EU i Almedalen

Almedalen drar igång med en intensiv politikervecka. Som vanligt finns EU-kommissionen och Europaparlamentet i Stockholm på plats med Europahuset som bjuder på en lång rad seminarier, utfrågningar och debatter. Läs hela programmet här.

Plats: Strandvägen 4, H522

Livesändning: klicka här.

Fördjupning: EUbloggen bjuder på ett urval inlägg ”best of” för Almedalsbesökaren.

Det finns andra än parlamentet och kommissionen som ordnar EU-relaterade program under veckan.

358 evenemang (av totala 3482) har EU med i sin beskrivning. Det är lite över 10 procent.

47 evenemang har sökordet EU-kommissionen.

17 evenemang har sökordet Europaparlamentet medan 11 har EU-parlamentet. Det kan jämföras med Riksdagen som får 144 träffar.

3 evenemang har sökordet EU-domstol.

Några av Europahusets programpunkter i urval:

MÅNDAG: 15.00-16.00
Frihandelsavtal mellan EU och USA – Risk eller möjlighet?
EU och USA förhandlar nu om världens mest omfattande frihandels- och investeringsavtal (TTIP). Avtalet syftar till att ta bort handelshinder och öppna marknaderna i EU och USA. Det skulle ha stora effekter för företag, fackföreningar och konsumenter. Vilka risker och möjligheter innebär TTIP? Deltagare: Jan Bertoft (generalsekreterare, Sveriges Konsumenter), Eva Nordmark (orförande, TCO), Ewa Björling (handelsminister, M) Jakob Granit (SEI)

Särskilt om man kombinerar det med torsdagens seminarium i regi av teknikföretagen och svensk-amerikanska handelskamrarna där USA:s ambassadör deltar.

TISDAG: 08:00-09:45
Främlingsfientligheten på frammarsch – Vad gör vi?
Fryshuset i samarbete med EU-kommissionen och Emerichfonden, fonden mot våld och för medmänsklighet. Deltagare:
Erik Ullenhag (integrationsminister), Zeenat Rahman (Director of the Office of Global Youth Issues, US), Emerich Roth (överlevare från Auschwitz), Johan Oljeqvist (VD, Fryshuset) och Christer Mattsson (författare och lärare).

ONSDAG: 08:30-09:30
What’s the story? På jakt efter en ny ekonomisk berättelse
Dagens (eller gårdagens) ekonomiska modell kämpar med att skapa värde, välstånd och jobb på ett integrerande och hållbart sätt. Det finns dock ingen uppenbar ny berättelse som växer fram. Under detta morgonsamtal diskuteras frågan på global, europeisk och svensk nivå med  framstående kommentatorer. Deltagare: Dan Gross (författare, Global Finance Editor), Philippe Legrain (fd ekonomisk rådgivare till EU-ordförande José Manuel Barroso) och Kristina Persson (ordförande, Global Utmaning).

FREDAG: 14:45-15:30
Det nyvalda Europaparlamentet – med vad och hur ska det arbeta?                                                                                    
I veckan påbörjade Europaparlamentet en ny mandatperiod. Vad innebär sammansättningen av parlamentet för de frågor som EU behöver avgöra under de närmaste åren? Att fler EU-kritiska ledamöter nu tagit plats i parlamentet, kommer det att påverka debatterna och besluten? Och i så fall hur? Deltagare: Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare, Stadsrådsberedningen och Göran von Sydow, statsvetare, Sieps.

(PO)

EU-kommissionen till Eubloggen: ”Goda förutsättningar att nå en lösning med Sverige”

Jag efterlyste i mitt förra inlägg om någon var uppdaterad på läget mellan svenska regeringen och EU-kommissionen i konflikten om det gällande momsdirektivet (inte översynen av det samma), och har fått en uppdatering från en av parterna. Det är EU-kommissionens chef i Stockholm Pierre Schellekens  som via Facebook kommenterar hur frågan ligger just nu:

”EU-kommissionen har inte fattat något beslut om moms för den ideella sektorn i Sverige. Det enda som har sagts är att det svenska förslaget att undanta alla ideella organisationer med en omsättning under 1 miljon SEK inte är godtagbart. Detta innebär inte att all ideell verksamhet i Sverige kommer att momsbeläggas. Diskussioner pågår mellan RK och EU-kommissionen för att hitta andra lösningar inom ramen för de undantag som förutses i det gällande direktivet. Det föreligger goda förutsättningar att hitta en för båda parter tillfredställande lösning inom nuvarande lagstiftning. 

I kommissionens meddelande som antas idag noteras att nuvarande lagstiftning redan undantar en stor del av ideella organisationer, och att endast en liten del av deras verksamhet kan utgöra ett problem. Kommissionen noterar dock att det finns lösningar i nuvarande direktivet även i dessa fall och är i beredd att ge riktlinjer till berörda medlemsstater om hur dessa kan hanteras. Skulle det vissa sig att nuvarande lagstiftning, tvärtemot kommissionens nuvarande bedömning, ändå utgör ett problem för den ideella sektorn, är kommission beredd att titta vidare på den frågan.”

Jag väntar nu på att finansminister Anders Borg ska höra av sig precis som Pierre Schellekens gjorde efter min uppmaning till läsarna att fylla med uppdateringar av läget men misstänker att jag lär få vänta väldigt länge…

Men skulle Borg höra av sig skulle följande frågeställningar vara intressanta att få svar på:

Kan inte svenska regeringen tänka sig ett generellt momsundantag för alla med en omsättning under 1 Mkr, det skulle då innebära att konkurrensen inte snedvreds mellan föreningar och småföretag (som kommissionen är rädd för) samtidigt som många småföretagare skulle älska en sådan reform.

Vilken annan typ av kompensation kan regeringen tänka sig för landets idrottsföreningar om det skulle bli aktuellt?

Är regeringen verkligen seriös när man driver ett undantag som ligger tio gånger så högt som medges i direktivet, något som också varit uppenbart sedan 1995 (att sedan driva det i översynen av direktivet, alltså den nya rundan – det är en annan sak. Det är en ny politisk spelplan…) eller är det mer fråga om populism? Man blir ju poppis i hela idrotts-Sverige om man är tuff mot Stora Stygga Vargen i Berlaymont…

To Be Continued.

PS Jag fortsätter peta i medierapporteringen, SR:s korre kallar det för EU-kommissionens förslag, vill bara återigen bli tydlig. Det som kommissionen kom med idag är INTE ett lagstiftningsförslag, även om vi tagit ett steg närmare ett lagstiftningsförslag…