Reflekterande och kåserande sammanfattning av dag 1

Det här var vad jag tänkte säga och förberedde mig på, men så blir det ju som det blir ibland och jag freebasade en hel del. Men ni som inte var på plats på Europaforum får i alla fall en bild av vad jag ville säga efter den första dagen när jag skulle summera, ni som var på plats har chansen att jämföra med vad jag tänkte säga och verkligen sade:

Jag ska ju summera första dagen, och jag tror jag gör det bäst genom att berätta om när jag kom till Bryssel för att börja jobba för SVT så tänkte jag – hur svårt kan det vara att ha EU som bevakningsområde. Jag menar, jag hade ju suttit i Umeå, Sundsvall och Stockholm och nyhetsvärderat och haft koll på landsting, kommuner, domstolar, riksdag, utrikesfrågor, händelsenyheter, sport och mycket mer.

Så hur svårt kan det vara att ha koll på ett enda ämne – EU? Jag slängde mig in i det med hull och hår och gick på alla briefingar, läste alla pressmeddelanden och efter par veckor höll jag på att drunkna. EU var större och mer komplext än vad jag kunnat ana. Det går inte för en enda person att hålla kolla på allt som händer i alla institutionerna, dessutom var det komplicerade och många gånger tekniska frågeställningar med många förkortningar. Under gårdagen fick en påminnelse om det – jag fick lära mig något jag inte hade den blekaste aning om. Jessica och Jeremiah. Två program jag aldrig hört talas om, jag kan inte säga att jag vet vad de handlar om riktigt, men nu vet jag att de finns.

Så är det ofta med EU, det är lite som att skala en lök. Det finns hela tiden nya lager att upptäcka, ny kunskap att vinna och upptäcka.

En annan sak jag lärde mig fort var att det är många turer och långa tidshorisonter. Vi såg ju graferna på femåriga budgetdiskussioner, från utredning till färdigt förslag. Budgeten är ju ett typexempel. Det är spännande, det finns motsättningar. Bara inom Sverige har vi budgethökar som regeringen till en parlamentsbudgetduva som Jens Nilsson. Men det är också med budgeten som exempel som vi kommer till det som gör att journalistiken har så svårt att hantera EU – det är egentligen omöjligt att säga när en fråga avgörs. I EU är det ofta en till instans, och en till och en till som ska säga sitt. Som med budgeten, först kommissionens remissrundor, sedan det skarpa förslag, sen ska det ministerråd och parlament, i en eller två läsningar och i värsta fall är man inte överens så det blir en trilog…Och ibland sker den dramatiska omröstning som avgör frågan i praktiken innan det är klart formellt.

Min personliga gissning när det gäller EU:s budget är att det är Europaparlamentet som kommer att ta taktpinnen och driva ministerrådet framför sig. Europaparlamentet har flyttat fram positionerna, inte bara formellt med fördraget – utan också informellt genom att ha haft lättare att sy ihop hållbara kompromisser än vad ministerrådet har. Den officiella svenska linjen lär vara svårt att få igenom i ministerrådet – minska budgeten totalt men höja kommissionens föreslagna nivå för våra glest befolkade områden. Därför kan det ur ett nordsvenskt perspektiv vara lättare att lobba på Europaparlamentet som Åsa Möller var inne på under gårdagen för att försöka nå framgång i den här frågan.

Det som hände igår och händer i dag här på Europaforum är vardag inom EU, vardag men en viktig sådan. Tankar och idéer utbyts, positioner jämkas och fastställs – budskap skickas till andra intressenter.

Jag brukar få frågan om vad är EU – och mitt svar då är – en förhandlingsorganism som lever 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet på alla platser i Europa, ja faktiskt hela världen. Det enda som krävs att minst två personer utbyter tankar och idéer om hur saker och ting borde skötas och göras inom EU. Mest intensivt är detta evigt pågående samtal förstås i Bryssel, men Europaforum och diskussionerna här utgör en del av den organismen. Med bra argument och tålmodigt, målmedvetet arbete samtidigt som man samarbetar med likasinnade så går det att påverka organismen rörelseriktning – här är Botniska korridoren som vi ska prata mer alldeles strax ett sådant exempel.

Det här evigt pågående samtalet, det är ofta inte sexigt, det är inte tydligt, det är inte alla gånger konkret – men det är viktigt för att få EU att fungera. Så länge vi pratar med varandra så kommer vi framåt.

Vi hörde också kontorscheferna för Midsweden European Office och North Sweden European Office prata om vikten av goda kontakter med EU-kommissionen. Vi svenskar är ju lite mer diplomatiska och lite nedtonade, men från min Brysseltid är det framför allt Lappland-Oulus dåvarande kontorschef som jag kommer ihåg – för han konstaterade med finsk kärvhet att ”Nåja, nu är det så här – vi jobbar ihop med kommissionen och fienden – det är Helsingfors.”

