Frihandelsavtal, men med en flexibel mur för bilar

Europaparlamentet har till sist gett klartecken för frihandelsavtalet med Sydkorea. Det är det första handelsavtalet efter Lissabonfördraget trätt i kraft, fördraget ger Europaparlamentet delad makt över EU:s handelsavtal.

Avtalet är intressant som ett första tecken på vad som kan komma att komma, att Europaparlamentet mer och mer intar rollen som protektionist (läs mer om det i det tidigare blogginlägget ”Protektionism, därför att ”all politics is local”.

Frihandelsavtalet med Sydkorea innebär att 98 procent av tullmurarna försvinner, men MEP:arna fick ett tillägg som ger skydd åt bilindustrin. Framför allt har italienska parlamentariker varit pådrivande här. Att om parlamentet eller industrin själva begär det så måste EU-kommissionen starta en utredning ifall EU:s bilindustri skadas. Hängslen på för Volvo, Saab och de andra. På så sätt ska bilarbetare i Trollhättan och Torslanda tillsammans med de europeiska kamraterna i Turin och på andra orter skyddas från sydkoreanska biltillverkare som kan hota jobben. Det är alltså ett frihandelsavtal, som ändå har en flexibel mur runt den del av trädgården som man inte vill att gästerna ska vara för mycket i…

Avtalet väntas öka handeln smått svindlande 19 miljarder euro och minska kostnaderna med 1,6 miljarder euro för exportörerna. Rimligtvis borde vinnarna vara konsumenterna med lägre priser som en följd.

Du kan läsa mer på DI och på Europaparlamentets hemsida.

(PO)

Annonser