Schengen hotas av krisen, Ungerns murbygge fortsätter

Klicka på bilden för att läsa ledaren.

Klicka på bilden för att läsa ledaren.

EU:s flyktingkris har förvärrats under veckan. Jag tar upp kraven på ett toppmöte, gränskontroller och att flyktingar nu går över Torneälv till Finland i en ledare som gick i tryck idag i de fyra tidningarna i Hälsingland. Läs den här. 

Det jag inte fick med i den ledaren, som också tar upp ett framtidsscenario på nya flyktingvägar som kan orsaka en ännu större flyktingkatastrof, var oron längs Ungerns gränser, med tårgas mot flyktingar och planer på att bygga mer stängsel, nu också mellan EU-länder.

Dessutom besökte Europarådets (obs inte en EU-institution) Thorbjörn Jagland Stockholm igår och kallade Säkerhetsrådets agerande i Syrien för en skandal, varnade att EU riskerar sammanbrott och läxade upp Ungern för att man inte rapporterat sina åtgärder till Europarådet.

(PO)

Dumans propagandabrev: Hotar hela Europa med krig

800px-Flag-map_of_Russia.svgLÄS HELA BREVET: Rysslands Statsdumas Vädjan februari 2015

Propagandakriget mellan Ryssland och Europa pågår för fullt. Nu har det även nått Sverige via Ryska ambassaden i Stockholm. Brevet är översatt till svenska och är ett uttalande, en ”vädjan”, från Ryska Duman från 23 januari som riktar sig till Europaparlamentet, Europarådets parlamentariska församling, OSSE:s parlamentariska församling och de nationella parlamenten.

Brevet för fram Rysslands bild av ett hotande storkrig som kan drabba 800 miljoner européer och Duman vädjar till adresserade församlingar att ”förena sina ansträngningar för att stävja krisen som redan inneburit elände och förstörelse Sydöstra Ukraina och nu äventyrar själva möjligheten till ett fredligt liv för över åttahundramiljoner européer.”

Syftet torde i första hand vara att försöka öka trycket på folkvalda runt omkring i Europa för att få fram en splittring i sanktionerna och beslutsamheten att möta Rysslands aggressioner. I det spelar Ryssland sitt favoritkort; Stora Fosterländska kriget.

”2015 är ett år av det anmärkningsvärda sjuttioårsjubileet för antihitlerkoalitionens Stora Seger över de tyskfascistiska inkräktarna och dess kumpaner, som avsåg att förinta och erövra hela stater och folk, men tillintetgjordes med den enade folkviljan av Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, USA och deras allierade.

Minnet av antihitlerkoalitionens soldaters gemensamma bedrift får inte mörklägga vårt stridsbroderskap och en för oss gemensam historia av kampen mot nazismen. Vi skall inte tillåta för arvtagarna till denna brottsliga ideologi och dem som numera står bakom deras rygg, att så split och alienation i de europeiska folkens familj.”

IMG_5505

LEDAR-TV: Klicka på bilden för att se en tv-intervju på Hela Hälsingland.

Förutom att uppmana ”samvetsgrant efterlevande av allmänt erkända principer och folkrättsliga normer, bland annat respekt för mänskliga rättigheter och friheter” vilket Duman inte nämner ett ord med att man själv har minst sagt stora problem med så kommer slutklämmen där det återigen flaggas både för krigshot och 70-årsminnet av segern i andra världskriget.

”Vi uppmanar er, ärade kollegor, att inse på vilken rand världen hamnat inför Segerns sjuttionde årsdag, och att göra allt möjligt för att 2015 inte blir ett år av konfrontation och separation utan av ett återuppbyggt förtroende och förenande av
ansträngningar till gagn för ett enat antifascistiskt och säkert Europa.”

Den enda svenska riksdagsledamot som jag såg följde säkerhetskonferensen i München i helgen var Kerstin Lundgren (C) som är partiets utrikespolitiske talesperson. Jag bad henne läsa och kommentera  brevet:

– Brevet är ju en del av det ryska propagandakriget. Det visar hur djupt de sitter fast i Putinbubblan. Det oroande är väl om de börjar tro på sin egen propaganda, ser spöken där de inte finns. Om de blir sin egen retoriks fångar och fortsätter agera utifrån det, skriver Kerstin Lundgren i ett e-brev.

