CENTERPARTIET: Kommer Kent ikapp?

Det är en historisk rysare som pågår på Val.se. Det är ett fortsatt öppet tre personers race om Centerpartiets mandat (eller två mandat, vilket avgörs i en annan parallell rysare).

Med bara 21 procent av valdistrikten kvar att räkna är det några historiska saker som händer.

  • Den som leder sammanräkningen tappar signifikant mycket. Annars brukar tendenser stå sig.
  • En sittande Europaparlamentariker, tillika listetta, kan vara på väg att petas. Det har mig veterligen aldrig hänt tidigare.*
  • Det är tre kandidater som har chans på mandatet så här sent i rösträkningen. Det har mig veterligen aldrig hänt tidigare.*

The Election is yet to close to call. 

När 79 procent av valdistrikten är räknade leder Federley – men som tabellen visar, ledningen minskar hela tiden, jämfört med den första och den andra kollen jag gjort.

Image

Tittar vi på tendensen mellan 39 % av de räknade valdistrikten och 78% av de räknade valdistrikten ser vi att det är Europaparlamentarikern Kent Johansson som går allra bäst. Han har ökat sin andel med 1,05 procentenheter medan Federley tappat med 2,69 procentenheter. Gapet mellan dessa två har minskat med 3,74 procentenheter. Kristina Yngwe ligger därimellan.

Image

Jag har ingen absolut säker analys hur det kan komma sig att det blir så här stora förändringar i sammanräkningen annat än en känsla byggd på iakttagelser när jag tittat på Val.se är att länsstyrelserna på flera ställen har prioriterat att räkna tätortsdistrikt före landsbygdsdistrikt och att Federley har gått bra i städerna medan Yngwe och Johansson gått bättre utanför city.

Tittar vi på Geografin jämfört med förra djupdykning så ser vi på Sverigekartan att det blivit en del förändringar. Det här är alltså vem som leder (eller ex i fallet Blekinge vunnit) personkrysserna i ett särskilt län. Symbolerna betyder F = Federley, Y = Yngwe, J = Johansson och Ö=Övriga (som inte har med slutstriden att göra). Är det en parantes med liten bokstav så indikerar det att det länet hade den med liten bokstav i ledning vid 39 procentkollen.

Här ser vi att Johansson har tagit ledningen från Federley i sin hemmabas Västra Götaland och går starkt där (en stor del i Johanssons upphämtning ligger här) och i Västernorrland. Yngwe har tagit Östergötland från Federley och Blekinge från Johansson medan Federley tappat Västerbotten till en övrig (Ewa-May Karlsson).

Image

The Election is yet to close to call. Kommer Fredrick Federley orka i mål? Kommer Kent i spurten på upplopp? Har Yngwe fler knorrar att dra fram? Don´t miss the next episode of GOING TO BRUSSELS!

Hur det går får vi värsta fall vänta till på fredag

(PO)

Fotnot: *Om ni har exempel på att det har hänt som jag har missat så kommentera gärna!

PS: Äh, dags att stänga av datorn i kväll och titta på West Wing…