Eva-Britt Svensson lämnar parlamentet

Så här sent på söndagskvällen efter en eländig förkylningshelg, precis när jag skulle gå och lägga mig, når nyheten mig att Eva-Britt Svensson (V) från Växjö lämnar Europaparlamentet på grund av hälsoskäl. Jag är både förvånad och inte förvånad. Jag har haft nöjet att träffa Eva-Britt åtskilliga gånger, både under min tid i Bryssel och därefter, och vet att hon jobbat hårt, rest hårt och hur mycket det har slitit. Samtidigt är Eva-Britt ett knippe energi som det är lätt att tro att det ska vara för evigt. Hennes uppdateringar på bloggen och på Facebook har inte andats om att en beslut att stiga av skulle vara på gå, snarare att nu drar hösten igång med business as usual.

Jag har också haft många fina och personliga samtal med Svensson och det är med stor saknad jag kan konstatera att hennes tid som Europaparlamentariker nu är över.

Jonas Sjöstedt (V), tidigare Europaparlamentariker och numera partiledarkandidat, bloggar om Svensson här. Han har samma bild av hennes energi och tecknar också bilden av hennes största politiska gärning i Europaparlamentet – jämställdhetsfrågorna. Under Eva-Britt Svenssons ordförandeskap i jämställdhetsutskottet har jämställdhetspolitiken tagit större plats. Svensson som valdes in 2004 satt också i inre marknadsutskottet och drev även konsumentfrågor. Efter valet 2009 blev Svensson den ende vänsterpartisten i parlamentet eftersom partiet förlorade ett mandat. Eva-Britt Svensson experimenterade också med inkluderande öppenhet i sina betänkanden som hon var rapportör för, bland annat genom att skapa Facebookgrupper som gjorde det enklare för vanliga medborgare att lämna sina synpunkter.

Svenssons inflytande i partigruppen var inte i ringa, hon satt också som vice ordförande i sin grupp.

På Svenssons Facebooksida nu i kväll rasar inläggen in med folk som tackar henne för hennes gärning och önskar henne ett snart tillfrisknande.

Anna Hedh (S), Europaparlamentariker och från Öland: Och jag kommer sakna min granne, reskamrat och mycket goda vän och stora stöd i Arbetet i EU-parlamentet! Tänk på dig själv och bli snart friskEva-Britt Svensson!!

Jonas Sjöstedt (V): Det är en mycket trist nyhet. Ingen är en starkare kämpe för kvinnors rättigheter i EU än Eva-Britt.

Jens Holm (V), fd Europaparlamentariker, numera riksdagsledamot: Vilken gigantisk förlust för Europa. 

Rossana Dinamarca (V), partiledarkandidat: Du har gjort ett fantastiskt arbete och det är en förlust för oss att du inte kan fortsätta. 

Mikael Gustafsson efterträder Eva-Britt Svensson. Gustafsson är kommunpolitiker från Nynäshamn och en profil mer mot miljö- och transportfrågor.

Jag hoppas att Eva-Britt Svensson snart tillfrisknar och kan fortsätta sin politiska gärning från en annan plattform.

(PO)

Tillägg: Flera medier rapporterar nu om Svenssons avgång. Hos Europaportalen pekar Svensson ut hamnfrågan som en av de hon är mest nöjd med förutom jämställdhetsarbetet, i Smålandsposten intervjuas Svensson av min gamle kursare från journalisthögskolan Jens Nielsen.

Duff-betänkandet: 25 fler ledamöter med EU som valkrets

Andrew Duff är en engelsk liberaldemokrat och medlem i den liberala partigruppen Alde. Han driver frågor om valreformer för Europaparlamentet. Betänkandet väntas komma upp under juniplenum i Strasbourg. Duffs viktigaste punkt är 25 fler ledamöter till Europaparlamentet. Inte nog med att det stora 736 (och 750 när Lissabonfördragets tekniska ändringar är på plats) ledamöter parlamentet ska bli ännu större, Duff vill att de 25 ska väljas i en egen – europeisk valkrets. De 25 skulle alltså på lika villkor konkurrera om din och alla andra EU-medborgares röster. Du får alltså på valdagen två listor med kandidater du ska välja, en som vanligt med bara svenska namn och en Europalista med samma namn i alla länder. Kritiker som vänsterpartiets Eva-Britt Svensson (se intervjun ovan) menar att det här leder till mer överstatlighet och gynnar välkända kandidater från stora länder.