Att tro att andra ska agera som en själv tror kallas för spegeltänkande (rekommenderar Jägarchefens inlägg om Hotbilder och Spegeltänkande del 1 och del 2). Vi i väst har länge lidit av spegeltänkandet att Ryssland ska agera ekonomiskt rationellt som våra politiker skulle ha gjort.

För mig som följt händelseutvecklingen och relationen mellan EU och Ryssland mer intensivt sedan Rysslands ockupation av Krim så är språkbruket från Duman med det underliggande hotet om att dra ned hela Europa i ett storkrig det som känns mest nytt. Ju högre tonläget blir desto svårare är det att komma ur hjulspåren som kör djupare och djupare.

Den generella kontexten som brevet kommer i, förhandlingarna i Minsk och slutsatser för svenska försvarsförhandlingar skriver jag mer om på ledarplats på jobbet. Dessutom har jag gjort en LEDAR-TV-intervju om brevet.

Jag har även på ledarplats berört Historia som vapen och den ryska propagandan (TV4-kontonen som blev ryska). På EUbloggen finns en rad inlägg som beskriver relationen EU och Ryssland, som Rysslandsindexet, EFDD-tjänsteman avslöjade i påverkanskampanj, Jobbik-MEP spionmisstänkt och så min dystra spådom från i höstas..

Europarådet behöll status quo i fråga om Rysslands rösträtt

Skärmavbild 2015-01-28 kl. 20.41.53

Efter en stormig inledning med ett förslag om att Europarådet (läs gårdagens inlägg för bakgrund) skulle ge tillbaka den ryska delegationens rösträtt, trots brott bl a mot Minsköverenskommelsen, så blev det till sist ett klart ja för Status Quo. Ryssland fortsätter att sakna rösträtt, kan inte företräda församlingen, ha uppdrag som valövervakare m.m. Däremot är yttranderätt och närvarorätt kvar. Frågan ska prövas igen i aprilsessionen. Svensk delegationsledare Jonas Gunnarsson beskriver att det varit tung lobbying, både från Ryssland och den ukrainska delegationen.

Den ryska närvaron har varit väldigt stor under veckan. Vi har sett underliga pamfletter fara omkring och det har varit hetsiga interna debatter i partigrupperna, säger Gunnarsson (S) till bloggen.

Skärmavbild 2015-01-28 kl. 20.39.34

Svenska ledamöter från S, M, V & SD röstade ja.

Samtliga riksdagsledamöter i den svenska delegationen röstade ja till att fortsätta att frånta Rysslands rösträtt. Nejrösterna kommer framför allt från Turkiet, Serbien, Cypern och Azerbajdzjan medan Armenien avstod. Bland nejrösterna fanns även ledamöter framför allt till vänster, som bl a tyska Die Linke och danska socialdemokrater och rödgröna samt vänstern i Norge och Nederländerna. Från högersidan kan FPÖ noteras. Hela röstlistan här.

Bakgrunden till att det blev en het fråga var att kommittéförslaget, som innebar återförd rösträtt trots ingen konkret förbättring, hade förhandlats med Ryssland innan. Men Europarådets förhandlare hade inte förankrat det i grupperna.

– Det har ändå varit ganska renhårigt skött även om det varit hårda påtryckningar. Hela den ryska propagandan är också märkbar med tung bevakning även om det händer utanför det här huset, säger Gunnarsson och syftar bland annat på att Ryssland hotat att lämna Europarådet om man inte får rösträtt..

– Det mest tydliga ryska hot jag mottaget är att dra in pengar till organisationen, det har varit mer indirekt att hota att lämna.

Resolutionen ställer inte bara krav på Ryssland i Ukraina utan också i andra frusna konflikter, som i Georgien och trupptillbakadragande från Transnistrien. Beslutet ska omprövas i april och Ryssland får tillbaka sina befogenheter i Europarådet om man uppfyller beslutets krav, men att det ska ha skett sådana märkbara förbättringar till i april är det få om ens någon bedömare som just nu tror. Intresset var stort för omröstningen, så vid voteringen kraschade Europarådets hemsida.

