Parlamentariker tar budgeten som gisslan i flyktingkrisen

De flesta har väl inte undgått att EU-ledarna tredubblar insatsen för Triton för att förhindra fler tragedier på Medelhavet. Men fullt lika mycket uppmärksamhet har inte ett utspel från en av de De Grönas MEP:ars utspel i Europaparlamentet fått i budgetfrågan. I ett brev till parlamentets talman hotar man med att försöka blockera EU:s budget som det ska röstas om före sommaren. Budskapet är minst en fördubblad budgetpost för Triton annars blir det tummen ned.

Brevet som kommer från Michel Reimon från Österrike har redan fått underskrifter från ledamöter i de två stora partigrupperna EPP och Socialdemokraterna. Målet sägs vara att nå 376 underskrifter, vilket motsvarar en blockerande majoritet i parlamentet.

(PO)

EU-kommissionen inleder budgetstriden

Tidningen European Voice (veckotidning) kommer i morgondagens nummer att ta upp att EU-kommissionen nu kastar handsken i ringen och utmanar i frågan om EU:s budget. Enligt vad tidningen tagit del av kommer budgetkommissionären Lewandowski att föreslå i nästa vecka att EU:s budget ska höjas rejält. Kommissionen försökte i år få igenom en ökning med 5,9% men det stannade efter hårda förhandlingar på 2,9%. Enligt European Voice kommer kommissionen bland annat att peka på ökade behov exempelvis för EU:s sammanhållningspolitik (strukturfonderna) i regionerna och forskningen eftersom programperioderna är upplagda på det sättet.

EU-kommissionen kommer att ha allierade i Europaparlamentet (vars flesta ledamöter vill ha mer pengar att fatta beslut om) och framför allt ha motståndarna hos regeringarna. Många länder brottas med tuffa budgetar och besparingar. Tre länder, Grekland, Irland och Portugal, har tvingats be om hjälp för att komma till rätta med akuta budgetunderskott. Många kommer att uppfatta en kraftig ökning av EU-budgeten samtidigt som hårda besparingar sker på hemmaplan som en provokation. Lägg därtill att finansminister Anders Borg tillhör EU:s budgethökar, även britterna får räknas in i den skaran, så förstår ni att det kommer att vara en tuff holmgång.

Det är ministerrådet och parlamentet som beslutar om EU:s budget. När det ligger uppe på bordet för förhandling i höst så har de tre veckor på sig att komma överens, annars måste kommissionen ta fram ett nytt förslag.

TBC

(PO)

Bantande finansministrar kommer att reagera på Europaparlamentets ökade kostnader

Europaparlamentarikerna har höjt bidragen med 1500 euro per månad som kan användas för att avlöna anställda och hantera kontorskostnader. Räkna med att i tider då svångremmarna dragits åt på finansminister efter finansminister i medlemsländerna så kommer det här att få reaktioner, inte bara från EU-kritiska röster i allmänhet utan just också i ministerrådet.

Europaparlamentarikerna tjänar enligt EUobserver 7,956.87 euro per månad före skatt, samt att de får ytterligare 300 euro för varje dag de stämpar in på kontoret i Bryssel eller Strasbourg. Före höjningen hade också en månatlig peng på 19,709 euro att lägga på assistenter och andra kostnader på kontoret. Totalkostnaden för de europeiska skattebetalarna blir enligt Europaportalen 120 miljoner svenska kronor.

Bakom höjningen står de två största partigrupperna, EPP (kristdemokrater och konservativa) och S&D (socialdemokraterna). Enda svensk i budgetutskottet är socialdemokraten Göran Färm. Hur Färm röstade, om han följde partilinjen, vet jag inte, någon läsare som kanske vet? Färm bloggade för ett år sedan i ämnet.

(PO)