Genom EU har den regionala nivån fått en ny dimension och möjligheten att skapa nya allianser, inte bara med EU-kommissionen mot Stockholm, utan med andra regioner, med parlamentet, med regeringen också för den delen. Att vara en del i en förhandlingsorganism så handlar det om att bygga nätverk och komma ihåg att dagens motståndare kan i morgon, i ett annat ämne vara den viktiga allierade som behövs för att nå framgång. Och framgång kan nås. Vi ska prata mer om ett ämne där det har varit framgång, där det har varit ett långsiktigt och tålmodigt arbete – Botniska korridoren.

(PO)

Hashtagg Europaforum

Parallellt med det som hände på scenen drog jag igång hashtaggen Europaforum. Fick in flera frågor genom det som jag kunde ställa i utfrågningarna, vilket var riktigt roligt att kunna göra.

Här finns alla inläggen från två dagar, börja läsa längst ned om ni vill ha det i kronologisk ordning: http://mobile.twitter.com/searches?q=%23europaforum

(PO)

Bilder från Europaforum

16:e Europaforum Norra Sverige hölls i dagarna två på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Jag hade nöjet att moderera. Bilderna är tagna med iphonen under dagarna, ofta uppifrån scen.

20111020-154737.jpg
Sverker Ottosson från Sundsvall hälsar välkommen!
20111020-154817.jpg

Fredrik Tiger på EU-kommissionen DG Regional Policy redogör för kommissionens förslag till budget och sammanhållningspolitik.

20111020-154846.jpg

Europaforums deltagare lyssnar på Fredrik Tigers anförande.

20111020-154855.jpg

Slide från Tigers presentation. Visar förslaget om fördelningen av pengar till olika typer av regioner. De fattigaste områden får mest pengar vilket avspeglar sig i staplarna.

20111020-154904.jpg

Anna Olofsson från Näringsdepartementet redogjorde för svenska regeringens syn på budgetförslaget och sammanhållningspolitiken. I budgetsammanhang är Sverige att betraktas som budgethök (minska budgeten) medan kommissionen är en budgetduva (mer pengar i budgeten)

20111020-155123.jpg

Jens Nilsson (S) från stersund skiner lite extra, nu är det bara regionparlamentet i Vallonien och en postgång till Rom som återstår innan han kan ta plats i Europaparlamentet som en av Sveriges två ”Lissabon-MEP:ar”, alltså de två ledamöter som Sverige får extra genom det nya fördraget. Den andra är Amelia Andersdotter från Piratpartiet.

20111020-170156.jpg

Anna Bünger från Tillväxtverket.

20111020-170208.jpg

Röda rosor på bordet, som även Åsa Möller (M) tog emot en av – ”trots att det är emot mina principer” skämtade hon vid Europaforums avslutning.

20111020-170224.jpg

Kongressalen på Hotell Södra Berget.

20111021-085209.jpg

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, redogör för vad TEN-T beslutet egentligen innebär.

20111021-085217.jpg

…och så här ser TEN-t-kartan ut!

20111021-085226.jpg

Rapportörerna Ewa-May Karlsson, Thomas Andersson och Glenn Nordlund.

20111021-112722.jpg

Ordförande Erik Bergkvist (S) var förvånad över att allt gick så snabbt på slutet och konstaterade att ”nu blir det lunch alldeles för tidigt”.

20111021-112735.jpg

…och till sist frukostvyn på fredagmorgonen….

Botniska korridoren på väg att bli Core Network

Det kanske låter lite osexigt som rubrik. Men det är vad som verkar bli officiellt på onsdag. Jag har hört snacket att det ska vara på gång från flera olika håll, och Piteå-Tidningen skriver också om det.

I sådana fall, om det finns med i Kommissionens beslut för TEN-T som ingår i paketet Conncecting Europe, så är det riktigt bra lobbat av svensk-finska (nordliga) intressen.

Botniska korridoren förbinder Nordiska Triangeln med Northern Axis med järnväg på sidor om Botniska viken. I svensk kontext handlar det om Norrbotniabanan upp till Haparanda.

Att finnas med som Core Network innebär att man sitter med vid pengagrytan och blir prioriterad för EU-medel, vilket ökar sannolikheten för EU-finansiering och förverkligande av Norrbottniabana.

I Botniska korridoren finns också öst-västliga stråk till norska hamnar med, som förbindelserna till Trondheim över Storlien och till Mo i Rana över Umskalet bortanför Tärnaby i Västerbotten.

I morgon får vi veta om förhandssnacket stämmer. Oavsett vilket lär det bli ett snackämne på Europaforum Norra Sverige på torsdag-fredag.

(PO)

Grönt eller tillväxtmaximering för ”Connecting Europe”?

