talas om att rumänska PNL lämnar liberalerna och söker inträde i EPP (Kristdemokrater & Moderater). Det är sex mandat och den tredje största nationella delegationen som riskerar att försvinna.

Dominerande, eller ska man nöja sig med att säga störst…i ALDE blir nu franska och holländska liberaler med vardera sju ledamöter. På delad tredjeplats finns rumänerna som riskerar att försvinna och belgarna.

Hur detta påverkar den interna processen i ALDE är svårt att säga, men att det kommer att vara en skillnad mellan en grupp som bärs upp av stora nationella delegationer av britter och tyskar och en mer jämnstark grupp står klart.

Wikström och Paulsen återvänder till en grupp som är same, same but different.

(PO)

Tillägg: Första gruppmötet har hållits, se bild från Federleys instagramkonto.

Läs fler partianalyser:

Piratpartiet: Utan vind i seglen

Moderaterna: Gjorde som vanligt

Läs övriga valanalyser:

712 och 4200 skiljde S & C från mandat

MP – köp en trisslott

Vi & Dom-valet

Duff-betänkandet: 25 fler ledamöter med EU som valkrets

Andrew Duff är en engelsk liberaldemokrat och medlem i den liberala partigruppen Alde. Han driver frågor om valreformer för Europaparlamentet. Betänkandet väntas komma upp under juniplenum i Strasbourg. Duffs viktigaste punkt är 25 fler ledamöter till Europaparlamentet. Inte nog med att det stora 736 (och 750 när Lissabonfördragets tekniska ändringar är på plats) ledamöter parlamentet ska bli ännu större, Duff vill att de 25 ska väljas i en egen – europeisk valkrets. De 25 skulle alltså på lika villkor konkurrera om din och alla andra EU-medborgares röster. Du får alltså på valdagen två listor med kandidater du ska välja, en som vanligt med bara svenska namn och en Europalista med samma namn i alla länder. Kritiker som vänsterpartiets Eva-Britt Svensson (se intervjun ovan) menar att det här leder till mer överstatlighet och gynnar välkända kandidater från stora länder.

Andra huvudpunkter:

  • Inrätta en EU-valmyndighet.
  • Införa harmoniseringar när det gäller rösträttsålder och valbarhetsålder.
  • Införa överstatliga regler när det gäller parlamentarikernas immunitet och priviligier.

Duff-betänkandet har dock en lång väg att vandra. Efter röstning i plenum ska Europeiska rådet ta beslut på toppmötet i december att acceptera parlamentets förslag som förhandlingsunderlag.

(PO)