TILLÄGG 1: Enligt Centerpartiets Kerstin Lundgren som är ersättare i Europarådet så lämnar Ryssland Europarådets arbete, inte permanent men väl under hela 2015.

TILLÄGG 2: Omröstningen har visats på ryskt tv, samt det skratt som då ska ha utbrutit (som jag hade svårt att se pga skärmdumpen nedan…). Rubriken är i stil med PACE (Europarådets parlamentariska församling) förödmjukar den ryska delegationen. På det här sättet spinner då ryska medier vidare på Ryssland som offerroll och en västlig konspiration.  Det är också toppnyhet i ryska medier, som hos ex Sputnik.

TILLÄGG 2:1: Eva-Lena Jansson (S) berättar på twitter att bekgrunden är att en rysk ledamot frågar om varför dennes röstmaskin inte fungerar, och om det är något avsiktligt. Ledamoten får då svaret att det beror på att den ryska delegationen saknar rösträtt vilket leder till skrattet. Jag har också sett en version med engelsk tolkning och kan bekräfta att det..

Den ryska propagandan vrider alltså sammanhanget till att visa att Väst förödmjukar Ryssland. Hade det varit i Sverige hade rubriken snarast varit att Svensk riksdagsledamot skämmer ut sig inför Europa.

TILLÄG 2:2 Som läsaren Joakim Larsson (SD) påpekar: Naturligtvis kan yttrandet från ledamoten vara medvetet för att få en provokation på bild som kan användas i kommunikativt syfte.

Skärmavbild 2015-01-28 kl. 20.18.40

(PO)

Rysk kaviardiplomati på väg att skörda framgång i Europarådet

COE-logo-and-PACE-450pxKaviardiplomati är ett föga smickrande begrepp som associeras med Europarådet (inte att förväxlas med någon av Europeiska Unionens institutioner). Europarådet, som Sverige var med och grundade, har alla Europas länder som medlemmar utom Vitryssland.

Det är för att citera regeringens hemsida är det ett organ för som uppstod i behov av ”försoning och samarbete för att värna demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer” och vars syfte beskrivs som ”Genom att värna individens rättigheter ska organisationen bidra till fred, stabilitet och säkerhet i Europa.” EU-länderna utgör halva Europarådets medlemsländer, övriga hälften är alltså inte med i EU. Just nu sammanträder Europarådets parlamentariska församling (PACE) i Strasbourg.

Det som Jansson syftar på kan läsas mer om här. Bakgrunden är att Ryssland blev fråntagen sin rösträtt efter Kriminvasionen, men efter kommittébehandling finns nu förslaget att man ska få tillbaka rösträtten även om det finns begränsningar för den Ryska delegationens befogenheter; som att kunna bli rapportör, valövervakare eller representera Europarådet i olika sammanhang. Dessutom säger förslaget att Europarådet kan komma att fortfarande dra tillbaka hela ackrediteringen vid junimötet om inte Ryssland bl a fullföljer sina åtaganden i enlighet med Minskprotokollet.

Ryssland har hotat med att lämna Europarådet om de inte får rösträtten tillbaka. Förslaget har föregåtts av intensivt lobbyarbete från Rysslands sida och stort motstånd bland annat från svenska riksdagsledamöter.

Bevakningen i ryska propagandamedier kring vad som händer i Europarådet har varit intensiv vilket är ett tecken på att Ryssland anser att Europarådet är ett viktigt propagandaslagfält. I västliga medier, som tillmäter Europarådet ringa betydelse, har den stundande omröstningen i plenum knappt uppmärksammats. På svenska så är de enda som skrivit om det just nu (sökning i Google News) illustrativt nog Rysslands Röst.

Man kan se Europarådet som ett lackmustest för kommande avgöranden i EU:s institutioner samt ett fönster för att se retorik, påverkan och agerande.

Den svenska riksdagsledamot som twittrar mest om vad som händer i Strasbourg är Kerstin Lundgren (C). Omröstningen väntas ske under onsdagkväll.

(PO)