Andra huvudpunkter:

  • Inrätta en EU-valmyndighet.
  • Införa harmoniseringar när det gäller rösträttsålder och valbarhetsålder.
  • Införa överstatliga regler när det gäller parlamentarikernas immunitet och priviligier.

Duff-betänkandet har dock en lång väg att vandra. Efter röstning i plenum ska Europeiska rådet ta beslut på toppmötet i december att acceptera parlamentets förslag som förhandlingsunderlag.

(PO)

707 ledamöter skolkade från kammaren

Sista dagen i Strasbourg är sällan en höjdare, det brukar bli tomt på eftermiddagen och närmast ödsligt framemot sen eftermiddagen. Den här sessionen är ingen undantag. Parlamentarikerna och tjänstemännen vill hem, det är långa resor till Europas olika hörn. Därför brukar det ligga resolutioner som omröstning sist, resolutioner som inte har något bindande politiskt värde utan har mest symbolvärde, och då också resolutioner som inte anses vara politiskt högprofilerade. Den här veckan var inget undantag. Eva-Britt Svensson (V) konstaterar lite lakoniskt på sin Facebooksida:

”Torsdag eftermiddag kl 16.00 röstade vi om brådskande ärenden. 3 resolutioner, Ai Wei Wei i Kina, Nepal och Zimbabve. Av 750 var vi 43 röstande.”

Man kan fråga sig om värdet att ens rösta när inte ens sex procent av kammaren är på plats. Det ska också tilläggas att parlamentet INTE har ett kvittningssystem mellan grupperna som riksdagen har.

(PO)

TILLÄGG: Bara för att få siffrorna rätt, Europaparlamentet har idag 736 ledamöter, när Lissabonfördragets ökning träder ikraft (ratificieringen när det gäller parlamentarikerna drar ut på tiden) blir antalet 754. Så mer exakt borde det ha varit 693 ledamöter som skolkade och inte 707 som i rubriken…

Svensson betänkande gick igenom

Eva-Britt Svensson (V) fick igenom sitt betänkande i omröstning i plenum i Europaparlamentet i Strasbourg. Betänkandet handlar om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och kan ses som ett försök att lägga en miniminivå på insatser från medlemsstaterna samt att sätta ett EU-fokus på frågorna. Därmed ökar trycket på EU-kommissionen att lägga fram skarpa lagstiftningsförslag i ämnet som väntas komma senast under nästa år. I betänkandet slår parlamentet fast att man vill se att våldtäkt och andra former av sexuellt våld mot kvinnor är en straffbar handling när offret inte har samtyckt och därför bör falla under allmänt åtal i alla EU-länder.

Betänkandet gick igenom med en liten ändring, parlamentet strök ordet gratis i paragraf 2 punkt 14:

”mechanisms to facilitate access to free legal aid enabling victims to assert their rights throughout the Union”

Betänkandet (ej slutjusterat) finns här.

Pressmeddelande finns här från V-gruppen och här från parlamentet.

(PO)

Mutskandalen: Ryktena om en fjärde MEP stämde

Det har under veckan cirkulerat rykten om att Sunday Times skulle ha en fjärde ledamot på gaffeln och att det skulle komma ut under söndagen. Riktningen pekades mot spanskt håll och mycket riktigt så visade det sig handla om en spansk ledamot. Konservative Pablo Zalba Bidegain nekar till anklagelserna om att han ska vara villig att ta emot betalning som reportern erbjöd, här är videoinspelningen av samtalet:

Pablo Zalba själv menar att han har fångats i en fälla och att han är oskyldig. Han tänker inte avgå och hans kontor hade så mycket business as usual som det bara gick under måndagen.

Det är också påfallande tyst hos de svenska ledamöterna kring skandalen. Den enda som jag har hittat som gått igång rejält i frågan är Fjellner (M), även om Eva-Britt Svensson (V) också har konstaterat det på sin blogg ”Ett allvarligt problem med korruption mitt i EU:s lagstiftande organ.”

