Journalister och NGO:s tar strid mot EU:s ”hysch, hysch-regler”

Nu gör undersökande journalister och NGO:s gemensam sak rapporterar EUobserver för att försöka stoppa det som kan kallas för EU:s nya ”hysch-hyschregler”. Det handlar om rätten att få tillgång till EU-dokument. Efter sju år med relativ öppenhet så riskerar medborgare, journalister och intresseorganisationer få mycket svårare att få tillgång till EU-dokument. Förslaget från EU-kommissionen handlar om att enbart dokument som formellt skickas ska vara offentliga, inte de tusentals dokument som EU-tjänstemän informellt skickar mellan institutionerna. Det är i alla fall tolkningen som kritikerna gör.

Intressant för svenskt vidkommande är att konstatera, att det som nu 131 NGO:s och 56 undersökande journalister protesterar  emot, lades fram av EU-kommissionären Margot Wallström 2008 under rubriken ”EU-kommissionen vill ge allmänheten bättre tillgång till EU-handlingar”. Alltså raka motsatsen till det som kritikerna nu fruktar. Diskussionen och kritiken fanns redan när jag var i Bryssel 2006-2007 då idéerna, som sedan kommissionen lade fram, diskuterades.

Lobbyingen i frågan sker framför allt mot parlamentet där just nu förslaget hanteras i LIBE-utskottet (medborgliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor). Utskottet har 55 ledamöter. Tre av dom är svenskar, ordinarie ledamot är Anna Hedh (S&D) samt suppleanterna Anna Maria Corazza Bildt (EPP) och Cecilia Wikström (ALDE), jag har hittills inte sett att någon har kommenterat ärendet eller uppvaktningen.

Det ska tilläggas också att EU-kommissionen menar att kritikerna missförstått reglerna. Talesmannen Michael Mann säger till EUobserver att man ifrågasätter tolkningen.

(PO)

Få Europaparlamentariker använder twitter rätt

I samband med Europaparlamentsvalet blev det ett uppsving för EU-twittrandet bland politiker. Men efter valet var det påfallande många kandidater som lade av över en natt. Bilden av att Europaparlamentariker generellt inte har fattat grejen med twitter visar sig tydligt i Fleishman-Hillards andra undersökning om hur Digitala trenderna ser ut i Europaparlamentet. Läs hela rapporten här.

Enligt rapporten är 34 procent av ledamöterna registrerade på twitter (förra gången var det 21%), 61 procent tycker att sociala nätverkssajter är effektiva kommunikationskanaler, men pratar man twitter specifikt håller bara 31 procent med. Bland de som twittrar så tycker 57 procent att den största fördelen är att man uttrycka åsikter direkt, medan bara 28 procent tycker att det är dialogen som ger dom mest.

En snabbkoll bland de svenska parlamentarikerna visar att långt fler än snittet är registrerade på twitter, 78 procent. Räknar vi bort de som inte twittrat sedan 2009, de som inte twittrat alls eller bara en enda gång så kan man säga att aktiva svenska MEP:ar är 44 procent. Räknar vi bort alla de som inte twittrat i år är siffran nere på 33 procent.

Tittar man man på hur de som twittrat i år använder twitter, så är det bara en som använder twitter till dialog – Åsa Westlund (S).

Här är sammanställningen:

Twittrar, och har svarat: Åsa Westlund (S) på @asawestlund är den enda som svarat någon på twitter under januari månad.

Twittrar, men envägskommunikation: Gunnar Hökmark (M), @ghokmark, Anna Maria Corazza Bildt (M) @annamariacb, Eva-Britt Svensson (V) @evabrittEU, Marita Ulvskog (S) @maritaulvskog och Olle Ludvigsson (S) @olleludvigsson. Särskilt Corazza Bildt är flitig. Hon är överlägset meste tweetaren av de svenska MEP:arna och har gjort i skrivande stund 1493 uppdateringar på minst tre olika språk (kan ha missat något språk, så det kan vara fler).

Inte twittrat sedan i höstas: Anna Hedh (S) och Christofer Fjellner (M) @fjellner.

Inte twittrat sedan Europaparlamentsvalet 2009: Lena Ek (C) och Olle Schmidt (FP)

Har registrerat konto men twittrat bara en eller ingen gång alls: Carl Schlyter (MP), Christian Engström (PP), Anna Ibrisagic (M) och Göran Ferm (S)

Finns inte på twitter: Alf Svensson (KD), Cecilia Wikström (FP), Marit Paulsen (FP) och Isabella Lövin (MP).

Jag kan ha missat någon, så komplettera gärna i kommentarsfältet! Vill ni se en lista på vilka plattformar som parlamentarikerna finns, så kolla här på Europaparlamentets Facebooksida.

Vad är då grejen med twitter? Ja, frågar du mig så är det att kommunicera, utbyta idéer och tankar. Just utbytet, att jag som twittrar får något tillbaka av de som följer mig är grejen med twitter. Synd att Europaparlamentarikerna inte utnyttjar möjligheten att prata med andra på twitter.

(PO)

Tillägg: I sammanställningen har jag valt bort Jens Nilsson (S) och Amelia Andersdotter (PP) som väntar på att få sina platser i Europaparlamentet. Amelia Andersdotter skulle ha varit klar etta, med 3570 tweets och aktiv i dialog. Liksom Corazza Bildt twittrar Andersdotter på tre språk (engelska, svenska och spanska). Jens Nilsson har gjort några twitteruppdateringar i januari, men ingen dialog.