Driving Mr Schulz i en eller två bilar?

Skärmavbild 2014-05-25 kl. 09.59.12

Det här med bilar och Europaparlamentets talman flitiga användande av bilar har ju varit ett kärt ämne på EUbloggen.

Och det är fler som tycker att frågan är intressant, så intressant att det finns försök att ta ifrån Martin Schulz en av bilarna skriver Politico. Det är vänstergruppen GUE/NGL som gör en attack i Budgetkontrollutskott där man ifrågarsätter behovet av två bilar. Tilläggsyrkandet fick stöd av 17 mot 10 enligt Politico. Det innebär att de enda som röstade emot var Schulz egna partikamrater i budgetkontrollutskottet.

Nu lyder formuleringen i förslaget: ”46. Europaparlamentet är bekymrat över bristen på efterhandskontroller när det gäller ledamöternas användning av tjänstebilar och ifrågasätter att parlamentets talman har tillgång till två tjänstebilar.”

Ingen svensk MEP sitter i budgetkontrollutskottet den här mandatperioden ska tilläggas. Frågan är planerad att komma upp för omröstning i plenum under onsdagen.

I parlamentet cirkulerar nu olika skämt kring Schulz (som inte är gripna helt ur luften om man säger som så) som att han behöver två bilar för när han ska flyga till Berlin behöver en bil köra honom till flygplatsen medan den andra får åka till Berlin för att hämta från flyget och ta honom till mötet.

Andra konstaterar att det är klart att Schulz måste ha två bilar, han är ju som talman finare än gruppledarna för de stora partigrupperna som har en.

Ett annat skämt är att Schulz egentligen är sparsam för att han borde egentligen ha haft minst tre bilar. Det kommer sig av att han har rätt som avgående talman från förra mandatperioden har rätt att ha kvar en bil i 2,5 år från han slutade. Och eftersom Schulz är den första som lyckats bli vald till en andra 2,5-årig mandatperiod så borde han alltså få ha 2+1 bilar. Så i själva verket är Schulz sparsam.

Förutom egna limousiner finns det en bilpool som alla MEP:s kan nyttja, så även om Schulz skulle bli av med en bil och ha skickat sin bil för att möta honom i Berlin så går det alltid att få en bil ur poolen för transport till Bryssels flygplats.

Återstår att se hur omröstningen går i morgon, men det är svårt att se att någon svensk S-ledamot ska rösta för att Schulz ska ha två tjänstebilar.

(PO)

dnesday (April 29).

Schulz gillar att åka bil

Skärmavbild 2014-05-25 kl. 09.59.12

Schulz fick nöja sig med tröstpriset, talman i parlamentet.

Europaparlamentets talman socialdemokraten Martin Schulz gillar att åka bil. Det kan man utläsa ur en rapport som handlar om hur budgeten för 2013 implementerats.

De två bilar som står till Schulz förfogande rullade under året 146 160 km. Talmannens närvaro i bilen finns inte registrerad, men reglerna hur bilarna får användas är reglerade (Bureau Decision of 30/11/2011).

146 160 km motsvarar:

  • 3,6 varv runt ekvatorn.
  • 46 tur och retur resor Bryssel-Stockholm
  • ca 68 dygnetrunt körningar i genomsnitt 90 km/h i timmen
  • ca 203 arbetsdagar (8 h arbetsdag) körning i genomsnitt 90 km/h i timmen.

Det är ganska mycket tid som Martin Schulz tillbringar i en av parlamentets bilar.

Eftersom jag inte hittat exakt vilken bil som Martin Schulz använder så kan jag inte räkna ut utsläppen av koldioxid. Men låt oss anta att det är en Audi A8 som släpper ut beroende på motor155-213 g/km i blandad körning. Låt oss säga 213 g/km, vilket gör att Schulz bilkörning så släppte ut 31 ton koldioxid. En genomsnittlig svensks klimatavtryck per år är 6,2 ton enligt EON. Schulz bilresande motsvarar alltså i 5 svenskars klimatavtryck.

Siffror jag har hittat för 2012 konstaterar att parlamentet hade 38 anställda chaufförer, en ökning från 25 år 2010. Kostnaden landar på 4,36 miljoner euro.

Även när Martin Schulz slutar som talman blir det fortsatt generöst bilåkande. Som avgående talman har han rätt till egen bil med egen chaufför i ytterligare 2,5 år.

(PO)

EUbloggen avslöjar: EU-kommissionen ränsar bort 80-tal förslag

I nästa vecka ska EU-kommissionen spika sitt arbetsprogram för 2015. Det har tidigare aviserats att EU-kommissionen kommer att rensa bort en rad lagförslag där det hänt för lite och framgång är osäker för att istället fokusera på det som ligger i linje med kommissionens prioriteringar.

Förslagen som rensas bort bort kan också handla om att verkligheten sprungit om förslagen eller där Timmermans vakande öga, när det gäller att minska regelverk och sätta subsidiaritetsprincipen främst, har slagit ner, eller så klart en kombination av allt.

– Det är bra att mängden lagstiftning minskar, skärper behovet av att prioritera och lagstifta där EU-beslut gör skillnad, twittrar Gunnar Hökmark (M) till EUbloggen som får medhåll från Cecilia Wikström (FP) som också twittrar till bloggen:

– Detta är en del av hela iden med Bättre Lagstiftning, som nu får genomslag en bit i taget. Väldigt positivt!

Enligt vad EUbloggen har sett bland läckta dokument kommer det att handla om ett 80-tal olika förslag som kommer att ryckas bort av EU-kommissionen och försvinna från EU-beslutsprocessen medan 23 nya läggs till. Det kan fortfarande ske ändringar innan EU-kommissionen spikar listan på tisdag för att presenteras för Europaparlamentet på onsdag.

Mest kontroversiellt torde vara att direktiv för sopor & luft som nu stoppas. Kommissionen skickade tidigare en provballong som fick starka reaktioner, men uppenbarligen inte starka nog. Som orsak anges att man inte tror att Rådet och Parlament kan nå en överenskommelse (och i fallet luften så läggs det över i en framtida lagstiftning).

”Inte komma överens” är orsaken bakom 18 av de direktiv som dras tillbaka. Här finns även finansiering av kärnkraftverk, alkoholskatter, medicinpriser, skatter på fordon som flyttas över gränser (en långkörare sen 1998), personbilsskatter, skatter på el & energiprodukter, organiskt odling & märkning, satellitdata m.m.

Räkna med att det blir politisk debatt om flera av dessa tillbakadraganden under den veckan som kommer. Samtidigt finns det förslag som försvinner som politiker gör tummen upp åt:

– Mycket positivt att eko-förslaget dras tillbaka. Det innehöll förslag som baserade sig mer på en inte så verklighetsförankrad bild av vad som är ”naturligt” jordbruk snarare än vad som är bra ur miljö- och djurvälfärdssynpunkt. Förslaget skulle krånglat till det betydligt för svenska producenter, så bra att det förpassas ut på kommissionens gödselhög
, skriver riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) i ett mejl till bloggen.

Den vanligaste orsaken att ärende försvinner på listan är dock att det rensas för att tiden sprungit förbi lagstiftningen eller att väsentliga delar har genomförts genom andra direktiv.

(PO)

Uppdaterat: Reax på twitter