Men övriga då? Vad säger ledamöterna om revirstriden mellan parlamentet och Olaf? Vilka konsekvenser får den här historien för Europaparlamentets trovärdighet och legitimitet? Hur ska skadan repareras?

Läs mer hos Europaportalen, EV och EUobserver.

(PO)

TILLÄGG: Missade Carl Schlyter (MP) som bland annat konstaterar:

– Som om inte parlamentarikerlönen skulle räcka, lät de sig köpas och skulle få närmare en miljon kronor om året för sina ”konsulttjänster”. Det är höjden av girighet, säger Carl Schlyter.

Ägarna till Europaportalen tvärvände efter Eubloggens skrivande?

Vad jag vet var Eubloggen det enda stället som uppmärksammade beslutet i förra veckan att ägarna till Europaportalen, en lång rad organisationer som Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco mfl beslutat sig för stora neddragningar. Två av tre tjänster skulle bort, däribland Bryssel.

Efter reaktioner på Eubloggen från bland andra Europaparlamentarikerna Lena Ek (C) och Eva- Britt Svensson (V) så började jag mejla de stora ägarorganisationernas pressekreterare för att få deras reaktion på kritiken. Svenskt Näringsliv och TCO har inte brytt sig om att svara, däremot svarade både LO och Saco mitt under melodifestivalen (pluspoäng!).

LO skulle återkomma på måndagen och Sacos man i Europaportalens styrelse, kommunikationschefen Johan Ahlmark berättade att han låg sjuk under mötet men försäkrade: ” Från Sacos sida, och från Europaportalens styrelse, vet vi att en god bevakning av EU:s institutioner är väsentlig. Styrelsen driver Europaportalen.se efter bästa förmåga för att den ska bistå i den bevakningen, stabilt och effektivt, både på kort och lång sikt.”

Hur detta var förenligt med nedläggningsbeslutet och vad det berodde på ville Ahlmark inte svara på med hänvisning att han just hade varit sjuk.

LO återkom också under måndagen, först vid ett-tiden med beskedet ”Detta var lite mer komplicerat än jag trodde initialt. Jag hoppas ha ett svar innan dagens slut men det kan dröja något, dock ej senare än torsdag/fredag”. Mindre än en och en halv timme senare kom en länk till Europaportalens hemsida.

Där ger ägarna nytt besked. Korretjänsten i Bryssel blir kvar:

– Att ha en egen korrespondent i Bryssel har varit avgörande för tidningens mycket positiva utveckling. Vi har därför beslutat oss för att satsa vidare, säger Lise-Lotte Lenberg, ordförande i Föreningen Europaportalen.se.

Europaportalen berättar också att tjänsten i Bryssel blir kvar genom ägartillskott.

Jag har mejlat igen till LO och Saco för att se om det går att få något svar om vad som gjorde att man ändrade sig.

Men låt mig bara konstatera att beslutet uppmärksammades på Twitter, på Facebook och på Eubloggen. Svenska Europaparlamentariker, en rad journalister och även EU-experter utanför Sveriges gränser reagerade på beslutet. Jag började ställa frågor i helgen till ägarna utan att få något riktigt svar på orsaken till neddragningen, bland annat till en styrelseledamot som inte var på mötet som fattade beslut om neddragningen. Det blir kontorstid i Sverige och på en halv dag är pengarna ordnade.

(PO)

Europaparlamentariker besvikna efter Europaportalens besked

Europaportalen har själv ännu inte berättat för sina läsare om den planerade neddragningen från tre tjänster till en, vilket också innebär att man lägger ned korretjänsten i Bryssel. Nyheten har dock väckt starka reaktioner, både här på EUbloggen och på Facebook. Framför allt får ägarna till Europaportalen, en lång rad fackföreningar och Svenskt Näringsliv, kritik från Europaparlamentarikern Lena Ek (C):

– Otroligt dumt. Inser inte ägarna vilka mervärden som finns med en bra Brysselbevakning?!? Vi som EU-parlamentariker märker i alla fall att otroligt många svenska intressen kommer in alldeles för sent i beslutsprocessen, skriver Lena Ek (C) här på EUbloggen.

– Verkligen en tråkig nyhet, skriver Europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson (V) på min Facebook.

