EU-valvakan frias av GRN

Skärmdump från SVT. Klicka på bilden för att komma till ViPåTV.

Skärmdump från SVT. Klicka på bilden för att komma till ViPåTV för att läsa mer om Granskningsnämndens beslut.

SVT:s valvaka för Europaparlamentsvalet frias av Granskningsnämnden skriver ViPåTV. Sammanlagt hade valvakan anmälts av 347 personer som ansett att Sverigedemokraterna hanterades på ett obalanserat sätt. Anmälarna menade att SD utmålades som ett rasistiskt parti utan att partiet fick möjlighet att bemöta anklagelserna, men också att bevakningen av SD:s valvaka var otillräcklig och att grafiken var gjord så att SD:s valresultat var otydligt och svårläst och att programledare och val av medverkande gjorde att SD marginaliserades.

Granskningsnämden för Radio och TV höll dock inte med och skriver att programmet inte stred mot kravet på opartiskhet och saklighet:

”När det gäller SVT:s och övriga programföretags bevakning i samband med allmänna val har granskningsnämnden tidigare uttalat att något krav på att alla politiska partier ska behandlas helt likformigt inte kan ställas, utan att denna bevakning till stor del måste kunna få göras utifrån nyhetsmässiga värderingar. Nämnden anser mot den bakgrunden att vad anmälarna bland annat anfört om att bevakningen av SD inte stod i proportion till partiets valframgång inte strider mot kravet på opartiskhet.

Enligt nämndens praxis får politiska partier godta relativt långtgående kritik innan det kan krävas att partierna i fråga måste ges tillfälle att bemöta kritiken. Nämnden konstaterar att uttalandena om SD som ett rasistiskt parti gjordes av tillfälligt medverkande och gav uttryck för deras personliga uppfattning. Med beaktande av att det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet i televisionen kan nämnden inte finna att deras uttalanden innebär att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Enligt nämndens mening gick inte heller programledarens eller SVT:s EU-kommentators uttalanden utöver vad som kan accepteras inom ramen för SVT:s gransknings- och kommentarsskyldighet. Programmet strider inte mot kravet på opartiskhet.

Nämnden anser inte att valet av medverkande eller programledarens förhållningssätt, eller vad anmälarna anfört i övrigt, medför att programmet strider mot kraven i sändningstillståndet.”

Läs hela beslutet.

TV4 fick omfattande kritik i samband med Europaparlamentsvalet för att ö h t inte sänt någon valvaka alls i TV utan endast på nätet.
(PO)

Sista minuten valinformation

DSC_0086

Idag röstar Sverige i det som EUbloggen kallar för det indirekta ministerrådsvalet. Riksdagsvalet avgör vilken politik Sverige för i den ena av EU:s lagstiftande kamrar. Här samlas den valbebevakning som EUbloggen gjort:

Granskning av valmanifest med EU-perspektiv

Problemet med att inte berätta om EU-politiken i Valmanifesten

Partierna missar EU-perspektivet i Zombiefrågan

och så en gammal favorit i repris:

Det här vill inte partierna prata om inför Europaparlamentsvalet

DSC_0091