På onsdag kommer EU-kommissionen med sitt ”Connecting Europe”. Paketet lägger ihop frågor om transporter, energi och informationsteknologier i syfte att fördjupa EU:s infrastruktur. En del av paketet är känt genom att det presenterades i långtidsbudgeten som kom i somras.

Bland annat skapas en fond där gränsöverskridande infrastrukturprojekt ska kunna finansieras. Förslaget är att 40 miljarder euro hämtas från budgeten samt att man tar ytterligare 10 miljarder euro från sammanhållningspolitiken. Syftet är att pengarna ska gå till att skapa bättre kontakter över gränser, oavsett om det är gasledningar, vägar eller fibrer, och ”terminate the isolation of certain economic ”islands”.

Paktetet kommer att innehålla både lagstiftningsförslag och policyförslag – som en översyn av guidelines för transporter, energi och informationsteknologier.

Lagförslagen ska senare behandlas av medlemsländerna i ministerrådet och Europaparlamentet. Det samma gäller för budgeten som kommer att påverka storleken på fonden för gränsöverskridande infrastruktur.

En sak som blir intressant att se på onsdag är hur balansgången mellan tillväxtmaximering i eurokrisens spår och behovet av miljövänliga transportsystem ser ut. Kommer kommissionen att betona behovet av att utveckla vattenvägarna och därigenom minska långtradarnas andel? När kommissionens grönbok om TEN-T var ute efterlyste parlamentet just ”vattenmotorvägar” och att floder och sjöar skulle nyttjas bättre. Gröna korridorer och järnvägsfrakt fanns med på önskelistan också, allt för att hitta bränsle- och utsläppssnålare lösningar.

Infrastrukturfrågorna är viktiga för Norra Sverige, med stora avstånd och stor basindustri. Det ska bli väldigt intressant att höra snacket om kommissionens förslag på torsdag när Europaforum Norra Sverige drar igång i Sundsvall.

(PO)

Nytt förslag för sammanhållningspolitiken efter 2013

Just nu pågår Open Days i Bryssel, det är enkelt uttryckt de dagar då regionernas Europa står i fokus. På plats finns regionala och lokala företrädare för seminarier och idéutbyten, men även naturligtvis lobbying. Över 4000 hade checkat in under gårdagen, dessutom är över 200 journalister ackrediterade. Något större avtryck i pressen brukar det inte få i Sverige. Ofta är det lokalpress som på olika sätt tagit sig ned och gör nedslag, ibland med ekonomiskt stöd från arrangerande Regionkommittén (som är ett rådgivande organ med politisk församling bestående av kommun- och regionpolitiker). Det är förövrigt ur den skaran som centerpartiets nya MEP har hämtats.

Open Days följer du via hemsidan. Inför Open Days och även nästa veckas Europaforum Norra Sverige i Sundsvall (forum för de fyra nordligaste länen i Europafrågor) så lär det vara mycket diskussioner kring den pågående processen om framtidens sammanhållningspolitik. Frågan lever i skuggan i eurokris och skuldkris men handlar om hur EU:s gemensamma medel ska användas för att skapa utveckling i alla delar av unionen.

I förra veckan kom EU-kommissionen med lagstiftningspaketet för sammanhållningspaketet för 2014-2020. Kommissionen vill att investeringarna i framtiden ska inriktas på målen i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken. Att mer aktivt styra pengarna där man tror att utväxlingen blir större, också som ett medel att bekämpa sjunkande tillväxt i eurokrisens spår.

Kommissionen passar också på att slå sig för bröstet (och vill helst glömma skandalrapporter om hur medel har förslösats genom bristfällig kontroll och regler) och räknar med att sammanhållningspolitiken det senaste decenniet har skapat 1 miljon jobb, gett utbildning till 10 miljoner, medfinansierat 200 mil motorväg och 400 mil motorväg samt medverkat i bildandet av 800 000 små och medelstora företag. Kommissionen vill stimulera resultatet genom att ha en ”resultatreserv”, ja tänk ungefär som svenska statens kömiljard till landstingen – de som klarar målen får extrapengar.

Kommissionen vill också ha veto i programmen, om inte medlemsstaterna och regionerna ser till att det fungerar ska kommissionen ha möjligheten att avbryta finansieringen. Alltså en maktförskjutning till överstatlig nivå.

Ett annat ben i lagstiftningspaketet är att de olika stödfonderna ska regelförenklas och få lättare att samverka med varandra. Det ska inte vara vattentäta skott mellan landsbygdsutveckling och havsfond till exempel.

Hela förslaget från kommissionen hittar du här.

Nu när förslaget är uppe på bordet är den förberedande lobbyfasen över för olika intressen. Nu vidtar lagstiftningsprocessen där medlemsländerna och Europaparlamentet går i matchen och ska bearbeta förslagen och klubba det så småningom.

Jag kommer att vara på plats på Europaforum Norra Sverige och agera moderator, kommer att återkomma med fördjupande blogginlägg i frågan.