Journalisten Ann-Louise Rönestål Ek på SR Jämtland kallar det för oansvarigt på min Facebooksida:

– Vi behöver mycket, mycket mer EU-bevakning. Jag tycker fortfarande att det jobb du gjorde som lokal korre åt SVT i Bryssel var outstanding, precis vad public service borde satsa på. Själv blir jag alltmer intresserad av EU, tack vare insikterna jag fick som projektledare i ett Interregprojekt.

– Ett verkligt tråkigt besked. Europaportalen.se är (ännu) en av ljuspunkterna i den nordiska EU-bevakningen, skriver den finländske juristen och EU-bloggaren Ralf Grahn i en kommentar här på EUbloggen.

Jag mejlar några av ägarnas pressekreterare för att se om vi den vägen kan få någon kommentar till varför ägarna gör prioriteringen att dra ned på verksamheten.

(PO)

Lena Ek (C) crowdsourcar

Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek är en av många som förstått kraften i kollektivt skapande. Jag vet inte om det är första gången Lena Ek gör det, men hon sällar sig till något som fler och fler Europapolitiker gör – ber väljare och intressegrupper om hjälp med betänkanden. Tidigare har Eva-Britt Svensson (V) skapat en Facebookgrupp kring Hur stoppa våld mot kvinnor som fått över 1000 följare, däribland folkpartister, miljöpartister, centerpartister och socialdemokrater (säkert från fler partier också det var några av dom jag såg när jag tittade på medlemmarna i gruppen) och författaren Karin Alfredsson. Genom Facebookgruppen har Svensson fått in synpunkter på betänkandet.

Nu efterlyser Lena Ek hjälp, inte bara i ett betänkande utan i alla sex som hon är sysselsatt med just nu:

  • Översynen efter halva tiden av det sjunde ramprogrammet för forskning
  • En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage
  • En inre marknad för företag och tillväxt
  • En ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin
  • Kvinnor och klimatförändringar
  • Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Törs man gissa att fler Europaparlamentariker kommer att prova på crowdsourcing?

Eva-Britt Svensson (V) vill stoppa EU:s ”hysch, hysch-regler”

Vänsterpartiets Europaparlamentariker Eva-Britt Svensson reagerade på blogginlägget om att journalister och NGO:s tar strid mot förslag som de menar begränsar tillgängligheten på EU-dokument och skrev på min Facebooksida:

– Det var just de här konsekvenserna som gjorde att jag med flera arbetade emot direktivet.

Tror du att det går igenom parlamentet?

– Det är alltid svårt att bedöma – men jag tror att om vi tillsammans med journalister, opiononsbildare m fl verkligen belyser problematiken så kanske vi klarar att stoppa det. Men det är viktigt att frågan ”inte stannar” bland parlamentariker utan sprids.

Mer på temat öppenhet: SvD:s korrespondent i Bryssel, Teresa Küchler, bloggar läsvärt om hur integritet blivit EU-modeordet att använda för hemlighetsmakeri. Läs blogginlägget här.

(PO)

Sjukdom skjuter upp betänkande

Det är utskottsvecka i Europaparlamentet, men en utskottsbehandling som ställs in är Eva-Britt Svenssons (V) betänkande om våld mot kvinnor. Tanken var att FEMM skulle behandla initiativbetänkandet den här veckan och att det skulle upp i plenum i mars. Eva-Britt Svensson som jobbat bland annat genom Facebook med betänkandet där över 1000 personer följer arbetet i en Facebookgrupp är sjukskriven hela veckan, men uppges vara på benen igen till nästa vecka.

I själva betänkandet föreslår Eva-Britt Svensson bland annat att det behövs bättre forskningsinsatser för att få jämförbara siffror mellan medlemsländerna. Eva-Britt Svensson vill också se att kommissionen sätter tryck på medlemsländer där våldtäkt inte faller under allmänt åtal genom att föreslå ett direktiv mot könsbaserat våld, införa en miniminivå för antalet brottsofferjourer per capita och att det blir bättre hjälpinsatser för brottsoffren.

Betänkanden är inget lagförslag utan en viljeyttring från parlamentet och är ett steg för att påverka EU-kommissionen att lägga fram ”skarpa” förslag. Det är EU-kommissionen som är ensam om förslagsrätt inom EU.

Det är oklart om betänkandet nu hinner plenumbehandlas på Europaparlamentets session i mars.

(PO)